De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ringland 2.0 De Totaaloplossing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ringland 2.0 De Totaaloplossing."— Transcript van de presentatie:

1 Ringland 2.0 De Totaaloplossing

2 Ringland is prachtig id
Extra (groene) ruimte door overkapping – nodig om bewoners tegen 2030 te verwelkomen Doorsneden stadsdistricten terug verbonden Extra capaciteit en veiligheid op zuidelijke ring door scheiding doorgaand en bestemmingsverkeer (ontweving) Geluidssanering en minder vervuiling langs bestaande ring

3 Ringland is prachtig id, maar…
Capaciteitsknelpunt Kennedytunnel wordt niet aangepakt: files blijven Geluidsoverlast in bestaande groen/parkgebieden blijft (Rivierenhof) Knooppunt Antwerpen-Oost wordt nog erger Meest geluidsbelaste woonzone (Tuinwijk) blijft Grote hinder tijdens aanlegfase wegens gevoelige capaciteitsvermindering R1 + eventueel opnieuw noodbruggen op Singel

4 Nood aan aanvulling met derde Scheldekruising

5 Flessenhals Kenndytunnel
In plan-MER wordt een SRW/DRW (zoals Ringland) zonder bijkomende kruising als volgt beoordeeld: “De ringstructuur functioneert niet significant beter: de Kennedytunnel (I/C 110%) blijft sterk oververzadigd met zware structurele files tot gevolg die gans de ringstructuur blokkeren. Het segment R1 Zuid-Oost wordt minder sterk belast (I/C 92%) met vlotter verkeer tot gevolg dat echter door de structurele file aan de Kennedytunnel terug zal blokkeren.” (Deelrapport 4, p. 57)

6 Flessenhals Kenndytunnel
I/C verhouding avondspitsuur Enkel Ringland I/C verhouding avondspitsuur Ringland + Oosterweel

7 Aanvulling Ringland met Scheldekruising dus nodig
Om én op vlak van mobiliteit én op vlak van leefbaarheid een oplossing te vinden Drie mogelijkheden zijn daarvoor mogelijk: Oosterweelverbinding Oosterweel-Noord Meccano

8 Aanvulling met Oosterweel heeft voordelen tov Meccano
Oosterweelknoop draineert verkeer van nieuwe stedelijke ontwikkelingspolen sneller naar ondergronds snelwegennet. Verkeer van en naar de Cadixwijk, eilandje,… legt nu kilometers in de stad af om via Luchtbal R1Noord te bereiken of via Kaaien of Leien R1zuid. Met Oosterweelknoop kan je Kaaien en Leien perfect knippen. Meccano+Ringland is 1 miljard € duurder dan Oosterweel+Ringland. Meccano op zich is 160 mln € duurder en itt Oosterweel zit de noodzakelijke afbraak van de viaducten (850 mln €) nog niet in de prijs begrepen.

9 Sluipverkeer vermindert sterk met Oosterweelknoop
Wijziging na Oosterweelknoop Sluipverkeer vandaag: Noorderlaan, Groenendaallaan, Waaslandtunnel, Leien, Kaaien

10 Sluipverkeer vandaag (Groenendaallaan, Waaslandtunnel, Kaaien, Leien)

11 Sterke vermindering na Oosterweelknoop

12 Oosterweel moet gezien worden als stedelijke ringweg
Doorgaand verkeer wordt via de noordelijke tangenten om de stad heen geleid. Door: de geplande aanleg van de A102 systeem van “routedwang” (waarbij doorgaand vrachtverkeer op de relatie Nederland-Linkeroever verplicht wordt omgeleid langs de Liefkenshoektunnel)  huidige ring met minstens vrachtwagens per dag ontlast

13 Nood aan aanvulling met ingetunnelde E313

14 Aanvulling met intunneling Antwerpen-Oost en E313 nodig voor geluidssanering
Sterkts geluidsbelaste zone wordt met Ringland niet aangepakt Zonder intunneling E313 en knooppunt Antwerpen-Oost blijft tuinwijk Borgerhout, Wouter Haecklaan Deurne en Rivierenhof sterk overbelast Geluidskaart Lden wegverkeer met (boven) en zonder (onder) bijdrage van Ring

15 Knooppunt Antwerpen-Oost wordt nog erger
Omdat bij Ringland een “nieuwe Singel” wordt voorzien midden op het dak over de R1, moet verkeerswisselaar verhoogd worden om over deze nieuwe Singel te lopen (naar niveau +1)

