De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen
INFOSESSIES September 2008

2 Structuur Bachelor 1e BA: gemeenschappelijk (behalve “Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk”, Prof. Eggermont) 2e BA: gemeenschappelijk 3e BA: gemeenschappelijk + keuze 2 Seminaries Vrije keuze Stage en talen

3 1e BA 1e semester: Communicatiewetenschap Politicologie Sociologie
Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Samenleving: feiten en problemen 2e semester: Fundamentele wijsbegeerte Sociale psychologie Inleiding tot het recht Geschiedenis van de hedendaagse samenleving 1e + 2e semester: Sociale statistiek (m.i.v. oefeningen) Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk

4 2e BA 1e semester: 2e semester: Analyse van mediateksten
Kwantitatieve data-analyse m.i.v. oefeningen Mediabeleid Mediasociologie Populaire cultuur: industrie On line zoekstrategieën 2e semester: Analyse van mediateksten Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. oefeningen Mediarecht Methoden van het communicatieonderzoek Persuasieve communicatie Rozane neemt Mediasociologie en Methoden en Technieken van het communicatieonderzoek voor haar rekening ter vervanging van Prof. Roe. 1e + 2e semester: Academisch Frans voor communicatiewetenschappen Academisch Engels voor communicatiewetenschappen

5 Stage Voorwaarden: Stagebegeleiding: 2e BA behaald
Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2009) Stagebegeleiding: Sonia Roosen (A03.38) Raadpleeg spreekuren!

6 ERASMUS 3e BA Februari 09: infomoment voor uitgaande studenten
80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) Een actieve/zelfstandige instelling van de student is gewenst.

7 Problemen? Probleem Contacteer Opbouw programma
Programmaverantwoordelijke: Vragen over inhoud vakken Programmaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboek Vragen lokalen en uurrooster Website Reglementen Studentenadministratie Problemen examens Ombudsdienst (lokaal , 016/ ) Inleveren formulieren Brievenbus studentenadministratie

8 3e BA Verplicht (19 stp): Religie, zingeving en levensbeschouwing
Media-ethiek Communicatie management: externe communicatie ICT: technologie en toepassingen Gerichte keuze (12 stp): Media en Samenleving OF Strategische Communicatie 1 Seminarie per semester (12 stp): Kwalitatief / Kwantitatief / Multimethodisch : geen volgtijdelijkheid Vrije keuze (geen 1e BA of practica/seminaries) Alle vakken uit 2e + 3e BA COM / POL&SOC Voorkeurslijst keuzevakken programmaboek Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW: mits toestemming POC, verzoekschrift bij studentenadministratie Stage & talen (max. 20 stp): Stage: Hoor- en werkcollege videoproductie (5stp) OF Stage (10stp) Talen (Toegepast academisch EN / FRA / NED; basis/toegepast academisch Duits) Studenten vullen hun programma aan tot minstens 180 studiepunten. Alle opleidingsonderdelen binnen de bachelor in de communicatiewetenschappen en binnen de bachelor politieke en sociale wetenschappen, met uitzondering van practica, seminaries, en vakken uit eerste bachelor komen hiervoor in aanmerking, naast de hieronder opgesomde opleidingsonderdelen. Willen de studenten andere opleidingsonderdelen opnemen, dan moeten zij toestemming vragen aan de Permanente Onderwijscommissie (via een verzoekschrift aan de studentenadministratie). Studenten kunnen maximaal één opleidingsonderdeel kiezen uit de stages (d.i. S0B31A of S0C11A). In totaal mogen de studenten maximaal 20 studiepunten opnemen uit de groep stage en talen. De vakken S0A56A, S0A74A, S0A50A, S0A51B, S0A52B, S0A57A maken deel uit van de voorbereidingsprogramma's die toegang verlenen tot de Master in het overheidsmanagement en -beleid en de Master in de vergelijkende en internationale politiek.

