De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De economie-discussie: planning & control Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT © Prof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De economie-discussie: planning & control Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT © Prof."— Transcript van de presentatie:

1 De economie-discussie: planning & control Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam ‘ICT- economics’

2 Toegevoegde waarde van ICT voor... Financieel KlantProcessen Innovatie strategie Het creëren van waarde: Criteria? Doelen CSF’s Prestatie Activiteit ICT-bijdrage © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

3 Toegevoegde waarde voor de klant door ICT The moment of truth Waardeketen van de klant Customer retention Massa => één-op-één Vertrouwen (trust) Veri sign © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

4 Financiële waarde door ICT Economic value added (EVA) = vrije cashflow -/- cost of capital balans cash debiteuren voorraden Inzet van IT om ‘dood kapitaal’ op balans te verminderen δ bedrijfs- waarde δ EVA “AEX-prioriteiten” © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

5 Toegevoegde waarde in processen door ICT assets liabilities identiteit-processen X prioriteit-processen X achtergrond-processen X noodzakelijke processen X Uitbesteden? Reikwijdte Ambitie- niveau bedrijfsketen bedrijfsproces afdelingsproces IT-projecten in processen ==> prioriteiten? © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

6 Kosten en baten van IT-projecten kosten baten risico's Bron: Van Irsel identificeren legitimeren realiseren exploiteren evalueren activiteit aspect © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

7 Beoordelingscriteria: waarde- en risicofactoren AW + creëren waarde voor de aandeelhouders KW + creëren waarde voor de klant PP + verbeteren prestaties in processen IK + vergroten innovatiekracht CP + versterken concurrentiepositie Vergroten de ondernemingswaarde BM - beslag op schaarse managementaandacht BI - beslag op schaarse IT-deskundigen BF - beslag op schaarse financieringsmiddelen DR - doorlooptijd realisatie KT - kwaliteit/betrouwbaarheid technologie Doen afbreuk aan de ondernemingswaarde Waarde- factoren Risico- factoren © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

8 Waarderingsmodel: multicriteria-analyse Beoordelings- criteria relatief belang invloed +/- projecten A B C......... waardefactoren risicofactoren AW KW PP IK CP BM BI BF DR KT 4 5 3 3 2 1 4 2 4 3 + + + + + - - - - - waarderingen 3 4 4 1 2 2 1 2 1 0 51 1437 3 5 3 0 4 3 4 5 0 3 543816 1 1 3 5 0 1 2 2 2 4 3333 0 score+ score - scoreT Bron. Parker, Benson © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

9 De vergeten factor: toekomstwaarde infrastructuur Factoren die de optiewaarde bepalen + + + + _ _ Contante waarde verwachte kasstromen Onzekerheid verwachte kasstromen Verloren waarde tijdens duur optie Risicovrije rentevoet Contante waarde vaste kosten Tijd tot vervaldatum Reële opties: 26 11 4 4 16 6 X = % verandering optiewaarde door 10% toename factorwaarde Bron: Leslie/Michaels © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

10 Project/portefeuille beoordeling Doen Beheers risico's Herdefinieer project Niet doen waardetoenam e (positieve score) waardeafname (negatieve score) H L LH A C B C Meenemen optiewaarde © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

11 Raamwerk voor ICT-investeringen Technologie scope Business oplossingen Gedeelde infrastructuur Korte termijn winstgevendheid Lange termijn winstgevendheid Strategisch doel VernieuwingTransformatie Experimenten Proces- verbetering Bron: Ross & Beath, Sloan Mgt. Rev., winter 2002 © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

12 Bron: Ross & Beath, Sloan Mgt. Rev., winter 2002 Karakteristieken ICT investeringen Transformatie Vernieuwing Procesverbetering Experimenten Infrastructuur inadequaat voor business model Mogelijkheid voor kostenreductie of kwaliteitsverbetering Technische noodzaak Mogelijkheid voor verbetering operatio- nele prestaties Nieuwe technologie Nieuwe producten, pro- cessen, business model Drijfveer Financiering Allocatie door directie (opties, instinct) Business case Allocatie door CIO Business case Allocatie door directie of SBU (opties, instinct) Eigenaar Onderneming totaal ICT-afdeling of service provider SBU of functioneel gebied die voordeel behaalt ICT-afdeling of SBU afhankelijk van doel Type investering © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

