De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Hooghuis locatie De Singel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Hooghuis locatie De Singel"— Transcript van de presentatie:

1 Het Hooghuis locatie De Singel
Schooljaar 2013/2014 School voor praktijkonderwijs Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap…competenties WELKOM

2 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen Belangrijke data school in bedrijf op 17, 24 januari en 7 februari van tot uur 25 februari PROefdag en info-avond 1 april 2013 sluiting inschrijvingen 19 juni 2013 werkkleding passen 19 augustus 2013 start schooljaar

3 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen De aanmelding aanmeldingsformulier testgegevens voor advies (S)BO

4 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen De intake procedure ontvangst aanmeldingsformulier aanvraag onderwijskundig rapport psycholoog, maatschappelijk deskundige bespreking commissie van onderzoek

5 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen De toelating de criteria voor Praktijkonderwijs advies van Commissie van Onderzoek besluit Regionale Verwijzingscommissie

6 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen De begeleiding mentor/docent/instructeurs Rots & Water 5 niveaus van zorg het LVS/IOP het zorgadviesteam (zat intern/extern) taal en rekenondersteuning het stageteam

7 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen De organisatie de lestijden (tussen 8.30 en u.) schoolgids en locatiegids Singeldingen brochures/site de financiën (kosten) de kleding het vervoer

8 Het Hooghuis locatie De Singel
Algemeen Huisbezoeken/individueel ontwikkelingsplan Rapporten Ouderavonden Buitenschoolse activiteiten/pedagogische werkweek MR – leerlingenraad – ouderpanel Coaching / competenties FILM

9 Het Hooghuis locatie De Singel
1e jaar 12 lesuren Leerlijnen Nederlands (v) Wiskunde/rekenen (v) ICT (v) Engels Cultuur en maatschappij Praktijk en loopbaan Coaching (individueel) 14 lesuren Praktijkvakken wonen/werken 3 lesuren Sport & Fun (vrije tijd) Ook voor 2e jaar - Gymles (v)

10 Het Hooghuis locatie De Singel
1e jaar Praktijkvakken/brede oriëntatie bouwtechniek banktimmeren/hout metaal/instalektro techniek/technisch tekenen huishoudkunde en koken textiel/decoratief groen (uiterlijke) verzorging detail

11 Het Hooghuis locatie De Singel
2e en 3e jaar Leerlijnen (10 lessen)/gym (2 lessen) Vakkenpakket (16les.) Sport & Fun (2e jaar) 3 periodes per leerjaar van 13 weken Verplichte vakken EHBO, VCA, Praktijk & Loopbaan De leerlingen kiezen zelf de praktijkvakken Stage op maat/stagegeschikt

12 Het Hooghuis locatie De Singel
4e jaar Leerlijnen / coaching / gym Stage (3 dagen) Branchegerichte cursus (optie) Extra taal en rekenlessen

13 Het Hooghuis locatie De Singel
PRO-AKA jaar PRO-AKA (ROC De Leijgraaf) Extra taal en rekenlessen Stage (3 dagen) Eventueel met branche gerichte cursus Toelatingseisen: - serieus gemotiveerd - didactische haalbaarheid

14 Het Hooghuis Competenties
Zelfstandigheid Veilig en schoon Kwaliteit Samenwerken Overleggen en luisteren (Klant) vriendelijkheid Problemen oplossen Doelgericht werken Collegialiteit

15 Het Hooghuis locatie De Singel
Heeft u vragen??? Kapelaan Nausstraat 2 5348 TH Oss


Download ppt "Het Hooghuis locatie De Singel"

Verwante presentaties


Ads door Google