9 Gerichte keuze Media en samenleving (12 stp)
Cultuursociologie Populaire cultuur: theorie Antropologie van kunst en populaire cultuur Het Seminarie Mediacultuur bestaat in het academiejaar uit de modules POPULAIRE CULTUUR (G. De Meyer) en FILMTHEORIE EN -ANALYSE (W. Hesling). De studenten moeten een van deze twee modules kiezen. Op 2 oktober gaan de introducerende werkbijeenkomsten van beide modules van start. Om het (eventueel) bijwonen van beide introductiebijeenkomsten mogelijk te maken, vinden die op een verschillend tijdstip plaats. 10u u00       Eerste werkbijeenkomst Module: Populaire Cultuur 11u u00       Eerste werkbijeenkomst Module: Filmtheorie en -analyse Uiterlijk tegen de tweede werkbijeenkomst van 9 oktober dienen studenten een definitieve keuze tussen een van beide modules gemaakt te hebben. INFO op Toledo GUST: Voortzetting van onderzoek beschreven in 'De beste smaak is de slechte smaak', met name uittesten van netwerktheorie (via software Netdraw). Studenten werken in groep aan verschillende projecten. Per groep dient een paper geschreven en gepresenteerd in het tweede semester. Beoordeling op basis van de collectieve paper en individuele inzet. Verplichte literatuur is het handboek 'De beste smaak is de slechte smaak; populaire cultuur en complexiteit' (Acco, 2006). Bijkomende tekst op de website onder essays: 'Communiceren in een complexe wereld' Erasmusstudenten nemen voor hun vertrek contact, nemen het handboek mee en lezen het essay; en passen de theorie toe op een door hen gekozen thema (mogelijk media in het buitenland); communicatie via . https://soc.kuleuven.be/populairecultuur WILLEM HESLING: Aan de hand van een gedetailleerd 'draaiboek' krijgen studenten de opdracht om in kleine teams een inhoudelijke en stilistische analyse te maken van een speelfilm. Deze analyse dient te resulteren in een uitgebreide paper waarin op basis van nauwkeurige instructies die tijdens inleidende colleges worden gespecificeerd een tiental tekstrubrieken moeten worden uitgewerkt. Voor de uitwerking van deze tekstrubrieken dienen de studenten een reeks basisteksten grondig door te nemen. Opdracht:      Semiotisch-esthetische analyse van een speelfilm Werkvorm:    Paper te schrijven in teamverband (2 studenten) op basis van gedetailleerde werkopdrachten en literatuurstudie Onderwijs:    Hoorcolleges & filmprojecties ter ondersteuning van de werkopdrachten

10 Gerichte keuze Strategische communicatie (12 stp)
Communicatiemanagement: interne communicatie Strategische communicatie: capita selecta Organisatiesociologie De topics liggen vooral binnen de domeinen persuasieve communicatie en reclame. Zo zal er gewerkt worden rond reclame en materialisme, invloed van reclame op het zelfbeeld (via fragmentatie van het lichaam of het gebruik van een promotie/preventieframe), reclame en waarden, … Er wordt gebruik gemaakt van experimenteel onderzoek, vragenlijstonderzoek en inhoudsanalyses. (zie ook aparte bijlage)

11 Seminaries “nieuwe stijl” (6 stp)
1e semester 2e semester Kwantitatief Angsteffecten van de media Prof. Van den Bulck Het gebruik van nieuwe media meten Prof. Roe Kwalitatief Complexiteit in beeld Prof. Demeyer Inhoudsanalyse speelfilms Prof. Hesling Multi-methodisch Media & Multiculturaliteit Prof. d’Haenens Beeldvorming politie en gerecht Prof. Gelders Kwalitatief – kwantitatief – multimethodisch seminarie 1 en 2 kunnen niet worden voorafgenomen

12 Inschrijving seminaries via studentenportaal

13

14 1e en 2e voorkeur kunnen niet hetzelfde zijn!
Kruis per semester 2 opties aan…