13 Postimplementatie-interviews en terugkoppeling Evalueren en verbeteren van de portfolioprestaties Vervangingsmanagement voor systemen en technologie IT-investeringen-volwassenheidsmodel Benchmarken van investeringsprocessen Strategische businessverandering o.b.v. IT Bevoegdheden van IT-investeringsgremia afstemmen Selectiecriteria voor de portfolio opstellen Investeringen analyseren De portfolio ontwikkelen Zicht krijgen op portfolio-prestaties IT-investeringsgremia inrichten Zicht krijgen op IT-projecten en IT-assets Business cases voor IT-projecten bepalen Selecteren van IT-voorstellen Geld uitgeven aan IT zonder dat er deugdelijke investeringsprocessen zijn ingericht Kritische processen Investeringsbe- wustzijn creeren Fundament voor investeringen leggen Investerings- portfolio aanleggen Investerings- proces verbeteren IT strategisch gericht 5 4 3 2 1 Bron: Bloem/ van Doorn, 2004 (General Accounting Office VS) © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

14 Zorg voor een business case voor alle IT-investeringen Beargumenteer baten en effecten van IT-projecten Ontdubbel IT-projecten en initiatieven Consolideer IT-initiatieven waar mogelijk Gebruik voor alle IT-investeringen dezelfde informatie/hulpmiddelen Bron: Bloem/ van Doorn, 2004 (General Accounting Office VS) Ervaringslessen voor goed IT-portfoliomanagement Basis: Les 1: Onderscheid project- en portfoliomanagement (selectie, financiering, monitoring van de combinatie van IT-projecten in relatie tot bedrijfsdoelstellingen) Les 2: Zorg dat het (top)management betrokken is bij IT-investeringsbeslissingen en bij vaststelling van omvang, reikwijdte en samenstelling van de IT-portfolio Les 3:Zorg voor een architectuur (organisatie, informatie, technologie) als toetsingsraamwerk voor IT-investeringen © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

15 Bron: Bloem/ van Doorn, 2004 (General Accounting Office VS) Ervaringslessen voor goed IT-portfoliomanagement Les 6: Les 7: Les 8: Les 5:Documenteer en communiceer de doelstellingen van portfoliomanagement en randvoorwaarden en criteria voor investeringsselectie Les 4: Integreer IT-portfoliomanagement met de planning- en controlpraktijk van de organisatie Les 9: Zorg voor methoden en tools voor IT-investeringsanalyse en IT-portfoliomanagement Verzamel en analyseer voortdurend prestatiegegevens van projecten en de portfolio Zorg voor duidelijke rollen van de belanghebbenden bij IT-projecten en de portfolio, en monitor die Houd de interorganisationele aspecten van de IT-portfolio in de gaten © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

16 ondernemings- strategie organisatie- principes ICT-servicesdoelstellingen doorbelasten financieel model prijsstrategie besturingsmodel Redenering doorbelastingstrategie © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

17 * afname beïnvloedbaar maken door klant * capaciteit maximaal benutten * marktconformiteit inzichtelijk maken * gedrag van klant beïnvloeden (stimuleren/afremmen) * samenwerking binnen onderneming stimuleren * dienstencentrum * kostencentrum * kostencentrum-plus * winstcentrum * werkelijke kosten * standaardkosten * flexibele prijsstelling * marktprijzen * Raad van Toezicht (x), ondernemingsleiding (#) * gebruikersraad * bilaterale overeenkomsten (contracten, SLA's) Doelstellingen doorbelasten Financieel model Prijsstrategie Besturingsmodel Netwerk Locaal Software Advies* platform compon. a b x x x x x x x xxxxxx xxxx x * a = beleidsontwikkeling b = advies/ondersteuning # x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Voorbeeld (Financiële Dienstverlener) © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam

18 kosten inzichtelijk capaciteit benutten afname beïnvloedbaar marktconform. inzichtelijk gedrag beïnvloeden samenwerking stimuleren dienstencentrum kostencentrum kostencentrum plus werkelijke kostenstandaardkostenflexibele prijsstelling klant/leverancier-relatie Doelstelling Financieel model Prijsstrategie Besturing klant/leverancier-relatiefunctionele relatie Ontwikkeling in de tijd Het denken over doorbelasten © Prof. drs. J. Arno Oosterhaven Vrije Universiteit Amsterdam


Download ppt "De economie-discussie: planning & control Infrastructuur discussie Economie discussie Business discussie Organisatie discussie Management & ICT © Prof."

Verwante presentaties


Ads door Google