De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

What did you learn today? And your company? 1 Presteren met professionals Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties KULTIFA improving knowledge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "What did you learn today? And your company? 1 Presteren met professionals Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties KULTIFA improving knowledge."— Transcript van de presentatie:

1 What did you learn today? And your company? 1 Presteren met professionals Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)

2 What did you learn today? And your company? 2 Wie we zijn KULTIFA is een buro dat zich richt op Presteren met professionals prestatieverbetering van kenniswerkers en kennisintensieve organisaties gefascineerd door kennismanagement en (human) performance improvement mix van bedrijfskundigen, kennistechnologen en opleidingskundigen advies én onderzoek groot door klein te blijven (4 m/v)

3 What did you learn today? And your company? 3 Voor & met wie we werken We werkten samen met Accenture, Cap Gemini, Det Norske Veritas (DNV), LandbouwEconomisch Instituut (LEI), Leones (Knowledge Reef), Triam Kennismanagement en Universiteit Wageningen KULTIFA is lid van ISPI, HPT-Nederland en neemt zij zitting in de redactie van IK, tijdschrift over Intellectueel Kapitaal.

4 What did you learn today? And your company? 4 Aanleiding voor KULTIFA 2 vragen: 1. 1.Welke factoren zijn van invloed op de prestaties van kenniswerkers en kennisintensieve organisaties (KIO’s)? 2. 2.Op welke wijze zijn deze factoren beheersbaar?

5 What did you learn today? And your company? 5 Verbeteren: 8 problemen in KIO’s Te veel sturing (versus zelfsturing): hiërarchie en regels Conflicterend doelstellingen (kenniswerker versus leiding) Geen eenduidig proces van plannen naar uitvoeren, meten en verbeteren Geen sturingsinformatie (‘Hoe gaat het?’. ‘Goed hoor’) Weinig inzicht individuele vermogens, prestaties en bijdrage aan groter geheel Slechte match aanbod werk en competenties kenniswerkers Onvoldoende vertaling van veranderingen naar kennis Onvoldoende benutting aanwezige kennis

6 What did you learn today? And your company? 6 Organization Alignment Model Cultural Process Values EXTERNAL ENVIRONMENT STAKEHOLDERS Misson / Vision Strategic Process SUPPORT - Policies - Systems - Structure Results Tasks Practices Behaviors Objectives Goals Tosti, 1992

7 What did you learn today? And your company? 7 Prestaties van professionals = persoonlijke ontwikkeling bijdrage aan vakgebied bijdrage aan klanttevredenheid bijdrage aan succes van anderen bijdrage aan ontwikkeling van eigen organisatie bijdrage aan winstgevendheid Planet People Profit MVO Omgeving Onderneming Ondernemer

8 What did you learn today? And your company? 8 Succesfactoren professional performance: KULTIFA-factoren Professional Performance Kennis Uitdaging Leervermogen Leerbereidheid Leercondities Taakstelling Info. & comm. voorziening Intrinsieke motivatie Feedback Autonomie Meeste kenmerken van professional (na werving) slechts in beperkte mate beïnvloedbaar!

9 What did you learn today? And your company? 9 Performance management vs. kennismanagement 1 e inrichtingsniveau 2 e inrichtingsniveau 3 e inrichtingsniveau Kenmerken kennisintensieve organisatie - -Uitdaging - -Leercondities - - Taakstelling - - Informatie- en comm.voorziening - - Feedback - - Autonomie Kenmerken kenniswerker - - Kennis - - Leervermogen en leerbereidheid - - Intrinsieke motivatie Managementstijl, Personeelsbeleid, Processen en Cultuur Systemen (P&C), MVDS en Structuur KWALITEIT KENNISINTENSIEVE ARBEID (denkwerk of kenniswerk)

10 What did you learn today? And your company? 10 Prestatieverbetering in KIO´s = Het managen van de ‘fit’ tussen de kenmerken van kenniswerkers en kenmerken van hun werkomgeving In meer begrijpelijke taal: ‘Het cultiveren (= conditioneren en faciliteren) van individuele prestaties ter bevordering van organisatieprestaties’. Dus focus op performance conditions (=kenmerken van de organisatie)

11 What did you learn today? And your company? 11 Theoretische onderbouwing ( Research based ) Sociotechniek Kwaliteit van arbeid (Quality of Working Life, QWL) Human Performance Improvement (HPI/HPT) Aangevuld met kennis & ervaringen leren, kennismanagement, kwaliteitszorg (in KIO’s) en bedrijfskunde

12 What did you learn today? And your company? 12 Performance Improvement Model PERFORMANCE CONDITIONS PERFORMANCE ALIGNMENT Org. Resultaten & -effecten Individuele waarden Resultaten & effectenPERFORMANCEPROCESS PERFORMANCEREVIEW PERFORMANCEOUTPUT Resultaten effecten Prest.-indicatoren KULTIFAPERFORMANCEIMPROVEMENT Individueel & Collectief Reactief & Pro-actief 1. Richten 3. Verrichten & Monitoren 2. Inrichten Performance gap 4. Verbeteren

13 What did you learn today? And your company? 13 Dominante processen in KIO’s Kennisprocessen - kennis-awareness: (on)bewust (on)bekwaam - kenniscreatie - kennisverwerving - kennisbeoordeling - kennisdeling - kennisbenutting - kennisverbinding - kennisborging - kennistransfer - kennisexploitatie (kennismarketing) (welk proces is dominant?) Verbinden Leren Innoveren Verbeteren

14 What did you learn today? And your company? 14 Verbeteren = Verbeteren van: KULTIFA-factoren: mens én organisatie in samenhang Individuele processen PPI-model - richten - inrichten - verrichten & monitoren - verbeteren Systeem van prestatiemanagement

15 What did you learn today? And your company? 15 Verbeteren: 5 principes binnen KIO’s Alignment: individuele doelen ter bevordering van organisatiedoelen (resultaatverantwoordelijkheid) Een mix van doelstellingen: - persoonlijke ontwikkeling - bijdrage aan vakgebied - bijdrage aan klanttevredenheid - bijdrage aan succes van anderen - bijdrage aan ontwikkeling van eigen organisatie - bijdrage aan winstgevendheid Prestatie-indicatoren op basis van succesfactoren (KULTIFA-factoren) Performance conditions bepalen de kwaliteit Kennisprocessen, verbinden, leren, innoveren en verbeteren zijn dé dominante processen

16 What did you learn today? And your company? 16 Fasen van ontwikkeling Professionaliteit Volgens INK (zie Werkboek Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties, verbeteren van professionaliteit) 1. 1.output, het resultaat van het product en/of dienst centraal, vakmanschap 2. 2.beheersing van het primaire proces centraal, kennis = productiefactor, kennis & leerbehoeften en arbeidsmotieven van kenniswerkers 3. 3.lerend en innoverend vermogen van de organisatie centraal, op prestatieniveaus (kenniswerker, team, afdeling en organisatie) wordt systematisch gewerkt aan professionaliteit 4. 4.leren, verbeteren en innoveren met (kennis)partners in de voortbrengingsketen

17 What did you learn today? And your company? 17


Download ppt "What did you learn today? And your company? 1 Presteren met professionals Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties KULTIFA improving knowledge."

Verwante presentaties


Ads door Google