15 Vrije keuze Aanvullen tot min. 180 stp
Alles uit 2e + 3e BA COM / POL&SOC (m.u.v. practica, seminaries en vakken uit eerste bachelor) Keuzevakken voorkeurslijst programmaboek Argumentatieleer Nederlandse volkskunde Boek- en bibliotheekwetenschap Sociolinguïstiek Ontwikkelingspsychologie Politieke geschiedenis van België Overheidsmanagement Genderstudies Vergelijkende politiek Muzieksociologie Bestuurskunde Internationale politiek sinds 1945 Taalfilosofie Internationale organisatie Beleidsanalyse Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW mits toestemming POC: verzoekschrift bij studentenadministratie

16 Stage Voorwaarden: Stagebegeleiding: 2e BA behaald
Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2009) Stagebegeleiding: Sonia Roosen (A03.38) Raadpleeg spreekuren!

17 ERASMUS 3e BA Februari 09: infomoment voor uitgaande studenten
80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) Een actieve/zelfstandige instelling van de student is gewenst.

18 Problemen? Probleem Contacteer Opbouw programma
Programmaverantwoordelijke: Vragen over inhoud vakken Programmaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboek Vragen lokalen en uurrooster Website Reglementen Studentenadministratie Problemen examens Ombudsdienst (lokaal , 016/ ) Inleveren formulieren Brievenbus studentenadministratie

19 Schakelprogramma Master in de Communicatiewetenschappen
Verplicht (46 stp): Communicatiewetenschap (6) Mediabeleid (6) Kwantitatieve data-analyse m.i.v. Oefeningen (6) Sociale statistiek m.i.v. Oefeningen (8) Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk (4) Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. Oefeningen (4) Analyse van mediateksten (4) Methoden van het Communicatieonderzoek (4) Media-ethiek (4) 1 van de 2 gerichte keuzes (8 stp): Media en Samenleving Strategische Communicatie 1 Seminarie (6 stp): Kwalitatief of Kwantitatief of Multimethodisch

20 Gerichte Keuze Media en Samenleving Strategische Communicatie
Mediasociologie (4) Populaire cultuur: theorie (4) Strategische Communicatie Strategische communicatie: capita selecta (4) Organisatiesociologie (4)

21 1 van de Seminaries “nieuwe stijl” (6 stp)
1e semester 2e semester Kwantitatief Angsteffecten van de media Prof. Van den Bulck Het gebruik van nieuwe media meten Prof. Roe Kwalitatief Complexiteit in beeld Prof. Demeyer Inhoudsanalyse speelfilms Prof. Hesling Multi-methodisch Media & Multiculturaliteit Prof. d’Haenens Beeldvorming politie en gerecht Prof. Gelders De studenten kiezen 1 seminarie.

22 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het?
Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

23 Wat heb je nodig? De juiste browserversie
met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven-netwerkdiensten

24 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

25 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN.
Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

26 Mijn studieprogramma = ISP
Stel je Individueel StudieProgramma samen door: opleidingsonderdelen aan te vinken evt. vrijstellingen en credits aan te vragen evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 15 oktober 2008 (wijzigen aan tweede semester kan tussen 1 en 28 febr.) Voor meer uitleg :

27 Mijn studieprogramma - startscherm
Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

28 Mijn studieprogramma – je keuze maken
Vink de gewenste opleidingsonder-delen aan

29 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen
een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

30 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken
Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen: Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer.

