De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presteren met professionals KULTIFA improving knowledge performance

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presteren met professionals KULTIFA improving knowledge performance"— Transcript van de presentatie:

1 Presteren met professionals KULTIFA improving knowledge performance
Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties KULTIFA improving knowledge performance (

2 Presteren met professionals
Wie we zijn KULTIFA is een buro dat zich richt op Presteren met professionals prestatieverbetering van kenniswerkers en kennisintensieve organisaties gefascineerd door kennismanagement en (human) performance improvement mix van bedrijfskundigen, kennistechnologen en opleidingskundigen advies én onderzoek groot door klein te blijven (4 m/v)

3 Voor & met wie we werken We werkten samen met Accenture, Cap Gemini, Det Norske Veritas (DNV), LandbouwEconomisch Instituut (LEI), Leones (Knowledge Reef), Triam Kennismanagement en Universiteit Wageningen KULTIFA is lid van ISPI, HPT-Nederland en neemt zij zitting in de redactie van IK, tijdschrift over Intellectueel Kapitaal.

4 Aanleiding voor KULTIFA
2 vragen: Welke factoren zijn van invloed op de prestaties van kenniswerkers en kennisintensieve organisaties (KIO’s)? Op welke wijze zijn deze factoren beheersbaar?

5 Verbeteren: 8 problemen in KIO’s
Te veel sturing (versus zelfsturing): hiërarchie en regels Conflicterend doelstellingen (kenniswerker versus leiding) Geen eenduidig proces van plannen naar uitvoeren, meten en verbeteren Geen sturingsinformatie (‘Hoe gaat het?’. ‘Goed hoor’) Weinig inzicht individuele vermogens, prestaties en bijdrage aan groter geheel Slechte match aanbod werk en competenties kenniswerkers Onvoldoende vertaling van veranderingen naar kennis Onvoldoende benutting aanwezige kennis

6 Organization Alignment Model
EXTERNAL ENVIRONMENT Misson / Vision Goals Values SUPPORT - Policies - Systems - Structure Strategic Process Cultural Process Objectives Practices Behaviors Tasks Results STAKEHOLDERS Tosti, 1992

7 Prestaties van professionals =
persoonlijke ontwikkeling bijdrage aan vakgebied bijdrage aan klanttevredenheid bijdrage aan succes van anderen bijdrage aan ontwikkeling van eigen organisatie bijdrage aan winstgevendheid Planet People Profit MVO Omgeving Onderneming Ondernemer

8 Info. & comm. voorziening Intrinsieke motivatie
Succesfactoren professional performance: KULTIFA-factoren Professional Performance Kennis Uitdaging Leervermogen Leerbereidheid Leercondities Taakstelling Info. & comm. voorziening Intrinsieke motivatie Feedback Autonomie Meeste kenmerken van professional (na werving) slechts in beperkte mate beïnvloedbaar!

9 KWALITEIT KENNISINTENSIEVE ARBEID kennisintensieve organisatie
Performance management vs. kennismanagement KWALITEIT KENNISINTENSIEVE ARBEID (denkwerk of kenniswerk) Kenmerken kennisintensieve organisatie Uitdaging Leercondities Taakstelling Informatie- en comm.voorziening Feedback Autonomie Kenmerken kenniswerker Kennis Leervermogen en leerbereidheid Intrinsieke motivatie 1e inrichtingsniveau 2e inrichtingsniveau Managementstijl, Personeelsbeleid, Processen en Cultuur 3e inrichtingsniveau Systemen (P&C), MVDS en Structuur

10 Prestatieverbetering in KIO´s =
Het managen van de ‘fit’ tussen de kenmerken van kenniswerkers en kenmerken van hun werkomgeving In meer begrijpelijke taal:  ‘Het cultiveren (= conditioneren en faciliteren) van individuele prestaties ter bevordering van organisatieprestaties’. Dus focus op performance conditions (=kenmerken van de organisatie)

11 Theoretische onderbouwing (Research based)
Sociotechniek Kwaliteit van arbeid (Quality of Working Life, QWL) Human Performance Improvement (HPI/HPT) Aangevuld met kennis & ervaringen leren, kennismanagement, kwaliteitszorg (in KIO’s) en bedrijfskunde

12 Performance Improvement Model
PERFORMANCE CONDITIONS 2. Inrichten PERFORMANCE IMPROVEMENT Individueel & Collectief Reactief & Pro-actief 4. Verbeteren PERFORMANCE ALIGNMENT Performance gap Org. Resultaten & -effecten PERFORMANCE PROCESS PERFORMANCE REVIEW PERFORMANCE OUTPUT Resultaten effecten Individuele waarden Resultaten & effecten Prest.-indicatoren KULTIFA 1. Richten 3. Verrichten & Monitoren

13 Dominante processen in KIO’s
Kennisprocessen - kennis-awareness: (on)bewust (on)bekwaam - kenniscreatie - kennisverwerving - kennisbeoordeling - kennisdeling - kennisbenutting - kennisverbinding - kennisborging - kennistransfer - kennisexploitatie (kennismarketing) (welk proces is dominant?) Verbinden Leren Innoveren Verbeteren

14 Verbeteren = Verbeteren van:
KULTIFA-factoren: mens én organisatie in samenhang Individuele processen PPI-model - richten - inrichten - verrichten & monitoren - verbeteren Systeem van prestatiemanagement

15 Verbeteren: 5 principes binnen KIO’s
Alignment: individuele doelen ter bevordering van organisatiedoelen (resultaatverantwoordelijkheid) Een mix van doelstellingen: - persoonlijke ontwikkeling - bijdrage aan vakgebied - bijdrage aan klanttevredenheid - bijdrage aan succes van anderen - bijdrage aan ontwikkeling van eigen organisatie - bijdrage aan winstgevendheid Prestatie-indicatoren op basis van succesfactoren (KULTIFA-factoren) Performance conditions bepalen de kwaliteit Kennisprocessen, verbinden, leren, innoveren en verbeteren zijn dé dominante processen

16 Fasen van ontwikkeling Professionaliteit
Volgens INK (zie Werkboek Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties, verbeteren van professionaliteit) output, het resultaat van het product en/of dienst centraal, vakmanschap beheersing van het primaire proces centraal, kennis = productiefactor, kennis & leerbehoeften en arbeidsmotieven van kenniswerkers lerend en innoverend vermogen van de organisatie centraal, op prestatieniveaus (kenniswerker, team, afdeling en organisatie) wordt systematisch gewerkt aan professionaliteit leren, verbeteren en innoveren met (kennis)partners in de voortbrengingsketen

17


Download ppt "Presteren met professionals KULTIFA improving knowledge performance"

Verwante presentaties


Ads door Google