De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoetingsdag Steunpunt Inclusief Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoetingsdag Steunpunt Inclusief Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoetingsdag Steunpunt Inclusief Onderwijs
24 november 2009 Olivier Donckier Architect / Toegankelijkheidsadviseur

2 Overzicht van deze voorstelling
Voorstelling Toegankelijkheidsbureau Wat is toegankelijkheid Wetgeving Keten van toegankelijkheid Werkwijze screening Praktijkvoorbeeld : College te Leuven

3 Toegankelijkheidsbureau

4 Het Toegankelijkheidsbureau is een onafhankelijk studie en adviesbureau dat ondersteuning geeft aan:
overheden ontwerpers professionelen diensten en organisaties gebruikers 2006 erkend als Vlaams Expertise Centrum voor Toegankelijkheid

5 Wat is Toegankelijkheid?

6 Wat is toegankelijkheid?
Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wonen, werken, openbare en publieke gebouwen, vervoer en dienstverlening te verbeteren voor IEDEREEN maar in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen

7 Basisprincipes integrale toegankelijkheid
iedereen gelijkwaardig onafhankelijk omgeving gebouwen produkten diensten

8 Integrale toegankelijkheid = Ontwerpen voor iedereen of
‘Universal design’ Uitgangspunt: We zijn gehandicapt als we ons in een omgeving bevinden die niet toelaat om optimaal te functioneren.

9 Wetgeving

10 Wetgeving – Vlaanderen
Vanaf 1 maart 2010: Nieuwe Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid

11 Onderscheid naargelang de oppervlakte van de toegankelijke ruimtes
< 150 m²: beperkte mate toegankelijk maken Gebouw met verschillende verdiepingen ( >150 m² maar <400 m²): gelijkvloers toegankelijk maken wanneer dezelfde functies geboden wordt als de volgende verdiepingen > 400 m²: volledig toegankelijk maken > 7500 m²: verplicht toegankelijk advies inwinnen bij erkend adviesbureau

12 Keten van Toegankelijkheid

13 Gebouw Bereikbaar Betreedbaar Bruikbaar Bushalte parking
Toegangspad / voetpad Lokalen Deuren Inkomdeur Bereikbaar Betreedbaar Bruikbaar Gangen Balie Ganzenbord, Hele toer doen Zo snel mogelijk Hier Zo veilig mogelijk Zo aangenaam mogelijk Slechte voorbeeldfoto’s Hier al vast, Hier al vast Bij deze foto’s: als het er niet is: loop je hier al vast Als het er is, maar niet in orde, loop je ook al vast. Toiletten Trap Lift

14 Werkwijze screening

15 Toegankelijkheid van gebouwen
Ontwerp – structuur van het gebouw Afwerking en detaillering! Gebruik van het gebouw Onderhoud Informatie en dienstverlening Randvoorwaarden: bereikbaarheid – openbaar domein – vervoer … Doorlichting van een gebouw, opstellen van een actieplan

16 Wie stelt een screening op
Afhankelijk van de aard van de opdracht: Architect / toegankelijkheidsadviseur (al dan niet in samenwerking met ergo/kinesitherapeut) mobiliteitsdeskundige

17 Belangrijk om weten… Steeds op maat – afhankelijk van de aard van de opdracht Begeleiding doorheen volledig bouwproces – bouwheer en architect Volledige begeleiding én opvolging = garantie goede uitvoering

18 Belangrijk om weten… Dialoog met ontwerper en opdrachtgever  eindbeslissing bij opdrachtgever Vermijden van bijkomende ‘speciale’ en vaak dure voorzieningen en aanpassingen achteraf

19 Werkwijze van een screening
3 stappen: 1. Doorlichting 2. Actieplan 3. Richtlijnen

20 1. Verloop van een doorlichting
Parking Ter plaatse wordt de keten van toegankelijkheid onderzocht. Inventarisatie van alle knelpunten. Toegangspad Inkom Lift / trappen Actieplan ……

21 2. Actieplan Prioriteit van de te behandelen knelpunten wordt opgesteld. Fasering van de te behandelen knelpunten (3 fasen).

22 Fasen in het actieplan Fase 1:
Verbeteren toegankelijkheid en gebruikscomfort. Werken die vrij eenvoudig en met beperkte middelen gerealiseerd kunnen worden. Deze werken verhogen het gebruikscomfort.

