De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Plan-MER Oosterweelverbinding Infovergadering 26 juni 2013 Inhoudelijk verloop MER-proces Jan Parys Paul Arts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Plan-MER Oosterweelverbinding Infovergadering 26 juni 2013 Inhoudelijk verloop MER-proces Jan Parys Paul Arts."— Transcript van de presentatie:

1 Plan-MER Oosterweelverbinding Infovergadering 26 juni 2013 Inhoudelijk verloop MER-proces Jan Parys Paul Arts

2 2 Agenda Doelstellingen van het plan Fase 1: kennisgeving en inspraak Fase 2: trechtering alternatieven Fase 3: verkeersonderzoek en technische uitwerking

3 3 Agenda Doelstellingen van het plan Fase 1: kennisgeving en inspraak Fase 2: trechtering alternatieven Fase 3: verkeersonderzoek en technische uitwerking

4 4 Doelstellingen van het plan Kader: Masterplan 2020 >> algemene doelstellingen: –Verbeteren van de bereikbaarheid van de haven en de verschillende delen van het Antwerps stadsgewest –Verhogen verkeersveiligheid in Antwerpse regio –Verhogen verkeersleefbaarheid in Antwerpse regio Focus: verbeteren mogelijkheden voor Scheldekruisend oost-west- verkeer >> 3 de Scheldekruising op autowegniveau naast Kennedytunnel en Liefkenshoektunnel >> specifieke accenten: –Doorstroming hoofdwegennet –Doorstroming onderliggend wegennet –Opvangen calamiteiten op de ringstructuur –Verkeersveiligheid: focus op R1 en Kennedytunnel

5 5 Agenda Doelstellingen van het plan Fase 1: kennisgeving en inspraak Fase 2: trechtering alternatieven Fase 3: verkeersonderzoek en technische uitwerking

6 6 Fase 1: kennisgeving en inspraak 3 alternatieven 2 ontwikkelingsscenario’s 2 exploitatievarianten 3x2x2 = 12 mogelijke combinaties 8 (10) alternatieven 5 ontwikkelingsscenario’s 7 exploitatievarianten 10x5x7 = 350 mogelijke combinaties Kennisgeving (november 2011) Terinzagelegging >> richtlijnen 24 april 2012 >> Trechtering noodzakelijk !

7 7 Agenda Doelstellingen van het plan Fase 1: kennisgeving en inspraak Fase 2: trechtering alternatieven Fase 3: verkeersonderzoek en technische uitwerking

8 8 Fase 2: trechtering alternatieven Kwalitatieve/semi-kwantitatieve trechtering o.b.v. beperkt aantal criteria: Qua mobiliteit, op zich en in combinatie met ontwikkelingsscenario’s Ruimtelijk (bodem, water, fauna en flora, landschap, landbouw en bewoning) Technisch (o.b.v. vuistregels, nog geen ontwerp) Conclusies trechteringsnota (juli 2012) >> niet redelijke alternatieven: Onvoldoende i.f.v. mobiliteitsdoelstellingen: –brug (voor lokaal verkeer) t.h.v. Kennedytunnel –Verbinding Kallo-Haasdonk (wel behouden als ontwikkelingsscenario) Meest negatieve ruimtelijke impact: zuidelijke grote ring (“Metropoolweg”) Technisch niet haalbaar: centrale tunnel met volledige aansluiting op R1 Exploitatievarianten nog niet behandeld !

9 9 Fase 2: trechtering alternatieven 5 geselecteerde tracéalternatieven (+nulalternatief):

10 10 Fase 2: trechtering alternatieven 5 geselecteerde ontwikkelingsscenario’s (+ alternatieven op zich): 1A102 2A102 + R11bis 3R1 met DRW/SRW 4Kallo-Haasdonk 5A102 + Kallo-HD

11 11 Fase 2: trechtering alternatieven Evaluatie combinatie redelijke alternatieven met ontwikkelingsscenario’s: Vertunneling Singel voor geen enkel alternatief wezenlijk versterkend 25 redelijke combinaties in verkeersmodel door te rekenen zonder exploitatievarianten (fase 3): >> aanvullende richtlijnen 25 juli 2012

12 12 Agenda Doelstellingen van het plan Fase 1: kennisgeving en inspraak Fase 2: trechtering alternatieven Fase 3: verkeersonderzoek en technische uitwerking

13 13 Doorrekeningen in verkeersmodel ZONDER exploitatievoorwaarden Trechtering exploitatievarianten Technische uitwerking tracéalternatieven: –Rekening houdend met ontwerpnormen: Europese tunnelrichtlijn, Nieuwe Richtlijnen Ontwerp Autowegen (NOA),… –Uitgangspunt: geen impact op globaal verkeerskundig functioneren van alternatief, in de geest van de inspraak –Doelstelling 1: onderzoek en beoordeling van alle alternatieven op gelijkwaardig technisch detailniveau –Doelstelling 2: nauwkeurige afbakening plangebied GRUP >> aanvullende richtlijnen 30 mei 2013 Fase 3: verkeersonderzoek + technische uitwerking

14 14 Fase 3: technische uitwerking alternatieven maaiveld sleuf tunnel viaduct Knooppunten: volledig onvolledig (+ uitvoeringsvarianten op Oosterweel en Meccano)


Download ppt "Plan-MER Oosterweelverbinding Infovergadering 26 juni 2013 Inhoudelijk verloop MER-proces Jan Parys Paul Arts."

Verwante presentaties


Ads door Google