De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interne omzetcijfers Paul van Schooten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interne omzetcijfers Paul van Schooten."— Transcript van de presentatie:

1 Interne omzetcijfers Paul van Schooten

2 Presentatie casus Interne omzetcijfers opgefleurd
Betreft divisie XL-Shopper Zowel omzet als bonus niet materieel Interne rapportage geen effect op de jaarrekening

3 Deelelementen Is de aanpassing van de interne rapportage een indicatie voor management override? Betreft de aanpassing van de interne rapportage een fraude? Komt het professionele gedrag/houding van de accountant in gevaar door het niet melden van de aanpassing van de rapportages door de divisiedirecteur? In hoeverre is het acceptabel om een stevig gesprek aan te gaan en het daar bij te laten? Wat betekent het voor de cliënt relatie om het wel, danwel niet te melden dat de interne rapportage is aangepast? Zijn de cijfers nog wel betrouwbaar vast te stellen als deze worden aangepast? Is de accountant wel integer indien het niet gemeld wordt?

4 Relevante wet & regelgeving
VGC deel A: Doelstelling accountant  handelen in het algemeen belang VGC A-110 Integriteit VGC A-150 Professioneel gedrag NV COS 240 Fraude (NV COS 315 Risico-analyse)

5 Analysen (1 van 2) De aanpassing van de interne rapportage is een indicatie voor management override. Vanuit NV COS bestaat het risico van management override in alle entiteiten. Echter dit is een sterke indicatie dat er mogelijk management override plaatsvindt. Volgens NV COS dient de accountant tenminste schattingsposten en memoriaalboekingen te controleren. De aanpassing van de interne rapportage betreft een fraude. Er is immers sprake van een opzettelijke handeling, waarbij misleiding wordt gebruikt om een wederrechtelijk voordeel te behalen. Dit dient door de accountant gemeld te worden aan management en orgaan belast met governance. Het professionele gedrag/houding van de accountant komt in gevaar als deze het voorval niet meld aan het management/ orgaan belast met governance.

6 Analyse (2 van 2) Het betreft een managementfraude, dit dient gecommuniceerd te worden aan de organen belast met governance. Een stevig gesprek is niet voldoende. Indien de accountant bij (vermoede) fraude wordt geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden die de mogelijkheid om de opdracht voort te zetten ter discussie stellen, dient de accountant te overwegen of hij de opdracht teruggeeft. De cijfers zijn mogelijk gebiasd door het management. De accountant dient zijn controle-aanpak te heroverwegen. Hierbij dient hij specifiek aandacht te besteden aan de totstandkoming van schattingsposten en memoriaalboekingen. Indien de accountant dit niet meldt is de integriteit van de accountant aangetast.

7 Conclusie De accountant mag en kan het zeker niet laten bij een stevig gesprek met de divisiedirecteur. Melden aan organen belast met governance Heroverwegen controleaanpak (risico-inschatting) Overwegen teruggeven opdracht


Download ppt "Interne omzetcijfers Paul van Schooten."

Verwante presentaties


Ads door Google