De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 31 mei 2012 Welkom. Agenda Verbreding van de school en stand van zaken schooltijdentraject Terugkoppeling resultaten oudertevredenheidspeiling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 31 mei 2012 Welkom. Agenda Verbreding van de school en stand van zaken schooltijdentraject Terugkoppeling resultaten oudertevredenheidspeiling."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 31 mei 2012 Welkom

2 Agenda Verbreding van de school en stand van zaken schooltijdentraject Terugkoppeling resultaten oudertevredenheidspeiling Leeropbrengsten, recente tussenresultaten Korte vooruitblik formatiezaken schooljaar 2012-2013

3 Traject schooltijden Werkgroep schooltijden advies aan de directie m.b.t. schooltijden Directie voorgenomen besluit m.b.t. schooltijden MR instemmingsrecht (ouders en team) Directie besluit m.b.t. schooltijden

4 Peilers onder het advies van de werkgroep Het belang van de kinderen (zowel pedagogisch als didactisch) De pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van ons onderwijs De organisatie van de school De kwaliteit van de tussenschoolse opvang Buitenschoolse opvangbehoeften van de ouders

5 Waar staan we? Ouderavond 13 december 2011: Ouder raadpleging terugkoppelen naar ouders zie website Inlezen in onderzoeken Raadplegen andere scholen binnenkort school bezoeken Inschakelen externe deskundige Peter Vereijken Nadenken over invloed dag arrangementen

6 Presentatie Peter Vereijken

7 Oudertevredenheidspeiling maart 2012 Respons: - 75 / 208 - percentage 36 % - 33 ouders aanvullende opmerkingen

8 Domeinen Onderwijsleerproces Schoolklimaat Leerstofaanbod Onderwijstijd Zorg en begeleiding Kwaliteitszorg Communicatie met ouders Schoolontwikkeling Organisatiebeleid Imago

9 Vragenlijst resultaat

10 Analyse en aandachtspunten Positief (2.5): de mate van tevredenheid ……. waarin leerkrachten kinderen serieus nemen over de omgang tussen leerkrachten en kinderen over de manier waarop leerkrachten inzicht hebben in wat kinderen kunnen over het contact met de school; ouders voelen zich welkom en serieus genomen over het enthousiasme en de bekwaamheid van de leerkrachten

11 Organisatiebeleid: - sfeer, inrichting en ruimtegebrek/rommel gebouw - inrichting speelplaats - voorziening overblijven Leerstofaanbod: - breed aanbod, maatschappelijke oriëntatie (burgerschap) Zorg en begeleiding: - verschillen tussen leerkrachten - zorg voor betere leerling en leer- en gedragsproblematiek Veiligheid: - aandacht voor pestgedrag - toezicht - verkeersveiligheid rondom school (parkeren) Schoolontwikkeling: - inzet, bekwaamheid en onderwijskundig leiderschap schoolleiding Aandachtspunten vanuit vragenlijst en opmerkingen:

12 Leeropbrengsten, tussenresultaten Toetsen: Aarnoutse: groep 1 en 2: toetsmomenten oktober en april/mei Cito: groep 8 november/december groep 1 t/m 7 januari/februari en juni Eindcito groep 8 februari Entreetoets groep 7 april/mei

13 Af te nemen toetsen Aarnoutse: beginnende geletterdheid: woordenschat rijmen benoemsnelheid letters en cijfers Cito: AVI (technisch lezen op zin niveau) groep 3 t/m 8 DMT (technisch lezen op woordniveau) groep 3 t/m 8 Begrijpend lezen: januari: groep 4 t/m 8 juni: groep 3 en 4 Rekenen voor kleuters: groep 1 en 2 Rekenen/wiskunde: groep 3 t/m 8 Taal voor kleuters: groep 1 en 2 Spelling: groep 3 t/m 8 Woordenschat: groep 3 t/m 8

14 Het aantal goede antwoorden wordt vertaald naar een vaardigheidsscore. De vaardigheidsscore van de kinderen wordt uitgedrukt in een A, B, C, D of E score. De vaardigheidsscore op groepsniveau wordt uitgedrukt in een niveauwaarde tussen de 0 en de 5. Landelijk worden scholen op niveauwaarde met elkaar vergeleken. Het landelijk gemiddelde ligt op 3. Gezien de populatie op de Meerhoef streven wij naar een gemiddelde niveauwaarde van 3,5. 25% A25% B25% C15% D10% E 30% A30% B20% C10% D10% E Niveauwaarde

15 De groepen worden met zichzelf vergeleken Toets2010-20112011-2012 Groep 1Rekenen voor kleuters 3,4 Taal voor kleuters 3,7 Groep 2Rekenen voor kleuters 3,4 Taal voor kleuters 3,6 Woordenschat3,63,9 Groep 3AVI 2,8 DMT 2,8 Rekenen/wiskunde 3,6 Spelling 3,8 Woordenschat 2,6

16 Groep 4AVI2,33,1 DMT2,5 Begrijpend lezen2,63,1 Rekenen/wiskunde3,53,1 Spelling3,4 Woordenschat2,82,5 Groep 5AVI3,43,5 DMT2,8 Begrijpend lezen3,43,0 Rekenen/wiskunde3,23,0 Spelling3,4 Woordenschat2,93,0

17 Groep 6AVI3,73,8 DMT3,13,3 Begrijpend lezen3,42,8 Rekenen/wiskunde3,03,3 Spelling3,03,3 Woordenschat2,93,0 Groep 7AVI3,73,6 DMT3,33,4 Begrijpend lezen2,83,1 Rekenen/wiskunde3,23,4 Spelling2,93,3 Woordenschat2,93,0 Groep 8DMT3,33,5 Begrijpend lezen2,83,0 Rekenen/wiskunde3,53,7 Spelling3,2 Woordenschat3,53,2

18 Analyses vinden plaats op inspectieniveau, bestuursniveau, schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau Wat doen wij om de opbrengsten te verhogen: Lesaanbod wordt afgestemd. Expertgroep lezen evalueert, analyseert en geeft aanbevelingen. Richt zich komend jaar op begrijpend lezen. Expertgroep taal heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het aanbod m.b.t. woordenschat te verbreden. Expertgroep rekenen heeft de hiaten in de rekenmethode opgespoord zodat hier extra aandacht aan besteed wordt tijdens de lessen. Analyseren

19 Korte vooruitblik Formatie 2012- 2013 1 oktober 2012: 275 leerlingen 11 groepen 1 groep 1/2 minder 3 clusters leerkrachtbezetting en vervanging leerlingenverdeling

20 Vragen…… Dank voor uw komst.


Download ppt "Informatieavond 31 mei 2012 Welkom. Agenda Verbreding van de school en stand van zaken schooltijdentraject Terugkoppeling resultaten oudertevredenheidspeiling."

Verwante presentaties


Ads door Google