16 Naar een Ringland 2.0

17 Ringland 2.0= Ringland + OWV +ingetunnelde knoop en E313
Met verdere ontweving: Doordat A102 reeds relatie Wommelgem-Merksem realiseert, moeten E313 tunnels niet langer aansluiten op Albertkanaaltunnels en moeten ze enkel met Oosterweeltunnels en de DRW-Ringlandtunnels van de R1 Zuid worden verbonden R1 zuid wordt enkel verbonden met de Albertkanaaltunnels Met sterk vereenvoudigde knoop Antwerpen-Oost waarbij op- en afrit naar Turnhoutsebaan wordt geschrapt (functie wordt overgenomen door Hollands Complex en op/afrit Plantin-Moretus) Met Singel die ten noorden van Plantin-Moretus gebundeld blijft met de berm van het ringspoor en geen extra barrière vormt midden de overkapte groene ruimte Met het knooppunt Antwerpen-Oost dat volledig onder de grond gaat en Ringpark Antwerpen-Oost met Park Spoor Oost en met Rivierenhof verbindt Met een nieuwe Scheldekruising die voor alternatieve route zorgt bij aanleg Ringlandtunnels: situatie moet niet eerst slechter worden voor ze beter wordt

18 Ringland 2.0 Gefaseerde aanpak
Eerst Oosterweel + Albertkanaaltunnels: R1Noord wordt klaargemaakt voor overkapping/vertunneling Er ontstaat bijkomende Scheldekruising die alternatief biedt voor R1-KT voor ogenblik dat Ringlandtunnels worden aangelegd Dan A102 Er ontstaat alternatieve verbinding Wommelgem-Merksem zodat aansluiting E313-Albertkanaaltunnels niet langer nodig is Oost-west stromen en noord-zuid stromen worden gescheiden Dan aanleg Ringlandtunnels tussen Kennedy en Antwerpen Oost Dan aanleg vier tunnels in sleuf R1-noord en intunneling E313 tussen R1 en Wommelgem: 2 tunnels verbinden E313 met Oosterweeltunnels 2 tunnels verbinden R1 zuid met Albertkanaaltunnels Hollands Complex voorziet op- en afritmogelijkheden naar de 4 tunnels 2tunnels verbinden E313 met DRW-Ringlandtunnels van R1 zuid Knooppunt Antwerpen-Oost, E313 en R1noord gaan onder de grond

19 Scheiding oostwest + noordzuid Noordoost via A102 Noordwest via A12-Liefkenshoek

20 Vereenvoudigd ondergronds knooppunt Antwerpen-Oost (schakeling Ringlandtunnels met E313-tunnels en tunnels Oosterweel en Albertkanaal)

21 Vereenvoudigd ondergronds knooppunt Antwerpen-Oost

22 Vertunneling R1-noord en aangepast Hollands Complex

23 Aansluiting gestapelde SRW/DRW tunnels (>R1 zuid)op Groenendaal

24 Aansluiting gestapelde E313tunnels op Wommelgem

25 Voordelen Ringland 2.0 Oplossing leefbaarheid én mobiliteit
Meest belast stuk van Ring (knooppunt Antwerpen Oost-E313) ook gesaneerd: Tuinwijk, Deurne-zuid (Wouter Haecklaan) en Rivierenhof Nieuw Ringpark Antwerpen Oost dat niet doorsneden wordt door nieuwe Singel en zorgt voor verbinding Park Spoor Oost en Rivierenhof Turnhoutsebaan niet langer verlengstuk van E313/E34: overbelasting houdt op Nagenoeg heel snelwegennet ondergronds Betere leesbaarheid door minder opties/weven Alternatieve route/Scheldekruising bij aanleg Ringlandtunnels: situatie moet niet eerst slechter worden voor ze beter wordt  Ringland 2.0 = TOTAALOPLOSSING

26 Aanzet Ringland 2.0 al in beleidsstudies vervat
Oosterweeltunnels + Albertkanaaltunnels: beste alternatief uit plan-MER derde Scheldekruising Ringlandtunnels: als alternatief voor R11bis bestudeerd in plan-MER A102-R11bis Ingetunnelde E313: bestudeerd in plan-MER E313 Ringland 2.0 = BESTE ALLE WERELDEN


Download ppt "Ringland 2.0 De Totaaloplossing."

Verwante presentaties


Ads door Google