De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011

2 Opleidingsmodel ipv jaarmodel Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie Opleiding = Ba, Ma COM

3 Valven en examens Valvenberichten –Elektronische valven op Toledo –Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) Examens –Iedereen is automatisch ingeschreven, MAAR IER –Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

4 Diplomaruimte Geen voorafnames of cumul meer Duidelijk vastgelegd standaardtraject –1 e Ba: vast programma van 60 stp –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters –3 fases binnen Ba-opleiding (cfr 3 studiejaren) Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte

5 Afwijken van standaardtraject? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden –Strenge volgtijdelijkheid (credit behaald of tolerantie ingezet) –Soepele volgtijdelijkheid (vak gevolgd) –Gelijktijdigheid (vakken tegelijk opnemen) Voortgangsvereiste –minimum aantal stp behaald hebben alvorens bepaald vak te mogen opnemen (vb: stage)

6 Cumulatieve studie-efficiëntie Geen jaarlijkse deliberatie, wel berekening van studie-efficiëntie Vb: Je neemt 60 stp op in ISP. Je slaagt voor alle vakken behalve voor 2. 1 vak met 4 stp en 1 vak met 6 stp. (60-10)/60 = 83% cumulatieve studie-efficiëntie.

7 Cumulatieve studie-efficiëntie Studie-efficiëntie van >= 50% is van belang bij: –Herinschrijven: bindend studieadvies Indien na 1 e academiejaar studie-efficiëntie < 50%, dan bindend advies om na 2 de academiejaar minstens 50% te halen –Ter-inschrijving: weigering om 3 de keer in te schrijven voor hetzelfde vak als studie-efficiëntie < 50% –Inzetten van toleranties

8 Toleranties ipv deliberatie Voorwaarden: –minstens 50% CSE behalen –voldoende tolerantiekrediet bezitten (10% van totaal aantal stp = 18 stp voor Ba) In 1 e fase bedraagt tolerantiekrediet max 12 stp Zelf kiezen om 8/20 of 9/20 te tolereren 7/20 NIET tolereerbaar! Studenten uit septemberzittijd kunnen inschrijven alvorens tolerantiedossier is ingediend. Tolerantiedossier afwerken voor 30/09

9 Leerkrediet Doel: vlotte voortgang van de studie aanmoedigen Student krijgt 140 studiepunten leerkrediet –Stp worden ingezet (afgetrokken van totaal) voor elk opgenomen opleidingsonderdeel –Indien geslaagd: stp worden terugverdiend en leerkrediet weer opgetrokken –Indien tolerantie ingezet: stp worden NIET terugverdiend Indien heroriëntatie voor 1 december: behoud van alle 140 stp (in dat geval zo snel mogelijk contact opnemen met Katrien Hutsebaut. Email: katrien.hutsebaut@soc.kuleuven.be) Info: www.kuleuven.be/leerkrediet of studieadvies@kuleuven.be

10 Structuur Bachelor 1e fase: gemeenschappelijk (behalve “Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk”) 2e fase: gemeenschappelijk 3e fase: gemeenschappelijk + keuze –2 seminaries –Vrije keuze –Stage en talen

11 1e BA-fase 1e semester: Communicatiewetenschap Politicologie Sociologie Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Samenleving: feiten en problemen 2e semester: Fundamentele wijsbegeerte Sociale psychologie Inleiding tot het recht Geschiedenis van de hedendaagse samenleving 1e + 2e semester: Sociale statistiek (m.i.v. oefeningen) Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk

12 2e BA-fase 1e semester: Mediabeleid Mediasociologie Populaire cultuur: industrie Innovatieve onderzoeksdesigns in de communicatiewetenschappen 2e semester: Analyse van mediateksten Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. oefeningen Mediarecht Media-effecten Persuasieve communicatie Kwantitatieve data-analyse m.i.v. oefeningen 1e + 2e semester: Academisch Frans voor communicatiewetenschappen Academisch Engels voor communicatiewetenschappen

13 Academisch Frans/Engels Docenten bepalen groepsindeling op basis van inschrijving via Tolinto-inschrijfmodule op Toledo De inschrijfmodule op TOLEDO is beschikbaar vanaf dinsdag 27 september om 9u00

