De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© IVA ConQuaestor: best or most beautiful place to work? Oktober 2008 Steven de Groot IVA / KULTIFA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© IVA ConQuaestor: best or most beautiful place to work? Oktober 2008 Steven de Groot IVA / KULTIFA."— Transcript van de presentatie:

1 © IVA ConQuaestor: best or most beautiful place to work? Oktober 2008 Steven de Groot s.a.degroot@uvt.nl IVA / KULTIFA

2 © IVA Verbeteren: 8 problemen in KIO’s 1.Te veel sturing (versus zelfsturing): hiërarchie en regels 2.Conflicterend doelstellingen (kenniswerker versus leiding) 3.Geen eenduidig proces van plannen naar uitvoeren, meten en verbeteren 4.Geen sturingsinformatie (‘Hoe gaat het?’. ‘Goed hoor’) 5.Weinig inzicht individuele vermogens, prestaties en bijdrage aan groter geheel 6.Slechte match aanbod werk en competenties kenniswerkers 7.Onvoldoende vertaling van veranderingen naar kennis 8.Onvoldoende benutting aanwezige kennis

3 © IVA Prestaties van professionals = persoonlijke ontwikkeling bijdrage aan vakgebied bijdrage aan klanttevredenheid bijdrage aan succes van anderen bijdrage aan ontwikkeling van eigen organisatie bijdrage aan winstgevendheid

4 © IVA Vraagje Bedenk eens 2 redenen waarom je bij ConQuaestor werkt

5 © IVA Goede kennisorganisatie ProfessionalPerformance Kennis Uitdaging Leervermogen Leerbereidheid Leercondities Taakstelling Info. & comm. voorziening Intrinsieke motivatie Feedback Autonomie De ergonomische organisatie groen = persoonsgebonden factor blauw = omgevingsfactor

6 © IVA De manager Aangeven welke kennis nodig is Benutten kennis van kenniswerkers Bij elkaar brengen van competenties en leerbehoeften Onderzoeken, benutten en belonen van leervermogen Vragen welke leercondities nodig zijn en deze inrichten Creëren van leerklimaat (leercondities) Aangeven wat per individu verwacht (taakstelling) wordt (resultaat en effect), wat kwaliteitscriteria zijn, etc. Inzicht geven in bijdrage (taakstelling) aan het grotere geheel (missie, visie, doelstellingen, strategie) Vragen naar informatiebehoeften en ondersteunende middelen en deze inrichten en onderhouden Aanbieden van werk dat matched met individuele arbeidsmotieven (intrinsieke motivatie) Organiseren van feedback van klanten, opdrachtgevers, financiers en afnemers afgestemd op behoefte van individu en organisatie Bieden van autonomie (regelbehoeften en regelmogelijkheden) en flexibiliteit Vertaald naar verantwoordelijkheden De professional Tonen welke kennis hij/zij bezit en wil verwerven en welk werk (taakstelling) daarbij past Eigen uitdagingen kenbaar maken Inzicht geven in eigen leervermogen Kennen van eigen leerstijl (leervermogen/leerbereidheid) Inzicht geven in de eigen leerbehoeften Kenbaar maken hoe, in welke mate, wanneer en met welke middelen geleerd wenst te worden (leercondities) Kenbaar maken hoe expliciet en specifiek taakstelling nodig is Afspraken maken met manager over doelen en taken Resultaatverantwoordelijkheid tonen (taakstelling) Kenbaar maken van informatiebehoeften en gewenste ondersteunende middelen Aangeven (veranderlijkheid) van arbeidsmotieven Kenbaar maken van behoefte aan, frequentie en wijze van feedback + organiseren Kenbaar maken welke mate van autonomie (regelbehoeften en regelmogelijkheden) gewenst / mogelijk is

7 © IVA ‘Best’ is in verandering…: op naar een nieuwe mooie tijd? Oude denkenNieuwe denken Angelsaksisch denkenRijnlands denken Werk-gever Amuseur / conditioner Bedrijfseconomische waardeEsthetische waarde en amusementswaarde ManagersVakmensen op de vloer (vakmanschap) Effectiviteit‘Mooie dingen doen’ (schoonheidsproductie) Efficiency ‘Mooi en lekker werken’ (productieschoonheid) MedewerkertevredenheidMedewerkerbetrokkenheid (binden en boeien)

8 © IVA Vergelijking 1

9 © IVA Vergelijking 2

10 © IVA Vergelijking 3

11 © IVA Vergelijking 4

12 © IVA Vergelijking 5

13 © IVA Vergelijkingen op een rij

14 © IVA Productontwerp hoge esthetische waarde hoge functionaliteit lage esthetische waarde lage functionaliteit

15 © IVA Effectiviteit Organisatieontwerp hoge esthetische waarde hoge functionaliteit lage esthetische waarde lage functionaliteit Winst De ergonomische organisatie Ziekteverzuim Efficiency Productiviteit Aandeelhouders- waarde Mean & lean ? De mooie organisatie (organisatie-esthetiek) Planning & control Med.tevredenheid Best place to work? KULTIFA- factoren

16 © IVA Verwonderingen Waarom hebben oog voor schoonheid, maar niet tijdens ons werk? (320.000 uur, 35% van rechtopstaand werkend leven) ‘Op een mooie wijze mooie dingen doen’ Wat is schoonheid in organisaties? Wat levert werken aan schoonheid op? Hoe maken we onze organisaties mooier?