23 Fasen in het actieplan Fase 2: Verbeteren algemene toegankelijkheid.
Werken die in een planning en begroting dienen opgenomen te worden. Deze werken dragen bij tot de algemene toegankelijkheid van het gebouw.

24 Fasen in het actieplan Fase 3: Bekomen integrale toegankelijkheid.
Werken waarbij de structuur van het gebouw aangepast wordt. Deze werken dragen bij tot de algemene toegankelijkheid van het gebouw en zijn omgeving.

25 3. Richtlijnen en uitvoeringstips
Wettelijk kader Richtlijnen Detailtekeningen Uitvoeringstips Bijkomende productinformatie

26 Praktijkvoorbeeld: College te Leuven

27 Inplantingsplan.

28 Visuele herkenning Hoofdingang.

29 Visuele herkenning Binnenplein straatzijde.

30 Visuele herkenning Binnenplein straatzijde.

31 Visuele herkenning Binnenplein achterzijde.

32 Indeling rapport: Algemeen Buitenomgeving Linker vleugel College
Rechter vleugel College Achterzijde College Per item een opdeling per fase (fase 1, 2 en 3).

33 1. Algemeen: Signalisatie: Fase 1. Schreefloos, enkel hoofdletters, …

34 1. Algemeen: Signalisatie: Fase 2. Uniforme signalisatie: één concept.

35 1. Algemeen: Signalisatie: Fase 2. Uniforme signalisatie: één concept.

36 1. Algemeen: Binnendeuren: Fase 1. Markeringen aanbrengen.

37 1. Algemeen: Binnendeuren: Fase 2.
Deurknoppen vervangen door deurkrukken.

38 1. Algemeen: Binnendeuren: Fase 3. Vrije doorgangsbreedte verhogen.

39 2. Buitenomgeving: Bestrating privé gebied: Fase 1.
Rolstoelvast beklinkering naar linker en rechter vleugel. Linker vleugel. Rechter vleugel.

40 2. Buitenomgeving: Bestrating privé gebied: Fase 3.
Volledige heraanleg van het binnengebied.

41 3. Linker vleugel College:
Buitendeur: Fase 1. Deurgeheel is totaal niet toegankelijk, alternatieve route Dienst Huisvesting.

42 3. Linker vleugel College:
Buitendeur: Fase 3. Deurgeheel Medische Dienst, drempel, voetpad in zijn geheel aanpassen.

43 3. Linker vleugel College:
Aangepast toilet studentenkamer: Fase 1. Eénhendelskraan, sluitsysteem deur, wc rol houder, signalisatie deur, ...

44 3. Linker vleugel College:
Aangepast toilet studentenkamer: Fase 2. Beugels juist plaatsen, markering hellend vlak, …

45 3. Linker vleugel College:
Aangepast toilet studentenkamer: Fase 3. Indeling ruimte volgens richtlijnen, alarminstallatie, …

46 3. Linker vleugel College:
Balie Medisch Centrum: Fase 2. Balie voor ondertekenen formulieren.

47 3. Linker vleugel College:
Balie Medisch Centrum: Fase 3. Balie ter voorbereiding ondertekenen formulieren.

48 4. Rechter vleugel College:
Buitendeur: Fase 1. - Dorpel verlagen - Contrast glazen deur - Klemmen in open stand, …

49 4. Rechter vleugel College:
Buitendeur: Fase 3. Deur enkel bruikbaar mits hulp. Trekkracht deur te hoog. Dubbel deur. Vervangen deur.

50 5. Achterzijde College: Buitendeur: Fase 1. Deurknop vervangen.

51 5. Achterzijde College: Buitendeur / binnenruimte: Fase 3.
Zowel buitenzijde deurgeheel als binnenzijde burelen aanpassen.

52 Richtlijnen bij het rapport van de screening.

53 Kostprijs rapport: Afhankelijk van de grootte van het gebouw: aantal m² aantal verdiepingen aantal functies aantal medewerkers voor de opmeting nabespreking … Richtinggevende kostprijs screening: ±5.500,00 EUR.

54 Vragen? Toegankelijkheidsbureau Tel. 011 87 41 38


Download ppt "Ontmoetingsdag Steunpunt Inclusief Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google