De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012. College stelt raad voor als Voorkeursvariant 4C:  verbeteringen aan de BW-laan en DF-laan  ongelijkvloerse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012. College stelt raad voor als Voorkeursvariant 4C:  verbeteringen aan de BW-laan en DF-laan  ongelijkvloerse."— Transcript van de presentatie:

1 Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012

2 College stelt raad voor als Voorkeursvariant 4C:  verbeteringen aan de BW-laan en DF-laan  ongelijkvloerse spoorkruising bij voorkeur d.m.v. een tunnel anders met een viaduct  optimaliseren Stichtse Rotonde

3  Wezenlijke verbetering van de doorstroming  Toekomstbestendig  Minimale impact op de omgeving  Betaalbaar

4

5 aanpassen kruispunt ontsluiting bosbad - hockey twee richtingen fietspad voetpad Dierenpark twee richtingen fietspad fietsstraat ontsluiting Midland Parc verplaatsen bushaltes naar ingang Dierenpark

6 fietsstraat verplaatsen bushalte aanpassen DF laan / Stichtse rotonde fietstunnel aanpassen aansluiting benzinestation linksafstrook Leerhotel aanpassen kruispunt Prins Hendriklaan fietstunnel aanpassen aansluiting PJ Troelstralaan en aansluitingen parallelwegen fietsverkeer één richting Variant 2 koppeling overweg – verkeerslichten DF laan fietsverkeer één richting

7 aanpassen afslag richting DF laan fietstunnel N237 optimaliseren Stichtse rotonde  vergroten verkeersveiligheid  verbeteren onduidelijke routering  dynamisch verkeersmanagement  vormgeving compacter maken

8 Variant 4c - Viaduct

9 Variant 4d – gecombineerde tunnel – auto – fiets – voetganger

10 Variant 4e – autotunnel en overweg voor langzaam verkeer

11 Variant 4f – autotunnel – fiets/voetgangerstunnel Variant 4g- autotunnel – fiets/voetgangersviaduct

12 Kosten verkeerskundige en ruimtelijke argumenten Strategische milieubeoordeling Maatschappelijke kosten-batenanalyse

13 Variant 4C: € 44,9 miljoen Variant 4D: € 64,4 miljoen Variant 4E: € 50,5 miljoen Variant 4F: € 55,5 miljoen Variant 4G: € 52,0 miljoen Bedragen excl. BTW en onnauwkeurigheidsmarge van +/- 20%. Viaduct: Tunnels:

14 Tunnelvarianten 4E, 4F en 4G vallen binnen het VERDER-budget. Daarbij moet nog rekening worden gehouden met aanvullende maatregelen voor een verkeersveilige en sociaal veilige tunnelvariant. Variant 4D is alleen haalbaar als overeenstemming wordt bereikt over de inzet van Beter Benutten geld. Ook om deze variant verkeersveilig te maken, zijn aanvullende maatregelen nodig.

15 De effecten van de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing (aantasting op meerdere plekken) moeten ook in overweging worden genomen. De tunnelvariant die het beste scoort is variant 4D, waarin autoverkeer en fietsverkeer gecombineerd worden in één tunnel.


Download ppt "Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012. College stelt raad voor als Voorkeursvariant 4C:  verbeteringen aan de BW-laan en DF-laan  ongelijkvloerse."

Verwante presentaties


Ads door Google