De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hét uitgangspunt voor een evenwichtige dialoog met uw bankier

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hét uitgangspunt voor een evenwichtige dialoog met uw bankier"— Transcript van de presentatie:

1 Hét uitgangspunt voor een evenwichtige dialoog met uw bankier

2 INLEIDING  Basel II akkoorden van de Europese Unie: inhoud en verplichtingen voor de banksector in België  Gevolgen voor de KMO sector in België

3 DOELSTELLINGEN  Mogelijk onbegrip en geschokt vertrouwen omzetten in een waardevolle relatie met de bankier  In kaart brengen van hoe de banken de business en risicomanagement technieken beoordelen van KMO’s  Bewustwording van wat banken beschouwen als goed “Corporate Governance” in KMO’s  Begeleiding bij informatieverstrekking aan de banken teneinde het risicoprofiel van de KMO regelmatig te actualiseren  Aandeelhouderswaarde creëren als gevolg van een optimalisering van de relaties tussen de KMO en zijn bankier

4 KNELPUNTEN  Banken onthullen hun interne beoordeling van de kredietwaardigheid van KMO’s niet  Beoordelingscriteria verschillen van bank tot bank  Er bestaat nog geen algemeen aanvaarde standaard benchmark voor KMO-risicobeheer

5 AANPAK VAN HET TEAM “BANKDIAGNOSE” FASE 1  Analyse van krediet- en waarborgsituatie  Opmaak van een algemene financiële doorlichting  Als blijkt dat er zich geen opportuniteit voordoet tot optimalisering van de bancaire situatie en/of relatie, neemt de opdracht van bankdiagnose hier een einde

6 AANPAK VAN HET TEAM “BANKDIAGNOSE” FASE 2  Mochten de door de bank gehanteerde rentetarieven en waarborgen niet in overeenstemming zijn met het risicoprofiel van de KMO, stelt “Bankdiagnose” voor om in dialoog te treden met de bankier  Doel: bekomen nieuwe voorwaarden en een meer evenwichtige bankrelatie

7 AANPAK VAN HET TEAM “BANKDIAGNOSE” FASE 1: inhoud  Inzicht in hoe de bank de KMO beoordeelt  Beoordeling van de door de bank gewaardeerde waarborgen  Financiële ratio-analyse en samenvatting SWOT  Toetsing kredietlijnen aan de korte- en lange termijn kredietbehoeften

8 AANPAK VAN HET TEAM “BANKDIAGNOSE” FASE 1: inhoud  Gesprek met de bankier (optioneel)  Rating m.b.t. door de bank gehanteerde risicoprofiel wordt vergeleken met de resultaten van onze analyse  Algemene conclusie

9 AANPAK VAN HET TEAM “BANKDIAGNOSE” FASE 2: inhoud  Onderhandelen met de bank over nieuwe voorwaarden  Aanpassingen aan de bestaande informatie-overdracht naar de bank  Mogelijke verruiming van competenties in de raad van bestuur  Begeleiden van de CFO in opmaak van specifieke boordtabellen  Indien vertrouwenscrisis, opstart van een bemiddelingsrol

10 CONTACT Contactpersonen: Roel Van Hollebeke, Manager Bankdiagnose (0478/ ) Philippe Meneve, Manager Bankdiagnose (0475/ )


Download ppt "Hét uitgangspunt voor een evenwichtige dialoog met uw bankier"

Verwante presentaties


Ads door Google