De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTHAAL VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTHAAL VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP"— Transcript van de presentatie:

1 ONTHAAL VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
Toegankelijke evenementen ONTHAAL VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

2 Toegankelijkheid? Waarom? Keten van toegankelijkheid
Intro vzw Toegankelijkheid? Waarom? Keten van toegankelijkheid Onthaal van personen met een handicap

3 INTRO: Leidraad voor toegankelijke evenementen en projecten
Doelstelling Doelgroep Materialen en diensten 3

4 Het toegankelijk maken van evenementen, zoals:
Doelstelling Intro Het toegankelijk maken van evenementen, zoals: festivals, sportmanifestaties, indoorevenementen, programmatie cultuurcentra, evenementen allerhande Realisatie van inclusieve projecten: overleg voetbal, Zon, Zee … Zorgeloos, toegankelijke film in bioscopen, … 4

5 Doelgroep Intro Toegankelijkheid realiseren voor:
Mensen met een handicap: Motorische handicap: niet enkel rolstoelgebruikers Auditieve handicap: doven - slechthorenden Visuele handicap: blinden - slechtzienden Verstandelijke beperking Mensen met autisme Mensen met een tijdelijke beperking Mensen zonder handicap 5

6 Doelgroep Intro Organisatoren: sensibiliseren en ondersteunen bij hun toegankelijkheidsinspanningen De samenleving en beleidsmakers: sensibiliseren en werven van vrijwilligers 6

7 Materialen Ringleiding Audiodescriptie Voelstoelen Hellende vlakken ….
7

8 Toegankelijkheid? Waarom?
Visie op personen met een handicap Isolatie Normalisatie Integratie Inclusie 8

9 Visie Isolatie Mensen met een handicap kunnen niet normaal zijn, dus we moeten ze afzonderen Gevaar voor zichzelf en maatschappij Bouw van instellingen ver weg van de bewoonde wereld

10 Visie Normalisatie Mensen met een handicap moeten normaal zijn, en moeten voor hun eigen bestwil “genezen” Pmh = abnormaal Medicatie, chirugie, therapie, onderwijs

11 Visie Integratie Mensen met een handicap kunnen best normaal zijn, maar dit kan een hele tijd duren en geduld is noodzakelijk. Pmh moet zich aanpassen aan maatschappij

12 Visie Inclusie Iedereen heeft in meer of mindere mate beperkingen in het functioneren, en heeft dus ook dezelfde rechten en plichten. Maatschappij past zich ook aan Pmh ≠ abnormaal

13 Visie - inclusie OMGEVING MENS HANDICAP www.intro-events.be
(Technische) hulpmiddelen Trainingmogelijkheden van de gebruiker Toegankelijkheid Universal Design Aanpassingen MENS HANDICAP OMGEVING

14 Woordgebruik Zeg niet: invaliden, mindervaliden, gehandicapten, gebrekkigen, … Zeg wel: personen (of mensen) met een handicap personen (of mensen) met een beperking 14

15 De keten van toegankelijkheid
Parking Looproute Inkom Zaal Balie Sanitair Informatie Communicatie Assistentie

16 Onthaal van personen met een handicap
16

17 Algemene aandachtspunten
Behandel pmh zo gewoon mogelijk Je onwennig voelen is geen ramp Durf te vragen of je kan helpen en hoe Stel jezelf duidelijk voor bij een 1e contact Wees behulpzaam maar overdrijf niet Respecteer de keuze van de hulpvrager Richts je steeds rechtstreeks tot pmh Heb geen schrik om (meerdere malen) om verduidelijking te vragen 17

18 Algemene aandachtspunten
Stel gesloten vragen a/e pmh die zich moeilijk kan uitdrukken Staar een pmh niet aan Praat op ooghoogte met een rolstoelgebruiker Wees voorzichtig met beloftes Spring volwassen om met informatie die je verkrijgt over de pmh Observeer de hulpvrager goed Wees assertief en luister actief 18

19 Ondersteunen van personen met een motorische handicap
Basisregel bij aanbieden van hulp: vraag of je kan helpen en hoe je dat kan doen Let er op dat personen met een motorische handicap op hun plaats raken en/of vlot kunnen circuleren. Zorg voor assistentie indien nodig. Rolstoelrijden: Neem geen risico’s Rij op een rustige manier zonder snelle tempowisselingen Communiceer met rolstoelgebruiker

20 Ondersteunen van personen met een motorische handicap
Sluit de remmen als je stilstaat Bij het tillen van de rolstoel, zorg steeds dat je die vast neemt bij het vaste frame. Draag gesloten en stevige schoenen Steile helling voorwaarts op, achterwaarts af Bij het rijden door een massa is het aangewezen om 1 assistent voorop te laten gaan. Vraag ook bij mensen die moeilijk te been zijn of je kan helpen 20

21 Begeleiden van personen met een visuele handicap
Basisregel bij aanbieden van hulp: vraag of je kan helpen en hoe je dat kan doen Aanraking is belangrijk om aandacht te krijgen Spreek de mensen duidelijk aan Voor een verplaatsing kan je de persoon in kwestie bij de arm nemen, maar vraag steeds wat hij/zij verkiest. Laat weten wanneer en welke obstakels je tegenkomt zoals trappen, poortjes, drempels,…

22 Spreken met mensen met een auditieve handicap
Sta recht vóór de persoon met een auditieve handicap en hou oogcontact (liplezen) Articuleer zeer duidelijk Praat niet te snel Ondersteun het gesprek desnoods met gebaren (creatief zijn helpt) Zorg voor voldoende belichting bij het spreken Schrijf desnoods iets op

23 Omgaan met mensen met een verstandelijke beperking
Duidelijke communicatie/signalisatie is essentieel Let op met kinderlijke communicatie!! Stel hen op hun gemak Personen met een verstandelijke beperking hebben vaak nood aan één of meerdere vertrouwenspersonen

24 Personen met autisme (-spectrumstoornis)
Autisme ≠ verstandelijke beperking Afwijkingen op drie domeinen: Sociale ontwikkeling Communicatieve ontwikkeling Verbeelding en repetitieve & stereotype interesses en activiteiten.

25 Personen met autisme (-spectrumstoornis)
Vermijd dubbelzinnigheden Duidelijk communiceren Geef aan wat er gaat gebeuren (in de mate van het mogelijke) Hoe herkennen? Moeilijk te herkennen. Soms aan sociaal onaangepast gedrag


Download ppt "ONTHAAL VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP"

Verwante presentaties


Ads door Google