De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012
4/5/2017 Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012

2 Raadsvoorstel 2 oktober
4/5/2017 Raadsvoorstel 2 oktober College stelt raad voor als Voorkeursvariant 4C: verbeteringen aan de BW-laan en DF-laan ongelijkvloerse spoorkruising bij voorkeur d.m.v. een tunnel anders met een viaduct optimaliseren Stichtse Rotonde

3 Argumenten Wezenlijke verbetering van de doorstroming
4/5/2017 Argumenten Wezenlijke verbetering van de doorstroming Toekomstbestendig Minimale impact op de omgeving Betaalbaar

4

5 aanpassen kruispunt aanpassen kruispunt ontsluiting bosbad - hockey twee richtingen fietspad twee richtingen fietspad ontsluiting Midland Parc voetpad Dierenpark fietsstraat verplaatsen bushaltes naar ingang Dierenpark

6 Variant 2 koppeling overweg – verkeerslichten DF laan fietsstraat verplaatsen bushalte aanpassen aansluiting PJ Troelstralaan en aansluitingen parallelwegen fietsverkeer één richting fietsverkeer één richting aanpassen kruispunt Prins Hendriklaan aanpassen aansluiting benzinestation fietstunnel linksafstrook Leerhotel aanpassen DF laan / Stichtse rotonde fietstunnel

7 vergroten verkeersveiligheid verbeteren onduidelijke routering
fietstunnel N237 optimaliseren Stichtse rotonde vergroten verkeersveiligheid verbeteren onduidelijke routering dynamisch verkeersmanagement vormgeving compacter maken aanpassen afslag richting DF laan

8 Variant 4c - Viaduct

9 Variant 4d – gecombineerde tunnel – auto – fiets – voetganger

10 Variant 4e – autotunnel en overweg voor langzaam verkeer

11 Variant 4f – autotunnel – fiets/voetgangerstunnel
Variant 4g- autotunnel – fiets/voetgangersviaduct

12 Afwegingen Kosten verkeerskundige en ruimtelijke argumenten
4/5/2017 Afwegingen Kosten verkeerskundige en ruimtelijke argumenten Strategische milieubeoordeling Maatschappelijke kosten-batenanalyse

13 Kosten Variant 4C: € 44,9 miljoen Viaduct: Variant 4D: € 64,4 miljoen
4/5/2017 Kosten Variant 4C: € 44,9 miljoen Variant 4D: € 64,4 miljoen Variant 4E: € 50,5 miljoen Variant 4F: € 55,5 miljoen Variant 4G: € 52,0 miljoen Bedragen excl. BTW en onnauwkeurigheidsmarge van +/- 20%. Viaduct: Tunnels:

14 4/5/2017 Conclusie Tunnelvarianten 4E, 4F en 4G vallen binnen het VERDER-budget. Daarbij moet nog rekening worden gehouden met aanvullende maatregelen voor een verkeersveilige en sociaal veilige tunnelvariant. Variant 4D is alleen haalbaar als overeenstemming wordt bereikt over de inzet van Beter Benutten geld. Ook om deze variant verkeersveilig te maken, zijn aanvullende maatregelen nodig.

15 4/5/2017 Conclusie De effecten van de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing (aantasting op meerdere plekken) moeten ook in overweging worden genomen. De tunnelvariant die het beste scoort is variant 4D, waarin autoverkeer en fietsverkeer gecombineerd worden in één tunnel.


Download ppt "Westelijke ontsluiting Ronde 20 november 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google