De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atelier I & A Bijeenkomst met medewerkers I & A op dinsdag 3 juli 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atelier I & A Bijeenkomst met medewerkers I & A op dinsdag 3 juli 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Atelier I & A Bijeenkomst met medewerkers I & A op dinsdag 3 juli 2007

2 Kort de voorgeschiedenis Begonnen als werkgroep I&A met tweeledige opdracht – Opstellen ontwerpeisen SCD – Meewerken aan totstandkoming regionaal I-plan Sinds eind april dezelfde rol als andere ateliers – Uitwerken van taken, manier van werken, organisatievorm, huisvesting – Beschrijven van de transitie, inhoudelijk en qua planning

3 Waarom eerst een I-plan? Sterke behoefte vanuit Netwerkdirectie aan inzicht in alle lopende I & A- projecten Met als doel: – Strategische paraplu formuleren – Prioriteiten bepalen – Inzet van mensen en middelen reguleren Heeft geleid tot – Concept plan met 35 prioriteiten; ligt nu voor validatie in MT’s – Benoeming Math Muijres als programmamanager – Bepalen spelregels voor komende periode

4 Waarom eerst een I-plan? Besluitvorming prioriteiten deze maand in NDD Nieuwe projecten vanaf dan niet meer aan de orde Uitvoering prioriteiten belegd in 4 clusters Per cluster (3) een coördinator die werkt onder verantwoordelijkheid programmamanager – Arie Koppelaar, Ferdi van Engelen, Mark Voogd – Medewerkers kunnen op andere projecten ingezet worden Aan inzichtelijk krijgen benodigd budget wordt gewerkt Op later moment kanteling van projecten naar de lijnorganisatie SCD, maar nu al betrokkenheid KMD

5 Uitkomsten Atelier Trudie van Wattum, fgn. voorzitter

6 Atelier I & A Voorstellen deelnemers atelier I & A Hoe heeft atelier gewerkt Waaraan is aandacht besteed

7 Ontwikkelingen, missie en visie Aanpak Ontwikkelingen Missie Visie

8 Producten en werkprocessen Vanuit het perspectief van I en A Aangepast aan schaalgrootte Uitgangspunt de op I & A-gebied erkende standaards: ITIL, Prince 2 en het beheermodel van Loyer

9 Producten en werkprocessen Onderscheiden werkprocessen – Informatisering- en automatiseringsbeleid, analyse en – advies – Procesinrichting en –verandering – Project(bege)leiding – Gegevensregie – Technisch beheer – Functioneel Applicatiebeheer – (Technisch) Applicatiebeheer – Helpdesk – echter niet: Ontwikkelen

10 Organisatieplaatje atelier I & A Beleid Analyse Advies Projecten Processen Applicatiebeheer Gegevensregie Helpdesk Technisch Beheer

11 Uitkomsten beraad kwartiermakerdirectie Ben Kokx, projectleider

12 Belangrijkste elementen Hoofdlijnen atelierrapport overgenomen Gegevensregie en gegevensbeheer worden onderscheiden Procesinrichting en verandering onderbrengen in service-eenheid AO/IC Projectbegeleiding is onderdeel verschillende service-eenheden die adviesdiensten verlenen Formatieverschillen nog oplossen; projectformatie is niet zo maar te ‘witten’

13 Koppeling van werkzaamheden in het advies- en beleidsproces in twee clusters. Hieraan worden, per cluster, de met het proces verband houdende uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden toegevoegd. Clustering van werkzaamheden in het proces van administratie en gegevensbeheer Clustering van werkzaamheden die te maken hebben met gebouw en werkplekinrichting, incl. ICT Gekozen model; combinatie procesmatige en functionele indeling Accountmanagement serviceplein en telefoonbalie Bedrijfsvoering salarisadministratie, financiële administratie Verzekeringsportefeuille DIV, BAS/MID Administratie en gegevensbeheer gebouw, restaurant telefoon, voorzieningen werkplekinrichting, beheer helpdesk, netwerkbeheer Gebouw en Infrastructuur p-beleid en advies, LCD juridisch advies, vertegenwoor- diging, bezwaar en beroep, aansprakelijkheid, inkoop Advies en Beleid 1 comm advies en begeleiding middelen en ondersteuning inform en autom. beleid en advies, AO/IC Advies en Beleid 2 Directeur SCD

14 Concreet vertaald naar I&A Gegevensbeheer; cluster 1 Helpdesk; cluster 2 Technisch beheer; cluster 2 Informatie- en automatiseringsbeleid; cluster 4 Gegevensregie; cluster 4 Procesinrichting; cluster 4 Functioneel applicatiebeheer; nog bezien

15 Hoe verder met inrichting SCD Personele kant – O&F-rapport, functieboek, was-wordt-tabel – Plaatsingsprocedure Inrichting service-eenheden – Onder leiding van kwartiermaker – Inregelen dienstverlening, werkprocessen, interfaces, systemen en applicaties


Download ppt "Atelier I & A Bijeenkomst met medewerkers I & A op dinsdag 3 juli 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google