31 Mijn studieprogramma - controleren

32 Mijn studieprogramma - bewaren
Opslaan of doorsturen

33 Inschrijfmodule Toledo
Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken

34 Mijn studentendossier
Via deze toepassing kan je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig?

35 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

36 Mijn studentendossier - adressen

37 Mijn studentendossier - Curriculum
Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN Je opleiding opties heeft Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

38 Mijn studentendossier – Curriculum

39 Mijn studentendossier - financieel

40 Mijn studentendossier – wet op privacy

41 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidings-onderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → on-line programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

42 Mijn uurrooster – tabelweergave

43 Mijn uurrooster - lijstweergave

44 Problemen? Probleem Contacteer Opbouw programma
Programmaverantwoordelijke: Vragen over inhoud vakken Programmaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboek Vragen lokalen en uurrooster Website Reglementen Studentenadministratie Problemen examens Ombudsdienst (lokaal , 016/ ) Inleveren formulieren Brievenbus studentenadministratie

45 Master MASTER Communicatiewetenschappen Major Media & Samenleving
(32-36) Masterproef (18) Vrije keuze (6-10) Major Strategische Communicatie (30-34) Studenten in de licenciaatsopleiding communicatiewetenschappen komen in de master terecht, ongeacht het aantal opleidingsonderdelen die zij nog moeten afleggen. De behaalde credits van hun 2de licentie worden integraal overgenomen in de master. Studenten 2de licentie communicatiewetenschappen die in hun thesis niet hebben ingediend en alsnog een diploma wensen te behalen, schrijven zich in de masteropleiding in. Ze zullen een bijkomend vak moeten volgen om het aantal studiepunten van de masterproef (18) te compenseren. Eerst keuze uit nog niet afgelegde plichtvakken, pas nadien uit de keuzevakken.

46 Doelstellingen Kennis: Vaardigheden: Attitudes:
Kennis opdoen van theorieën en onderzoek in domein van de gekozen major Kennisverbreding via keuzevakken Vaardigheden: Kritisch beoordelen van publicaties in vakgebied Zelfstandig onderzoek verrichten Problemen signaleren, eigen standpunt bepalen, oplossingen formuleren en debatteren Attitudes: Attitude van ‘lifelong learning’ Zelfstandig en actief de rol van expert opnemen in eigen vakgebied

47 Major Media & Samenleving
Keuze van 6 vakken uit: Audiovisuele communicatie (4) Media & diversiteit (6) Media & gezondheid (6) Media & school (6) Filmgeschiedenis (6) Nieuwsproductie en – receptie (4) Media & justitie (6) Media-adoptie en -gebruik in sociale contexten (6)

48 Major Strategische Communicatie
Keuze van 6 vakken uit: Human-computer interaction (6) Productie van multimedia (5) Populaire cultuur: interactieve technologie (4) Politieke marketing (6) ICT-recht (4) Usability design (5) Reclameleer (6) Communicatie van bedrijf en overheid (6)

49 MA: vrije keuze Enkel mastervakken komen in aanmerking Geen taalvakken
Buiten FSW: aanvraag via POC door verzoekschrift bij studentenadministratie Motiveer keuze in relatie tot je masterproef

