De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goal Attainment Scaling (GAS) Drs. Sharon Bouwens Onderzoeker Afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht WCN 21 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goal Attainment Scaling (GAS) Drs. Sharon Bouwens Onderzoeker Afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht WCN 21 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Goal Attainment Scaling (GAS) Drs. Sharon Bouwens Onderzoeker Afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht WCN 21 april 2007

2 Doel presentatie: enthousiast maken voor gebruik GAS Probleemgebied: onbekendheid met methode Veel lager dan verwacht niveauNiemand in de zaal is bekend met de GAS Lager dan verwacht niveau*Een aantal mensen in deze zaal heeft gehoord van de GAS Verwacht niveauIedereen in de zaal is bekend met de GAS en weet hoe dit toegepast dient te worden Hoger dan verwacht niveauDe helft van de mensen in de zaal gaat de GAS gebruiken Veel hoger dan verwacht niveauIedereen in de zaal gaat vanaf nu de GAS gebruiken

3 Achtergrond (1) Meten van effectiviteit van revalidatiebehandeling is problematisch vanwege heterogeniteit patiënten Participatie Revalidatieprogramma is gericht op de individuele patiënt Evaluatiemethoden zijn gericht op de gemiddelde patiënt

4 Achtergrond (2) Meetinstrumenten: 1.Gericht op 1 aspect van functioneren 2.Range van functioneren beperkt 3.Bodem en plafondeffecten

5 Geschiedenis GAS (1) Kirusek en Sherman (1968) Psychiatrie en reclassering Kritiek op met name de complexe statistische bewerkingen

6 Geschiedenis GAS (2) Inmiddels komt de GAS weer op Geriatrie Chronische pijn Cognitieve revalidatie Amputatie revalidatie Kinderrevalidatie

7 Wat is de GAS? Instrument voor het meten van de mate waarin een behandeldoel behaald is Individuele uitkomstmaat met een gestandaardiseerde score zodat statistische analyses mogelijk zijn Meerdere doelen per patiënt Doelen zijn specifiek voor de patiënt

8 Waarom GAS gebruiken? Zet aan tot betere communicatie en samenwerking tussen de leden van het multidisciplinaire team bij het opstellen en scoren van de doelen Zet aan tot het actief betrekken van de patiënt in het revalidatieproces Standaard met behoud van individuele doelen

9 Opbouw 5-puntsschaal a priori bepalen welke uitkomst als ‘succesvol’ wordt gezien Verwachte niveau ‘0’ Iets beter dan verwacht ‘+1’ Veel beter dan verwacht ‘+2’ Iets minder dan verwacht ‘-1’ Veel minder dan verwacht ‘-2’

10 De stappen 1.Doelen voor behandeling bepalen 2.Eventueel belang van de doelen wegen 3.Kies de follow- up periode 4.Bepaal verwacht einddoel van de behandeling (=0) 5.Bepaal de 5 scoringsmogelijkheden per doel 6.Bepaal na follow- up de Goal Attainment Score

11 Probleemgebied: aankleden Gewicht: 1 Veel lager dan verwacht niveauNiet in staat zichzelf aan te kleden Lager dan verwacht niveauKleedt bovenste extremiteiten aan met maximale hulp van anderen* Verwacht niveauKleedt boven en onderste extremiteiten aan met minimale hulp. Wel hulp bij orthese** Hoger dan verwacht niveauKan ook orthese met minimale hulp aandoen Veel hoger dan verwacht niveauKan zich volledig zelfstandig aankleden

12 Doelen veranderen/bijstellen Beloop doelen Bijstellen na veranderd inzicht

13 Voordelen GAS Sluit goed aan bij de manier van werken in de praktijk Aanscherpen van revalidatie doelen Individueel bepaalde doelen Doelen kunnen veranderen Responsiviteit goed

14 Nadelen GAS Training nodig in het toepassen van GAS Toepassen als evaluatiemethode in onderzoek is nog niet geaccepteerd (geen harde maat) Kritiek op rekenmethode Doelen bijstellen

15 GAS in promotieonderzoek BreinGrepen rc Hoensbroek Specialistische Cognitieve Revalidatie (SCR) rc Blixembosch, Eindhoven MCI groepsbehandeling azM, Maastricht Cognitieve training bij Alzheimer, RIAGG, Maastricht

16 Voorbeeld BreinGrepen Probleemgebied: dagplanning Veel lager dan verwacht niveauHoudt zich in geen enkel geval aan de zelfgemaakte dagplanning Lager dan verwacht niveauLaat zich te vaak van slag brengen door onverwachte/ongeplande zaken* Verwacht niveauHeeft geleerd om onverwachte dingen op te schrijven;onverwachte dingen krijgen nog steeds voorrang Hoger dan verwacht niveauEen enkele keer gaan onverwachte, niet noodzakelijke zaken voor Veel hoger dan verwacht niveauHoudt zich altijd volledig aan de planning en doet alleen ongeplande dingen die niet kunnen wachten

17 GAS workshop Vrijdag 28 september van 10.00-12.00 Voorafgaand aan Platform Cognitieve Revalidatie in Utrecht In opdracht van NIP sectie revalidatie

18 Eindniveau Probleemgebied: onbekendheid met methode Veel lager dan verwacht niveauNiemand in de zaal is bekend met de GAS Lager dan verwacht niveau*Een aantal mensen in deze zaal heeft gehoord van de GAS Verwacht niveauIedereen in de zaal is bekend met de GAS en weet hoe dit toegepast dient te worden Hoger dan verwacht niveauDe helft van de mensen in de zaal gaat de GAS gebruiken Veel hoger dan verwacht niveauIedereen in de zaal gaat vanaf nu de GAS gebruiken

19 Verdere informatie Sharon.Bouwens@np.unimaas.nl


Download ppt "Goal Attainment Scaling (GAS) Drs. Sharon Bouwens Onderzoeker Afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht WCN 21 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google