De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst

2 Willem van Wijngaarden Voorzitter bestuur NIVRA Introductie

3 Agenda Introductie nieuwe regelgeving Structuur en proces Verordening Gedragscode NV Permanente Educatie Verordening Accountantsorganisaties Hoe nu verder Vragen/discussie

4 Context nieuwe regelgeving Passend in internationaal bouwwerk van nieuwe regelgeving Bijzondere functie Verordening Gedragscode; van gedrags- naar beroepsregels 8 e EU-Richtlijn EU-Recommendation on independence Wta (+Bta)/WRA Code of Ethics (incl. Independence) ISA’s Education standards Nederlands maatwerk EU Ned. wetgever IFAC NIVRA

5 Structuur en proces Huib Baas NIVRA

6 Zorgvuldig proces Internationale rol NIVRA binnen IFAC Kritische toetsing regelgeving door bestuur Commentaar vanuit vakgroepen Commentaarperiode voor leden Finale toetsing tijdens ALV

7 Regelgeving voor Nederland Doorvertaling internationaal stelsel, maar met aanpassingen Resultaat: sterk vernieuwd stelsel van regelgeving Nieuw Handboek Regelgeving Accountancy vervangt huidige RAC-bundel (vanaf januari 2007)

8 Nieuwe regelgeving 2006/2007 Overige verordeningen - kwaliteitstoetsing - klachtencommissie - opleidingen

9 Verordeningen en Nadere Voorschriften NV Permanente Educatie –reactietermijn verstreken, nieuwe versie Verordening Accountantsorganisaties –reactie mogelijk t/m 31 augustus Verordening Gedragscode –reactie mogelijk t/m 31 augustus Verordening Contributie –reactie mogelijk t/m 31 augustus Reactie uit sessies wordt meegenomen

10 Verordening Gedragscode

11 Van GBC (september 2005) naar VGC (augustus 2006) Globalisering vraagt om dito regelgeving jaarrekeningen en controle daarvan NIVRA heeft verplichtingen als full member IFAC In 8e Richtlijn aangekondigd dat IFAC- regelgeving zal worden verplicht Besluit: maximaal aansluiten bij IFAC Code of Ethics, zo min mogelijk uitzonderingen

12 Maximaal aansluiten bij Code of Ethics Maar wel: onderscheid normen (bold) en toelichting (grey)

13 Werkingssfeer Berucht artikel 2 GBA is verdwenen Oplossing in Gedragscode: nieuwe definities

14 Nieuwe definitie openbaar accountant; betekenis voor de praktijk Afgegeven verklaringen of wijze van bekendmaken niet meer doorslaggevend, maar wel of niet verrichten van professionele diensten; dus –RA – financieel adviesbureau = openbaar accountant –RA – bedrijfseconomisch adviseur = openbaar accountant –RA – fiscaal adviseur lid FB/NOB = openbaar accountant –RA – corporate finance adviseur = openbaar accountant Wel of geen gebruikmaken titel RA is niet relevant

15 Nieuwe definities openbaar, intern- en overheidsaccountant; betekenis voor de praktijk Gedragsregels openbaar, intern- en overheidsaccountant vrijwel identiek (deel 2 Gedragscode) Nadere Voorschriften Onafhankelijkheid gaan (specifiek gemaakt) ook voor intern- en overheidsaccountants gelden

16 RA’s werkzaam in een andere functie Regelgeving uitgebreid = deel C Basisbeginselen gelden ook voor hen Verplichte permanente educatie geldt ook voor hen Voorschriften ten aanzien van: –Opstellen en rapporteren van informatie –Hebben van financiële belangen

17 Nadere Voorschriften PE

18 NV PE; totstandkoming 13 april 2006: Verzending ontwerp NV; commentaarperiode t/m 31 mei 2006 Circa 100 commentaren beoordeeld en verwerkt 23 augustus 2006: Goedkeuring tekst NV PE door bestuur –Notitie commentaarverwerking gepubliceerd via website

19 NV PE; hoofdlijnen Verplichting voor alle accountants (tenzij volledig niet actief) –120 PE-punten per drie jaar, minimaal 20 per jaar Verplichting openbaar, intern en overheidsaccountants vrijwel gelijk –Nieuw: deel cursussen volgen bij erkende onderwijsinstellingen –Nieuw: online registratie van verrichte PE-activiteiten Verplichting andere leden verlicht t.o.v. ontwerp: –Zelfstudie en training-on-the-job-activiteiten voor maximaal 60 punten

20 Verordening Accountants- organisaties

21 Wta domein (wettelijke controles) Stelsel van kwaliteitsbeheersing Onafhankelijkheid Integere bedrijfsvoering Regelgeving opgenomen in Wta, Bta en VAO Van toepassing op accountants- organisaties bedoeld in Wta

22 Niet-Wta domein Regels uit Wta-domein uitgebreid tot assurance (en verwante opdrachten), via NV bedoeld in VGC: –Art. B1-291.2 ook van toepassing op accountantskantoren = samenwerkingsverband accountants zonder AFM-vergunning en door accountantsorganisaties uitgevoerde werkzaamheden anders dan wettelijke controles –Art. B2-291.2 ook van toepassing op accountantsafdelingen

23 Kwaliteitsbeheersing Nadere eisen aan cliëntadministratie: –Naw-gegevens –Is cliënt een OOB? –Naam externe accountant –Vergoedingen voor controle en overige dienstverlening Controledossier: binnen 2 maanden afronden, kwaliteitseisen Opdrachtaanvaarding Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling

24 Onafhankelijkheid Jaarlijks schriftelijke bevestiging over naleving onafhankelijkheidsregels OOB-kantoren: transparantieverslag

25 Hoe nu verder?

26 Vervolgstappen Wta per 1 oktober aanstaande Wtra ? NIVRA-regelgeving per 1 januari 2007 –Sondering leden –Afstemming Ministerie van Financiën –Publicatie Staatscourant –ALV 14 december

27 Vragen/discussie

28 © Koninklijk NIVRA, 30 augustus 2006


Download ppt "Regelgeving accountancy vanaf 2007 NIVRA Voorlichtingsbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google