De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC"— Transcript van de presentatie:

1 EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC

2 Even voorstellen Kenniscentrum EVC stimuleren & verankeren van EVC, kwaliteit van EVC stimuleren Projectdirectie Leren&Werken samenwerkende ministeries met als doelstelling: nieuwe duale trajecten in nieuwe EVC-trajecten in 2007 + eigen functie aangeven. Insert footertext through View menu

3 Wat is EVC? Los van vooropleiding in kaart brengen wat iemand kan (erkennen van verworven competenties) Gebruik maken van alle ervaring: familie, werk, hobby, opleiding, vrijwilligerswerk etc. Waarderen van ervaring tegen beroepsstandaarden (civiel effect) Inzet op verdere ontwikkeling van het individu EVC is niet het volgende excuus om volwassenen voor een opleiding te werven EVC = uiteindelijk doel om civiel effect te creëren; Insert footertext through View menu

4 De EVC procedure in stappen
1.Persoonlijk doel EVC bepalen gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling. Keuze beroepsstandaard 2.In kaart brengen en herkennen van competenties (portfolio, begeleider) 3.Beschrijven en erkennen van competenties (EVC- rapportage, assessor) 4.Persoonlijke ontwikkeling (POP), werkplekleren, korte cursussen, evt inschrijving in verkorte opleiding Aanhaken op eigen brochuren. Stappen kunnen verschillend zijn: bij elkaar gevoegd, of nog een tussenstap. 5e stap is eigenlijk een vervolgstap op EVC.

5 Voor wie is EVC bedoeld? Iedereen
Volwassenen zonder startkwalificatie (MBO niveau 2), gekoppeld aan Lissabon-doelstellingen Volwassenen die hun loopbaan willen ondersteunen met de juiste diploma’s, gekoppeld aan behoud of groei in eigen functie Volwassenen die van beroep willen veranderen, gekoppeld aan een second-career wens Insert footertext through View menu

6 EVC in de tweede leerweg
Eerste leerweg is het initiële onderwijs, leren staat voorop. <23 jaar In de tweede leerweg staat werken voorop. Het leerresultaat van een jaar werken is vaak hoger dan een jaar onderwijs (ROA) In de tweede leerweg geven burgers op grote schaal inhoud aan individuele leertrajecten. Leven lang leren is nodig zodat mensen actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving (Nationaal Initiatief Lang Leve Leren!) EVC = uiteindelijk doel om civiel effect te creëren; Insert footertext through View menu

7 EVC heeft baat bij een competentiegerichte kwalificatiestructuur
EVC = uiteindelijk doel om civiel effect te creëren; Insert footertext through View menu

8 De uitdaging van EVC en CGKS
Competenties kun je in de beroepspraktijk beter meten dan de huidige kwalificatiestructuur CGKS is ontworpen voor onderwijs en (nog) niet voor EVC Het moet in EVC altijd gaan om een combinatie van kerntaak, werkprocessen en competenties EVC uitkomsten zouden in het MBO domein uitwisselbaar moeten zijn EVC = uiteindelijk doel om civiel effect te creëren; Insert footertext through View menu

9 Kwaliteit van EVC; de EVC-code
5 afspraken vastgelegd in een Nationaal convenant: De deelnemer weet waarom en waarvoor hij EVC doet: afspraken zijn gemaakt Rechten: van wie is de uitkomst, wie beheert? Goede procedures & instrumenten Goede mensen: onafhankelijk en onpartijdig Kwaliteit is geborgd Insert footertext through View menu

10 Erkende EVC aanbieders
Opleiders, exameninstellingen, werkgevers en arbeidsbemiddelaars die EVC uitvoeren volgens de EVC code. Professioneel en (markt)gericht voor volwassenen Al 100 erkende aanbieders op meer dan 3000 EVC procedures Subsidies en fiscaal voordeel EVC code biedt vertrouwen: Transparant Uitwisselbaar Civiel effect Insert footertext through View menu

11 EVC Rapportage Verwijzing naar het portfolio
Beschrijving van de landelijke beroepsstandaard Beschrijving van de competenties van de deelnemer in vergelijking met de standaard. NAW gegevens en van de organisatie en de assessor Een beschrijving waar in staat waarvoor de rapportage gebruikt kan worden: Ten behoeve van de deelnemer en zijn werkgever (of andere EVC biedende organisatie) Ten behoeve van het geven van vrijstellingen, certificaten of diploma’s van een met naam genoemde opleiding (mits geregeld is dat die opleiding de EVC rapportage als zodanig accepteert). Insert footertext through View menu

12 De EVC rapportage moet je kunnen lezen, begrijpen en gebruiken
Certificaten/diploma’s; kostenbesparing door efficiënte scholingstrajecten, bevordering vraagsturing en maatwerk onderwijs Motivatie deelnemer en directe omgeving; erkenning in de beroepspraktijk; Loopbaanontwikkeling van individu, nieuwe kansen door te erkennen wat iemand wel kan Bredere rendement: HRM en employability van de (potentiële) beroepsbevolking Certificaten: harde termen Motivatie= net zo belangrijk, zachte termen Insert footertext through View menu

13 Hoe nu verder? Certificaten: harde termen
Motivatie= net zo belangrijk, zachte termen Insert footertext through View menu


Download ppt "EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC"

Verwante presentaties


Ads door Google