De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Compliance en toezicht in de accountantspraktijk Jan Wietsma AA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Compliance en toezicht in de accountantspraktijk Jan Wietsma AA."— Transcript van de presentatie:

1 Compliance en toezicht in de accountantspraktijk Jan Wietsma AA

2 Ontwikkeling compliance Ontstaan midden jaren negentig Oorzaak: voorwetenschap bij de handel in effecten bij banken 1999: doorbraak compliance door aanname wet Nadere regeling toezicht effectenverkeer

3 Ontwikkeling compliance Kernprobleem: -Situaties waarbij het maken van winst (de commerciële doelstelling van een onderneming) en het handhaven van integriteit met elkaar conflicteren -Situaties waarin de integriteit van de medewerker en de organisatie met elkaar conflicteren

4 Compliance in de accountancy

5 De compliancecirkel

6 Compliance versus integriteit Compliance richt zich op naleving van de organisatie aan wet- en regelgeving en de wijze waarop deze is vastgelegd in procedures en organisatorische maatregelen Integriteit richt zich op de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgesprongen met mensen en middelen, met collega’s, met klanten of afnemers van producten

7 Compliance versus integriteit Verbinding compliance en integriteit: –Beide hebben te maken met de cultuur van de organisatie: Hoe krijg je mensen zo ver dat ze zich aan de gestelde regels houden?

8 Randvoorwaarden handhaven compliance en integriteit De structuur van de organisatie –Risico van doorbreken integriteit groter dan gedacht De cultuur van de organisatie –De waarden en normen –Stabiel gegeven –Risico’s informele structuur

9 Compliance en maatschappelijk verantwoord ondernemen Glazen huis Vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer

10 Stelsel van kwaliteitsbeheersing Plan Act Check Do Uitvoeren conform Handboek Met name Handboek met procedures e.d. Vaststellen dat volgens Handboek is gehandeld; afwijkingen rapporteren Aanpassen procedures Instructies Opleggen sancties Transparanti e-verslag

11 Hoe is het toezicht geregeld?

12 Accountants- organisatie Autoriteit Financiële Markten Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit

13 Accountants- kantoor Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit

14 Autoriteit Financiële Markten Bureau Financieel Toezicht Belastingdienst Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht College Toetsing Kwaliteit Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme Wet Toezicht Accountantsorganisaties Verordening op de periodieke Preventieve toetsing Handhavingsconvenanten Verordening op de kwaliteitstoetsing

15 Toetsingskader Autoriteit Financiële Markten Wet Toezicht Accountantsorganisaties Besluit Toezicht Accountantsorganisaties Verordening Accountantsorganisaties NV COS VGC

16 Toetsingskader Bureau Financieel Toezicht Wet voorkoming Witwassen en Financieren van Terrorisme

17 Toetsingskader College Toetsing Kwaliteit Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assuranceopdrachten NV COS VGC Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten Commissie Kwaliteits- onderzoek Raad van Toezicht

18 Tone at the top

19 Opbouw verantwoordelijkheid accountantsorganisatie Bestuur Complianceofficer Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar Externe accountant Organisatie Opdracht

20 Stadia in de rol van de CO

21 Competenties

22 Algemeen Integer en standvastig Onderzoekend en innovatief Analytisch Beoordelingsvermogen Tactisch Onafhankelijk Zaken in een context kunnen zien Communicatief Effectief

23 Kennis en inzicht Risicomanagement Omgeving Moraal en ethiek Bewustzijn van positie Ict

24 Praktijk Toepassing kennis Proportionaliteit Kritiek en weerstand Aanspreekbaarheid Resultaatgerichtheid

25 Taken CO

26 Stelsel van kwaliteitsbeheersing Plan Act Check Do Uitvoeren conform Handboek Met name Handboek met procedures e.d. Vaststellen dat volgens Handboek is gehandeld; afwijkingen rapporteren Aanpassen procedures Instructies Opleggen sancties Transparanti e-verslag

27 Ontwikkeling in toezicht en transparantie TREND TRUST ME TELL ME SHOW ME PROVE ME Vertrouwen Transparantie laag hoog laag hoog

28 Implementatie, een plan van aanpak

29 Jaarplan 1 Formele kant van de zaak Uitvoeren compliancescan Formuleren strategie en beleid Starten bewustwordingstrajecten Gedegen cliënt- en opdrachtacceptatie Organisatie-eigen gedragscode Klokkenluidersregeling Sanctiebeleid

30 Jaarplan 2 Verdere implementatie compliance Administratieve organisatie en interne beheersingsprocessen Beheersen risico’s Compliancetest medewerkers en vennoten Opleiden medewerkers met betrekking tot houding en gedrag

31 Jaarplan 3 Cultuurvraagstuk voorop Medewerkers en eigenaren handelen intrinsiek als het gaat om compliance Profilering accountantsorganisatie Uitvoeren jaarlijkse compliancetest Toetsing en bijsturing beleid

32 Houd ik compliance beheersbaar? Cliëntaanvaarding Opdrachtaanvaarding Organisatie-eigen gedragscode Het gesprek/discussie Ondersteunende waarborgen

33 Cliëntaanvaarding Past de cliënt in het geformuleerde beleid? De integriteit van de cliënt De vertrekreden bij de vorige accountant Het onderzoek naar de cliënt Customer Due Diligence Verificatie KvK/Belastingdienst Aanvaarden algemene voorwaarden Klachten-/klokkenluidersregeling Interne gedragscode / VGC

34 Opdrachtaanvaarding Past de opdracht in het geformuleerde beleid? Opdrachtbevestiging De samenloop met andere opdrachten Vereiste deskundigheid Voldoende resources aanwezig? Second opinion

35 De gedragscode Meer dan de VGC Weerslag van discussie over waarden en normen Onderdelen kunnen zijn: –Integriteit en kwaliteit –Verantwoordelijkheid management –Verantwoordelijkheid medewerkers –Objectiviteit –Geheimhouding –Deskundigheid en zorgvuldigheid –Onafhankelijkheid –Omgang met elkaar

36 De discussie Doel: vergroten bewustzijn met betrekking tot compliancevraagstukken Het grootste leereffect Best practices Tone at the top Let op: maatschaps- en directieoverleggen

37 Ondersteunende waarborgen Procedures, checklisten handboeken Cursussen en opleidingen Sanctiebeleid Klachtenregeling Klokkenluidersregeling


Download ppt "Compliance en toezicht in de accountantspraktijk Jan Wietsma AA."

Verwante presentaties


Ads door Google