De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handicap of (functie)beperking moderne visie op handicap of (functie)beperking: accent ligt op het niet- aangepast zijn van de omgeving het is de onaangepaste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handicap of (functie)beperking moderne visie op handicap of (functie)beperking: accent ligt op het niet- aangepast zijn van de omgeving het is de onaangepaste."— Transcript van de presentatie:

1

2 Handicap of (functie)beperking moderne visie op handicap of (functie)beperking: accent ligt op het niet- aangepast zijn van de omgeving het is de onaangepaste omgeving die personen met een beperking gehandicapt maakt

3 Handicap of (functie)beperking moderne visie op handicap of (functie)beperking: accent ligt op het niet- aangepast zijn van de omgeving het is de onaangepaste omgeving die personen met een beperking gehandicapt maakt

4 Types beperking motorische beperking auditieve beperking visuele beperking verstandelijke beperking psychiatrische beperking chronische ziekten leerstoornis of ADHD

5 Toegankelijkheid personen met een beperking, kinderen, ouderen, ouders met een kinderwagen, … sporters en supporters met een beperking gebouwen en infrastructuur informatie en communicatie Universal Design verschil tussen toegankelijkheid en redelijke aanpassingen

6 Sporthal en tribune assistentiehonden zijn wettelijk toegelaten (behalve in zwembaden en op judomatten) respect voor het rookverbod 2 procent van de zitplaatsen wordt voorbehouden aan personen met een beperking …

7 Zwembad zwembadlift badrolstoel ter beschikking aanpassen temperatuur water …

8 Redelijke aanpassing Elke concrete maatregel van materiële of immateriële aard die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de deelname van een persoon met een beperking aan het maatschappelijk leven zoveel mogelijk neutraliseert

9 biedt een oplossing voor een individueel probleem elke situatie wordt afzonderlijk onderzocht om een oplossing te vinden meestal heeft iedereen baat bij de aanpassing de persoon met een beperking weet zelf het best wat hij of zij precies nodig heeft

10 Voorbeelden technische hulpmiddelen vereenvoudigd taalgebruik aangepaste communicatie verlenen van assistentie extra aandacht sportinitiatie gratis toegang voor begeleider beroep op intro bij evenementen

11 Criteria Doeltreffendheid (concrete verbetering) Evenwaardigheid Zelfstandigheid Veiligheid

12 Tips stel een aanspreekpunt aan werk samen met adviesraad/vereniging personen met een beperking laat gebruikers met een beperking weten dat ze redelijke aanpassingen kunnen vragen

13 Brochures Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap in de sport http://www.diversiteit.be/?action=publicatie _detail&id=113&thema=17&select_page= 216 Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden http://www.gelijkekansen.be/toegankelijkh eidsbrochures/Sporthallen%20-%206p.pdf

14 Toegankelijkheid van voetbalstadions http://www.entervzw.be/assets/files/Voetb alstadions.pdf Sport zonder grenzen http://www.entervzw.be/assets/files/Sport %20zonder%20drempels3.pdf

15 Meer informatie Westkans vzw Kerkhofstraat 1 8200 Brugge 050 40 73 73 info@westkans.be www.westkans.be

16 Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge (Sint-Andries) Contactpersoon: Nele Bastiaens 050 40 31 80 nele.bastiaens@west-vlaanderen.be

17 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding Koningsstraat 138 1000 Brussel Contactpersoon: Gert Backx 02 212 31 51 gert.backx@cntr.be

18 www.toegankelijkvlaanderen.be www.entervzw.be www.intro-events.be www.recreas.be www.psylos.be www.vlg.be

19 Wetgeving ‘redelijke aanpassingen’ in de wet van 10 mei 2007 en in het decreet van 10 juli 2008 VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (in werking getreden op 1 augustus 2009) stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (in werking getreden op 1 maart 2010)

20 Redelijke aanpassingen Aanpassingen die geen onevenredige belasting betekenen of waarvan de belasting in voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen

21 Belangrijk! Het weigeren van redelijke aanpassingen voor personen met een beperking wordt gezien als een vorm van discriminatie

22 Redelijkheid financiële impact (kostprijs, tegemoet- komingen, financiële draagkracht) organisatorische impact te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing impact van de aanpassing (ook op de omgeving en op andere gebruikers) het al dan niet ontbreken van gelijkwaardige alternatieven

23 VN-verdrag toegankelijkheid is een grondbeginsel (toegang tot sportlocaties en -diensten) belang van redelijke aanpassingen deelname aan algemene sportactiviteiten handicapspecifieke sportactiviteiten kinderen met een beperking

24 Verordening toegankelijkheid sinds 1 maart 2010: vanaf die datum moeten aanvragen voldoen aan de criteria van de verordening indien bij de uitvoering afgeweken wordt van de vergunde plannen is er sprake van een bouwovertreding die kan vastgesteld worden en gesanctioneerd kan worden vergunningsplichtige werken aan publiek toegankelijke gebouwen (nieuwbouw en renovatie)

25 planafleesbare elementen verantwoordelijkheid bouwheren en ontwerpers controle aanvragen door gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren afweging tussen erfgoedwaarde en toegankelijkheid door erfgoedambtenaar www.toegankelijkgebouw.be

26 Niet van toepassing: op werken die niet vergunningsplichtig zijn (bijvoorbeeld vervangen van de ramen) op vergunningsplichtige werken waarvoor geen normen opgelegd worden (bijvoorbeeld werken aan het dak) op werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect

27 indien de publiek toegankelijke ruimte < 150 m² (uitgezonderd de toegangsdeur van deze gebouwen) De meeste normen zijn alleen van toepassing indien de publiek toegankelijke ruimte > 400 m² (met uitzondering van toegangswegen, toegang en toiletten)

28 Publiek toegankelijke ruimte “Een ruimte die openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik, ook al is de toegang beperkt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen, evenwel met uitzondering van de ruimtes die enkel toegankelijk zijn voor werknemers alsook van de technische ruimtes en opslagruimtes die niet dienen als

29 archiefruimte alsook de toegangen en deuropeningen, gangen en overlopen en niveauverschillen die uitsluitend naar die ruimtes leiden”

30


Download ppt "Handicap of (functie)beperking moderne visie op handicap of (functie)beperking: accent ligt op het niet- aangepast zijn van de omgeving het is de onaangepaste."

Verwante presentaties


Ads door Google