De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Leren & Innoveren Jan Streumer 25 maart 2010 Conferentie Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Leren & Innoveren Jan Streumer 25 maart 2010 Conferentie Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Master Leren & Innoveren Jan Streumer 25 maart 2010 Conferentie Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam

2 Samenwerking Drie hogescholen hebben SAMEN bij NVAO een aanvraag in voor een NIEUWE MASTER LEREN & INNOVEREN: Hogeschool Utrecht, Fontys en Hogeschool Rotterdam

3 Rollen Deelnemers aan de opleiding professionaliseren zich binnen de masteropleiding Leren & Innoveren en groeien daarmee in de verschillende rollen die zij (gaan) innemen binnen hun organisatie (excellente leraar, ondernemende ontwikkelaar, reflective practitioner, begeleider en gesprekspartner voor collega’s)

4 Kennisbasis Alle rollen zijn gebaseerd op een kennisbasis: de kennisvereisten waarover een Master Leren & Innoveren in zijn rollen moet beschikken. De kennisbasis bestaat uit theorieën, onderzoeksresultaten en inzichten op het gebied van:  persoonlijk leiderschap  leren en leerprocessen  educatief ontwerpen  innoveren en (begeleiden van) innov. processen  maatschappelijke context van het onderwijs  praktijkgericht onderzoek.

5 Kenmerken Master L&I (1)  Elk onderdeel in het programma (leerarrangementen) verbindt het werken aan competenties met de kennisbasis.  Alle leerarrangementen zijn gericht op de beroepspraktijk.  Probleemstellingen zijn afkomstig uit de eigen beroepssituatie van de deelnemer.  De deelnemer zoekt actief naar uitdagingen en oplossingen.

6 Kenmerken Master L&I (2)  De deelnemers geven mede invulling aan de leerarrangementen door het inbrengen van ontwikkelingen die in hun werkveld plaats vinden.  Leren vindt voor een belangrijk deel plaats tijdens het zoeken naar oplossingen en de uitvoering van het werk.  De deelnemer leert door uitproberen en doen, door het formuleren van advies of door het verbeteren van wezenlijke aspecten in de werksituatie.

7 Kenmerken Master L&I (3)  Problemen en situaties worden door hem of onder zijn regie geanalyseerd; acties worden door hem of onder zijn regie uitgevoerd en geëvalueerd.  Tijdens de uitvoering van het werk stuurt de deelnemer het eigen handelen voortdurend bij op basis van theoretische verdieping en reflecties op effecten en procesgang.

8 Praktijkgericht onderzoek  Bij alle leerarrangementen verrichten de deelnemers literatuur- en veldonderzoek, en vertalen de resultaten daarvan naar concrete acties in de praktijk, die zij vervolgens evalueren op hun effectiviteit.  De deelnemers kiezen in het eerste jaar een onderzoeksthema, formuleren de probleemstelling en maken een onderzoeksopzet. In het tweede jaar voeren ze het praktijkgerichte onderzoek uit.  Ze doen literatuuronderzoek, verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens en doen verslag van de onderzoeksresultaten, waarbij ze aangeven welke betekenis de resultaten hebben voor de schoolontwikkeling

9 Arrangementen Master L&I  Leerarrangement 1: Zin in leren  Leerarrangement 2: Uitdagend ontwerpen  Leerarrangement 3: Begeleiden van vernieuwingen  Leerarrangement 4: De maatschappelijke context van het onderwijs  Leerarrangement 5: Praktijkgericht onderzoek

10 Arrangementen Master L&I

11 Werkvormen/Leeractiviteiten (1)  Body of Knowledge: themabijeenkomsten, waarin discussie en dialoog centraal staan en die gericht zijn op het inzichtelijk maken van verschillende perspectieven met betrekking tot de kennisbasis;  Frontiers of Knowledge: bijeenkomsten gewijd aan de nieuwste inzichten in het vakgebied en/ of (deel van het) werkveld en/ of gewijd aan controversiële of prikkelende opvattingen in het vakgebied of werkveld;

12 Werkvormen/Leeractiviteiten (2)  Werkvormen/Leeractiviteiten/Workshops/ trainingen gericht op het aanleren van complexe vaardigheden als onderzoeksvaardigheden, communicatieve, creatieve, conceptuele en coachende vaardigheden;  Body of Research: bijeenkomsten waarin discussie en dialoog centraal staan en die gericht zijn op het inzichtelijk maken van verschillende vormen van onderzoek en reflectie en hun meerwaarde;  Frontiers of Research: conferenties gericht op het verspreiden van nieuw onderzoek en op het breder uitwisselen van de aanpak en de resultaten van onderzoek binnen de thema’s.

13 Masterwaardig Als deelnemers kunnen aantonen dat zij, gebruikmakend van de kennisbasis, alle benodigde kwaliteiten en competenties in samenhang hebben ontwikkeld in een contextspecifieke situatie in de praktijk, dan zijn zij masterwaardig. Om dat aan te tonen, vragen zij systematisch feedback aan verschillende betrokkenen: collega-deelnemers en coaches van de masteropleiding, inhoudelijk deskundigen van de opleiding en deskundigen vanuit het werkveld. De feedback verwerken zij. Bij alle assessments in de opleiding zijn dus vertegenwoordigers uit de actuele beroepspraktijk betrokken.

14 Duur, locatie, erkenning, bekostiging De parttime masteropleiding Leren & Innoveren duurt twee jaar. De studiebelasting is ongeveer 20 uur per week (60 ECTS). De opleiding start in september. De bijeenkomsten vinden plaats bij de Hogeschool Rotterdam, Museumpark 40, Rotterdam. NVAO erkend Bekostigd door Ministerie van OC & W Deelnemers komen in aanmerking voor Lerarenbeurs

15 Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "Master Leren & Innoveren Jan Streumer 25 maart 2010 Conferentie Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google