50 Masterproef Lijst van masterproefonderwerpen
Motivatiebrief t.a.v. promotor (max. 1 A4) – in postvakje of per Startnota masterproef (voor kerst) Masterproef: Geen elektronische versie Recto verso is toegelaten A5-formaat: richtlijnen masterproefreglement OF opmaak tekst A4, lettertype Times New Roman, 14 pt, interlinie exact 16 pt., 2 pag’s per vel afdrukken minimum en maximum woorden (excl. bijlagen en bibliografie) Beoordeling: Verdediging voor masterproefcommissie Kennis, vaardigheden, attitudes De masterproef is een werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid en sluit dus aan bij het vakgebied van de opleiding of de major. Met de masterproef geeft een student blijk van een analytisch of synthetisch vermogen of van een zelfstandig probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het werkstuk weerspiegelt de onderzoeksingesteldheid van de student en is een eerste product van zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. De student toont aan dat zij/hij individueel in staat is primaire en secundaire bronnen kritisch te analyseren en de gebruikte onderzoeksmethodologie te verantwoorden. Beoordelingscriteria: De masterproef wordt beoordeeld door een masterproefcommissie. Die bestaat uit de promotor, de verslaggever en de voorzitter. De beoordelaars stellen vragen over de afbakening van het onderwerp, de gebruikte onderzoeksmethodes, het verwerkte studiemateriaal, en alle andere aspecten van het werk die hen belangrijk lijken. De verdediging moet de student voldoende feedback bezorgen over de sterktes en de zwaktes van de masterproef. De verdediging bepaalt mee de eindbeoordeling. De studenten laten in de masterproef zien dat ze beschikken over bepaalde kennis en een aantal vaardigheden. Ze laten bovendien zien dat ze bepaalde attitudes hebben ontwikkeld: Kennis: Student heeft kennis en inzicht in de problemen, invalshoeken en vraagstellingen op het specifieke veld waarop het onderzoek is verricht. Student heeft kennis en inzicht in de specifieke methoden en technieken die in het scriptieonderzoek zijn toegepast. Vaardigheden: Student kan zelfstandig relevante theoretische en onderzoeksliteratuur rond een communicatiewetenschappelijk vraagstuk zoeken en systematisch en analytisch beoordelen. Student kan zelfstandig theoretische en empirische inzichten uit de communicatiewetenschap toepassen op een communicatiewetenschappelijk probleem om zo tot een afgebakende, onderzoekbare en relevante vraagstelling te komen. Student kan maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van een communicatiewetenschappelijk onderzoek beargumenteren. Student kan een fundamentele of toegepaste communicatiewetenschappelijke vraagstelling zelfstandig theoretisch onderzoeken. Student kan een fundamentele of toegepaste communicatiewetenschappelijke vraagstelling zelfstandig empirisch onderzoeken. Student kan opzet en uitkomsten helder rapporteren en presenteren. Student kan eigen onderzoek kritisch bespreken. Attitudes: Student geeft blijk van wetenschappelijke integriteit. Student neemt een kritische houding aan ten aanzien van andermans en eigen onderzoek. Student geeft blijk van het besef van de maatschappelijke relevantie van communicatiewetenschappelijke vraagstukken, inclusief ethische en normatieve aspecten.

51 Koppeling masterproef majores
Die koppeling wordt losjes geïnter-preteerd en wel als volgt: Men kan masterproef afleggen bij docent uit andere major op voorwaarde dat men tenminste 1 vak bij haar/hem volgt en dat masterproef inhoudelijk aansluit bij gevolgde major

52 Masterproef: Websurvey
Infosessies Limesurvey zijn ingeboekt op: - donderdag 13 november, van 11u tot 13u (AV 01.12) - donderdag 19 februari, van 11u tot 13u (AV 04.17) Contact:

53 Belangrijke data masterproef
23/09 Algemene infosessie + voorstelling onderwerpenlijst 30/09 Info masterproef: verwachtingen & inhoudelijk u Prof. G. Demeyer – AV04.17 04/11 indiening aanvraag onderwerp bij studentenadministratie (eerste lichting) 07/11 POC: 1e goedkeuring onderwerpen 04/12 laatste kans om aanvraag onderwerp in te dienen 08/12 POC: 2e goedkeuring onderwerpen 19/12 Indienen startnota masterproef bij promotor 04/05 Verplichte melding indienen masterproef voor juli-zittijd 18/05 Indienen masterproef (tot 16u) 29/05 -06/06 Verdedigingen van de masterproeven 20/08 Indienen masterproef voor september-zittijd (tot 16u) 3 – 8 sept.

54 Problemen? Probleem Contacteer Opbouw programma
Programmaverantwoordelijke: Vragen over inhoud vakken Programmaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboek Vragen lokalen en uurrooster Website Reglementen Studentenadministratie Problemen examens Ombudsdienst (lokaal , 016/ ) Inleveren formulieren Brievenbus studentenadministratie


Download ppt "Communicatiewetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google