De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010

2 Opleidingsmodel ipv jaarmodel Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie Opleiding = Ba, Ma COM

3 Valven en examens Valvenberichten –Elektronische valven op Toledo –Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) Examens –Iedereen is automatisch ingeschreven –Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

4 Diplomaruimte Geen voorafnames of cumul meer Duidelijk vastgelegd standaardtraject –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte

5 Cumulatieve studie-efficiëntie Geen jaarlijkse deliberatie, wel berekening van studie-efficiëntie Vb: Je neemt 60 stp op in ISP. Je slaagt voor alle vakken behalve voor 2. 1 vak met 4 stp en 1 vak met 6 stp. (60-10)/60 = 83% cumulatieve studie-efficiëntie.

6 Cumulatieve studie-efficiëntie Studie-efficiëntie van >= 50% is van belang bij: –Herinschrijven: bindend studieadvies Indien na 1 e academiejaar studie-efficiëntie < 50%, dan bindend advies om na 2 de academiejaar minstens 50% te halen –Ter-inschrijving: weigering om 3 de keer in te schrijven voor hetzelfde vak als studie-efficiëntie < 50% –Inzetten van toleranties

7 Toleranties ipv deliberatie Tolerantiedossier afwerken voor 02/10 Nultolerantie in de masteropleiding –Je moet voor elk opleidingsonderdeel geslaagd zijn!

8 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het? Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

9 Wat heb je nodig? De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven- netwerkdiensten

10 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

11 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

12 Mijn studieprogramma = ISP Stel je Individueel StudieProgramma samen door: –opleidingsonderdelen aan te vinken –evt. vrijstellingen aan te vragen –evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 13 oktober 2010 - goedkeuring 1 e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

13 Vrijstellingen –Aanvragen in het ISP –Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie http://soc.kuleuven.be/formulieren) –ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

14 Mijn studieprogramma - startscherm Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

15 Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewenste opleidingsonder- delen aan

16 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

17 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen:

18 Mijn studieprogramma - controleren Controleren

19 Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

20 Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen

21 Mijn studentendossier Via deze toepassing kan je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig? sa@kuleuven.besa@kuleuven.be

22 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

23 Mijn studentendossier - adressen

24 Mijn studentendossier - Curriculum Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN -Je opleiding opties heeft -Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

25 Mijn studentendossier – Curriculum

26 Mijn studentendossier - financieel

27 Mijn studentendossier – wet op privacy

28 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

29 Mijn uurrooster – tabelweergave

30 Mijn uurrooster - lijstweergave

31 Master (60 stp) MASTER Communicatiewetenschappen Major Media & Samenleving (32-36) Masterproef (18) Vrije keuze (6-10) Major Strategische Communicatie (30-34) - Je major mag verschillen van je specialisatierichting in 3BA

32 Doelstellingen Kennis: –Kennis opdoen van theorieën en onderzoek in domein van de gekozen major –Kennisverbreding via keuzevakken Vaardigheden: –Kritisch beoordelen van publicaties in vakgebied –Zelfstandig onderzoek verrichten –Problemen signaleren, eigen standpunt bepalen, oplossingen formuleren en debatteren Attitudes: –Attitude van ‘lifelong learning’ –Zelfstandig en actief de rol van expert opnemen in eigen vakgebied

33 Major Media & Samenleving Keuze van 6 vakken uit: Audiovisuele communicatie (4) Media & diversiteit (6) Media & gezondheid (6) Educatie & mediagebruik (6) Filmgeschiedenis (6) Nieuwsproductie en – receptie (4) Media & justitie (6) Media-innovatie en – adoptie: Sociale aspecten (6)

34 Major Strategische Communicatie Keuze van 6 vakken uit: Human-computer interaction (6) Productie van multimedia (5) Populaire cultuur: interactieve technologie (4) Politieke marketing (6) ICT-recht (4) Usability design (5) Reclameleer (6) Communicatie van bedrijf en overheid (6)

35 MA: vrije keuze Enkel mastervakken komen in aanmerking Geen taalvakken Buiten FSW: aanvraag via POC door verzoekschrift bij studentenadministratie Motiveer keuze in relatie tot je masterproef

36 Ter info bij inschrijving Vakken van major (Media & Samenleving / Strategische communicatie) niet in ISP?  Aan de facultaire studentenadministratie laten weten welke major je volgt, zodat die in het studentendossier kan toegevoegd worden. Vrijstelling voor Populaire cultuur: theorie blijft behouden.

