De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XXXXX EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC

Verwante presentaties


Presentatie over: "XXXXX EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC"— Transcript van de presentatie:

1 XXXXX EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC kaemingk@kenniscentrumevc.nlaemingk@kenniscentrumevc.nl www.kenniscentrumevc.nl

2 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu2 Even voorstellen >Kenniscentrum EVC stimuleren & verankeren van EVC, kwaliteit van EVC stimuleren >Projectdirectie Leren&Werken samenwerkende ministeries met als doelstelling: - 15.000 nieuwe duale trajecten in 2007 - 20.000 nieuwe EVC-trajecten in 2007

3 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu3 Wat is EVC? >Los van vooropleiding in kaart brengen wat iemand kan (erkennen van verworven competenties) >Gebruik maken van alle ervaring: familie, werk, hobby, opleiding, vrijwilligerswerk etc. >Waarderen van ervaring tegen beroepsstandaarden (civiel effect) >Inzet op verdere ontwikkeling van het individu >EVC is niet het volgende excuus om volwassenen voor een opleiding te werven

4 08/11/06 xxxxxx De EVC procedure in stappen 1.Persoonlijk doel EVC bepalen gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling. Keuze beroepsstandaard 2.In kaart brengen en herkennen van competenties (portfolio, begeleider) 3.Beschrijven en erkennen van competenties (EVC- rapportage, assessor) 4.Persoonlijke ontwikkeling (POP), werkplekleren, korte cursussen, evt inschrijving in verkorte opleiding

5 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu5 Voor wie is EVC bedoeld? >Iedereen >Volwassenen zonder startkwalificatie (MBO niveau 2), gekoppeld aan Lissabon-doelstellingen >Volwassenen die hun loopbaan willen ondersteunen met de juiste diploma’s, gekoppeld aan behoud of groei in eigen functie >Volwassenen die van beroep willen veranderen, gekoppeld aan een second-career wens

6 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu6 EVC in de tweede leerweg >Eerste leerweg is het initiële onderwijs, leren staat voorop. <23 jaar >In de tweede leerweg staat werken voorop. Het leerresultaat van een jaar werken is vaak hoger dan een jaar onderwijs (ROA) >In de tweede leerweg geven burgers op grote schaal inhoud aan individuele leertrajecten. Leven lang leren is nodig zodat mensen actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving (Nationaal Initiatief Lang Leve Leren!)

7 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu7 EVC heeft baat bij een competentiegerichte kwalificatiestructuur

8 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu8 De uitdaging van EVC en CGKS >Competenties kun je in de beroepspraktijk beter meten dan de huidige kwalificatiestructuur >CGKS is ontworpen voor onderwijs en (nog) niet voor EVC >Het moet in EVC altijd gaan om een combinatie van kerntaak, werkprocessen en competenties >EVC uitkomsten zouden in het MBO domein uitwisselbaar moeten zijn

9 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu9 Kwaliteit van EVC; de EVC-code 5 afspraken vastgelegd in een Nationaal convenant: >De deelnemer weet waarom en waarvoor hij EVC doet: afspraken zijn gemaakt >Rechten: van wie is de uitkomst, wie beheert? >Goede procedures & instrumenten >Goede mensen: onafhankelijk en onpartijdig >Kwaliteit is geborgd

10 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu10 Erkende EVC aanbieders >Opleiders, exameninstellingen, werkgevers en arbeidsbemiddelaars die EVC uitvoeren volgens de EVC code. Professioneel en (markt)gericht voor volwassenen >Al 100 erkende aanbieders op www.kenniscentrumevc.nl, meer dan 3000 EVC procedures >Subsidies en fiscaal voordeel >EVC code biedt vertrouwen: >Transparant >Uitwisselbaar >Civiel effect

11 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu11 EVC Rapportage >Verwijzing naar het portfolio >Beschrijving van de landelijke beroepsstandaard >Beschrijving van de competenties van de deelnemer in vergelijking met de standaard. >NAW gegevens en van de organisatie en de assessor >Een beschrijving waar in staat waarvoor de rapportage gebruikt kan worden: >Ten behoeve van de deelnemer en zijn werkgever (of andere EVC biedende organisatie) >Ten behoeve van het geven van vrijstellingen, certificaten of diploma’s van een met naam genoemde opleiding (mits geregeld is dat die opleiding de EVC rapportage als zodanig accepteert).

12 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu12 De EVC rapportage moet je kunnen lezen, begrijpen en gebruiken >Certificaten/diploma’s; kostenbesparing door efficiënte scholingstrajecten, bevordering vraagsturing en maatwerk onderwijs >Motivatie deelnemer en directe omgeving; erkenning in de beroepspraktijk; >Loopbaanontwikkeling van individu, nieuwe kansen door te erkennen wat iemand wel kan >Bredere rendement: HRM en employability van de (potentiële) beroepsbevolking

13 08/11/06 xxxxxx Insert footertext through View menu13 Hoe nu verder?


Download ppt "XXXXX EVC en de CGKS Woerden 22 mei 2007 Erik Kaemingk Kenniscentrum EVC"

Verwante presentaties


Ads door Google