14 Stage Voorwaarden: –100 credits behaald –Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2012) Stagebegeleiding: –Sonia Roosen (A04.53) –sonia.roosen@soc.kuleuven.be –Raadpleeg spreekuren! http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/com/stage/

15 ERASMUS 3e BA-fase Februari ‘12: infomoment voor uitgaande studenten 80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) erasmus@soc.kuleuven.be http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/erasmus/index.php

16 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het? Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

17 Wat heb je nodig? De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven- netwerkdiensten

18 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

19 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

20 Mijn studieprogramma = ISP Stel je Individueel StudieProgramma samen door: –opleidingsonderdelen aan te vinken –evt. vrijstellingen aan te vragen –evt. uitwisselingen aan te vragen Zowel voor het eerste als tweede semester! Wanneer? Vóór 12 oktober 2011 - goedkeuring 1 e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

21 Ter info bij inschrijving Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van 2010-2011 volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

22 Mijn studieprogramma - startscherm Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

23 Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewenste opleidingsonder- delen aan

24 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

25 Vrijstellingen –Aanvragen in het ISP –Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie http://soc.kuleuven.be/formulieren) –ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

26 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen:

27 Mijn studieprogramma - controleren Controleren

28 Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

29 Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen

30 Individueel Examenrooster (IER) Gekoppeld aan ISP dus deadline: 12 oktober ISP enkel doorsturen als IER in orde is Aandachtspunten –Plichtvakken: student wordt automatisch toegewezen aan examenmoment –Keuzevakken en/of plichtvakken binnen opties: Student kiest zelf examenmoment – Bij elk vak met meerdere examenmomenten, ziet de student de verschillende opties. Deze verdwijnen nadat de student gekozen heeft. –Indien onvoldoende examencapaciteit  online formulier naar IER-verantwoordelijke http://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestu denten/diplomaruimte/examenrooster.html

31 IER

32

33

34

35

36 Om een examenmoment te selecteren klik je op het examenmoment dat je voorkeur wegdraagt. Dan verschijnt dit menu:

37 IER Klik op 'Kies examenmoment' om het examenmoment te selecteren. Als je dit hebt gedaan zal deze waarschuwing verschijnen terwijl je gekozen moment paars wordt en de alternatieve momenten voor dit vak verdwijnen:

38 Data ISP/IER DatumOpeningVoorwaarden 1 septOpening ISPAlle opleidingen: Studenten vinken OPO’s aan voor heel academiejaar, IER invullen onmogelijk 24 septOpening IERBa, V, S: examenmomenten kiezen voor eigen fase 27 septOpening IERMa, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor eigen fase 29 septISPBa, V, S: OPO’s boeken van andere fasen IERBa, V, S: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 oktISPMa, Ma-na-Ma: OPO’s boeken van andere fasen IERMa, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 oktISP/IERBa, V, S gecombineerd met Ma: ISP/IER pas invullen vanaf 2 oktober * Ba: bachelor; V: voorbereidingsprogramma; S= schakelprogramma; M: master; Ma-na-Ma= Master-na-Master

39 Mijn studentendossier Via deze toepassing kun je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig? sa@kuleuven.besa@kuleuven.be

40 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

41 Mijn studentendossier - adressen

42 Mijn studentendossier - Curriculum Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN -Je opleiding opties heeft -Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

43 Mijn studentendossier – Curriculum

44 Mijn studentendossier - financieel

45 Mijn studentendossier – wet op privacy

46 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

47 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: wannes.ribbens@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opl eidingen Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke Vragen lokalen en uurroosterPortaalsite voor studenten http://soc.kuleuven.be/studenten Reglementen/eigen studietraject/ISPStudentenadministratie (lokaal 01.125) ISP-verantwoordelijke: Carine Paulus Email: carine.paulus@soc.kuleuven.be

48 Problemen? ProbleemContacteer Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115 Tel 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie, lokaal 01.125 ToledoPeter.aspeslagh@soc.kuleuven.be Vragen over vrijstellingenStudentenadministratie, lokaal 01.125 Vragen over data examenperiodesStudentenkalender http://soc.kuleuven.be/studenten Individuele problemen studietraject (leerkrediet, diplomaruimte, tolerantiedossier) maud.parys@soc.kuleuven.be


Download ppt "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google