37 Ter info bij inschrijving Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van 2009-2010 volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

38 Masterproef (1) Lijst van masterproefonderwerpen Motivatiebrief t.a.v. promotor (max. 1 A4) – in postvakje of per e- mail Indienen officiële aanvraag onderwerp op 9 november (eerste lichting) Tweede en laatste lichting op 7 december –Document met handtekening Promotor bij studentenadministratie Voortgangsnota masterproef indienen op 23 december bij secretariaat COM –Inhoudelijke en vormelijke bepalingen in overleg met promotor of assessor

39 Masterproef (2) Masterproef: –3 papieren exemplaren indienen + elektronische versie –Recto verso is toegelaten –A5-formaat: richtlijnen masterproefreglement OF opmaak tekst A4, lettertype Times New Roman, 14 pt, interlinie exact 16 pt., 2 pgs per vel afdrukken –minimum 15.000 en maximum 25.000 woorden (excl. bijlagen en bibliografie)

40 Masterproef: beoordeling Verdediging voor masterproefcommissie –Student krijgt feedback over sterktes/zwaktes van de masterproef Hoofdcriteria –Duidelijke, theoretisch onderbouwde en relevante onderzoeksvraag? –Aangepaste methodologie (correct) gebruikt? –Logische en overzichtelijke structuur? –Relevante bronnen en correcte verwijzingen? –Persoonlijke inbreng van de student? –Duidelijke, relevante en correcte conclusies? Randcriteria –Vormelijke kwaliteiten –Verloop van het proces doorheen het jaar –Verloop van de verdediging

41 Masterproef: meer info Algemeen: http://soc.kuleuven.be/web/componentpage/1/3/nl/53 http://www.kuleuven.be/studieaanbod/masters/opleidingen/com municatiewetenschappen.htm Verzoekschriften, formulieren, modelvoorblad: http://soc.kuleuven.be/formulieren Huisstijl: http://soc.kuleuven.be/web/staticpage/1/3/nl/11 Infosessie: Voorstelling onderwerpen op 05/10 om 18 uur in AV04.17

42 Masterproef: Websurvey Infosessies Limesurvey zijn ingeboekt op: - donderdag 26 november, van 12u tot 13u (AV 03.12) - donderdag 21 februari, van 12u tot 13u (AV 91.12) Contact: mariek.vandenabeele@soc.kuleuven.be

43 Belangrijke data masterproef 28/09Algemene infosessie + voorstelling onderwerpenlijst 05/10Onderwerpspecifieke info masterproef: 18-20u– AV04.17 09/11indiening aanvraag onderwerp bij studentenadministratie (eerste lichting) 16/11POC Bureau: 1e goedkeuring onderwerpen 07/12laatste kans om aanvraag onderwerp in te dienen 14/12POC Bureau: 2e goedkeuring onderwerpen 23/12Indienen voortgangsnota masterproef bij promotor 02/05Verplichte melding indienen masterproef voor juli-zittijd 16/05Indienen masterproef (tot 16u) 06/06 -09/06Verdedigingen van de masterproeven 25/08Indienen masterproef voor september-zittijd (tot 16u) 8/9-13/9Verdedigingen van masterproeven

44 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: wannes.ribbens@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opl eidingen Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke Vragen lokalen en uurroosterPortaalsite voor studenten http://soc.kuleuven.be/studenten Reglementen/eigen studietrajectStudentenadministratie (lokaal 01.125)

45 Problemen? ProbleemContacteer Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115 Tel 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie, lokaal 01.125 ToledoPeter.aspeslagh@soc.kuleuven.be Vragen over vrijstellingenStudentenadministratie, lokaal 01.125 Vragen over data examenperiodesStudentenkalender http://soc.kuleuven.be/studenten Individuele problemen studietrajectmaud.parys@soc.kuleuven.be


Download ppt "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google