De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering Regeling Studiefaciliteiten Politie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering Regeling Studiefaciliteiten Politie"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering Regeling Studiefaciliteiten Politie
Vanaf 1 januari 2009

2 Inhoud presentatie Historie Oude regels vs nieuwe regeling
Aandachtspunten Aanbevelingen Randvoorwaarden Communicatie binnen het korps Compleetheid dossier Controle PMA/DOC Informatiepakket

3 Historie Van 1 februari 2005 t/m 31 december 2008 Studiefaciliteiten geregeld in Dienstvoorschrift nr In 2007 start landelijke werkgroep Studiefaciliteiten in kader van Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden. 13 september 2007: memo met aanbevelingen vanuit APAA naar landelijke werkgroep gestuurd. NB: Vanuit werkgeverspositie RPAA niet betrokken bij besluitvorming. Regeling Studiefaciliteiten Politie 27 april 2009: publicatie Staatscourant 11 mei 2009.

4 Basis van de regeling - Art. 58
Artikel 58 Aan de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak of voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie en de bijzondere ambtenaar van politie kunnen studiefaciliteiten worden verleend Het bevoegd gezag kent studiefaciliteiten toe voor functiegerichte opleidingen tenzij zwaarwegende redenen van dienstbelang zich hiertegen verzetten. Het bevoegd gezag kan studiefaciliteiten toekennen voor opleidingen die niet functiegericht zijn of voor opleidingen die zijn gericht op een functie buiten de politieorganisatie 4. Onze minister stelt nadere regels vast met betrekking tot het tweede en derde lid

5 Oude regeling op hoofdlijnen
Opleidingen van de Politieacademie te Apeldoorn en trainingen die zelf ontwikkeld en/of uitgevoerd worden door ons eigen korps vielen buiten de regeling. Betrof de volgende categorieën: Functiegericht: 100% gefaciliteerd in tijd en in geld; Loopbaangericht: 100% gefaciliteerd in geld en niet in tijd, behalve enkele uitzonderingen; Persoonlijke Ontwikkelinggericht: 100% gefaciliteerd in geld. Regeling geldt niet voor aspiranten. Organisatiebelang is onderbelicht in de regeling. ‘Master’ studies vallen buiten de regeling (besluit door KL). Zelfstudie wordt alleen 100% in tijd en geld vergoed indien functiegericht.

6 Nieuwe regeling op hoofdlijnen
Alle opleidingen vallen binnen de Regeling Studiefaciliteiten Politie. Betreft de volgende categorieën: 1) Functiegericht: 100% gefaciliteerd in tijd en geld; 2) Loopbaangericht maakt onderscheid tussen hoog(A) en laag(B) organisatiebelang resp % - 50% geld en tijd; 3) Niet-functiegericht: 50% gefaciliteerd in geld met max. 1000,- euro per jaar. 4) Zelfstudie functiegericht: 100% in geld en indien geslaagd 75% in tijd vergoed 5) Zelfstudie loopbaangericht: 100% in geld en indien geslaagd 50% in tijd Regeling geldt ook voor aspiranten (wel faciliteiten, maar tijdens theoretisch opleidingsdeel geen tijd!). Organisatiebelang wordt meegenomen (op basis van functiehuis en korpsvisie/beleid).

7 Aandachtspunten Bewustwording van consequenties van advies leidinggevenden voor anderen binnen ons korps (precedentwerking). Loopbaangericht betekent een duidelijke functie in beeld hebben! “Biedt mogelijkheid tot verdere ontwikkeling” is onvoldoende argumentatie. De nieuwe regeling omvat alle opleidingen en heeft dus gevolgen voor politiekundig loopbaangericht onderwijs bijv. OLL, TLL, SLL, etc. Hoe omgaan met capaciteit 7%(alg) en 10%(opsporing)? Functiegerichte en Loopbaangerichte opleidingen drukken op de capaciteit. Bevoegd gezag in de Regeling is DAPAA; mandaat dient nog te worden aangepast. Akkoord m.b.t. capaciteit en financiën nu door Districtchef, Dienstchef, Programmamanager;

8 Aanbevelingen Regeling Studiefaciliteiten Politie geldt voor alle postinitiële opleidingen; Wens: geen verschil uitvoering regeling functiegerichte opleidingen voor executieven en niet-executieven bij vertrek uit korps (in de nieuwe regeling moet een niet-executieve collega bij een functiegerichte opleiding die meer dan euro kost, het overschrijdende bedrag terugbetalen); Functiegerichte (verplichte) opleidingen (BHV,BOA,IBT, automatisering enz.): Geen aanvraag/besluit als het standaard is! Individuele trajecten wel.

9 Randvoorwaarden Rollen: Leidinggevende geeft advies over de aanvraag;
DC/Programmamanager geeft akkoord over capaciteit en financiën; DAPAA geeft toekenning van de Studiefaciliteit; Financiële verplichting kan pas aangegaan worden na akkoord DAPAA; APAA neemt aanvraag pas in behandeling wanneer dossier compleet is; APAA toetst alleen de aanvraag aan de landelijke regeling en analyseert niet de opgegeven gegevens (rol leidinggevende en PMA).

10 Communicatie binnen korps
RMT: presentatie (geweest 2/12/2009); PMA´s en DOC’s: presentatie en informatiepakket; Evt. op verzoek kan APAA aanhaken bij DIMA’s om e.e.a. toe te lichten. Intranet: proces van aanvraag, formulieren en Regeling Studiefaciliteiten Politie;

11 Compleetheid dossier

12 Controle PMA/DOC

13 Informatiepakket Regeling Studiefaciliteiten Politie;
Matrix toekenning; Stroomschema bepalen categorie; Aanvraagformulier/verklaring; Studiekostendeclaratieformulier M-138 Stroomschema proces aanvraag; Handleiding PMA´s; Lijst met veelgestelde vragen Voorbeeld besluiten

14 Vragen?


Download ppt "Uitvoering Regeling Studiefaciliteiten Politie"

Verwante presentaties


Ads door Google