17 © IVA De esthetische organisatie ‘De menselijke soort realiseert haar hoogste potentieel als mensen samen aandachtig schoonheid produceren; dat impliceert het realiseren van een collectieve ambitie waarvan het resultaat vele anderen ontroert’ Weggeman, 2003

18 © IVA Wat vindt u uw mooiste bezit? uw mooiste belevenis / herinnering? uw mooiste ontmoeting? uw mooiste dag? de mooiste ruimte in uw huis? uw mooiste mens? het mooiste kunstwerk? uw mooiste resultaat? uw mooiste belevenis op uw werk? uw mooiste herinnering aan uw werk? uw mooiste ontmoeting op uw werk? uw mooiste dag op uw werk? de mooiste ruimte in uw organisatie? uw mooiste collega? het mooiste kunstwerk op uw werk? uw mooiste werkresultaat?

19 © IVA Vraagje Bedenk 2 motieven waarom je de komende jaren bij ConQuaestor zou blijven werken

20 © IVA Tevredenheid versus betrokkenheid Internetspiegel overheid: ‘Tevredenheid is een weergave van een stemming en is vooral gekoppeld aan tevredenheid over het werk en de organisatie’ ‘Betrokken medewerkers staan achter de doelen van de organisatie en geven aan hoe die verbeterd kunnen worden (regelbehoefte versus regelmogelijkheden). Zij voelen zich emotioneel verbonden met de organisatie en zijn daardoor bereid zich extra in te zetten Verhoging van betrokkenheid door aandacht voor de esthetische aspecten van ondernemen (organisatie-esthetiek)

21 © IVA Soorten en aspecten van betrokkenheid 8,1 7,6 6,8 6,2 8,2 7,7 6,9 6,3 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Betrokkenheid werkBetrokkenheid afdelingBetrokkenheid bedrijfsonderdeel Betrokkenheid * p<0.01 Rapportcijfer hele organisatie

22 © IVA Vraagje 1. Wat is er mooi aan ConQuaestor? 2. Wat kan mooier aan ConQuaestor?

23 © IVA Eerste perceptie bij schoonheid in organisaties Mooie organisaties => organisaties die (belangeloos) bijdragen aan de samenleving Schoonheid in organisaties => schoonheid van processen, samenwerking, inrichting Schoonheid in organisaties => werken op een manier die schoonheid in zich draagt en die gericht is om schoonheid voort te brengen’ (Ted Brandsen, artistiek leider van Het Nationale Ballet)

24 © IVA De esthetische organisatie kwaliteiten & gedrag van medewerkers samenstelling van medewerkers saamhorigheid arbeidsmotieven en ambities werkinstelling aandacht voor vakmanschap kwaliteiten & gedrag management betrokkenheid management wijze van leidinggeven balans uitdagingen & vaardigheden aandacht voor ideeën creativiteit en innovatie balans organisatie- & individuele doelen werkprocessen huisstijl & logo PR-materiaal reclame en sponsoring balans sturing & zelfsturing interne comm. & en info. stromen dialoog tussen management en medewerkers personeelssysteem bedrijfsopvattingen rituelen houding naar belanghebbenden collectieve ambitie ontwikkeling van mensen sfeer of (werk)klimaat producten en/of diensten imago/naam missie/credo organisatiedoelen bijdrage aan de samenleving dialoog met belanghebbenden werkplek werkomgeving onderlinge samenwerking ontwikkeling van organisatie dingen die ontstaan door samenwerking ‘de samenhang der dingen’

25 © IVA Bijdrage aan people & planet IMAGO ‘Mooie werkgever’ Uitingen (PR, homepage, sponsoring) Vormgeving logo, werkplek & gebouw Collectiviteit van missie, identiteit en doelen Samenwerking & leerklimaat (flow) ORGANISATIE Productie- schoonheid Schoonheids- productie Verscheidenheid in verbondenheid Rituelen Ideeën, creativiteit en innovatie Schoonheidniveaus Esthetiek verhogende competenties Inspirerend leiderschap MENS Vakmanschap ‘Samenhang der dingen’

26 © IVA Mooie school Getalenteerde en inspirerende docenten Hecht team Prettig gebouw & inrichting Mooie onderwijsvisie ‘Daar waar mooie dingen ontstaan en gebeuren in de klas’

27 © IVA Uitkomsten onderzoek Rapportcijfer voor de schoonheid: 8,3 (89 % ervaart zijn werk als mooi) Hoogste schoonheidswaardering door medewerkers: - 25-35 jaar - mannen - 0-2 jaar in dienst - leidinggevenden - universitair opgeleiden. Laagste schoonheidswaardering door medewerkers: - > 50 jaar - 3-6 en > 10 jaar in dienst - HBO’ers Mooi: de kwaliteiten van medewerkers, de producten / diensten van de organisatie en diens doelen Lelijk: de afstemming tussen activiteiten onderling, de afstemming tussen medewerkers en management en de mate waarin medewerkers worden geïnformeerd Aandacht voor schoonheid zorgt voor betere prestaties: 69 % Voldoende aandacht is voor schoonheid in het werk of in organisatie: 74%

28 © IVA Als u gevoelig bent voor schoonheid… Beauty is in the eye of the beholder… 1.Stel voor uzelf een lijstje op van: - mooie aspecten aan ConQuaestor - aspecten die u mooier zou wensen aan 2.Bespreek de esthetische aspecten van uw organisatie & werk

29 © IVA Meer weten? Meer informatie / scans op: www.schoonheidinorganisaties.nl Genootschap ter bevordering van schoonheid in organisaties Steven de Groot onderzoeker (IVA) & organisatievormgever (KULTIFA) s.a.degroot@uvt.nl


Download ppt "© IVA ConQuaestor: best or most beautiful place to work? Oktober 2008 Steven de Groot IVA / KULTIFA."

Verwante presentaties


Ads door Google