De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2008

2 Structuur Bachelor 1e BA: gemeenschappelijk (behalve “Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk”, Prof. Eggermont) 2e BA: gemeenschappelijk 3e BA: gemeenschappelijk + keuze –2 Seminaries –Vrije keuze –Stage en talen

3 1e BA 1e semester: Communicatiewetenschap Politicologie Sociologie Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Samenleving: feiten en problemen 2e semester: Fundamentele wijsbegeerte Sociale psychologie Inleiding tot het recht Geschiedenis van de hedendaagse samenleving 1e + 2e semester: Sociale statistiek (m.i.v. oefeningen) Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk

4 2e BA 1e semester: Kwantitatieve data-analyse m.i.v. oefeningen Mediabeleid Mediasociologie Populaire cultuur: industrie On line zoekstrategieën 2e semester: Analyse van mediateksten Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. oefeningen Mediarecht Methoden van het communicatieonderzoek Persuasieve communicatie 1e + 2e semester: Academisch Frans voor communicatiewetenschappen Academisch Engels voor communicatiewetenschappen

5 Stage Voorwaarden: –2e BA behaald –Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2009) Stagebegeleiding: –Sonia Roosen (A03.38) –sonia.roosen@soc.kuleuven.be –Raadpleeg spreekuren! http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/com/stage/

6 ERASMUS 3e BA Februari 09: infomoment voor uitgaande studenten 80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) erasmus@soc.kuleuven.be http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/erasmus/index.php

7 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen lokalen en uurroosterWebsite http://soc.kuleuven.be ReglementenStudentenadministratie Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115, 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie

8 3e BA Verplicht (19 stp): Religie, zingeving en levensbeschouwing Media-ethiek Communicatie management: externe communicatie ICT: technologie en toepassingen Gerichte keuze (12 stp): –Media en Samenleving OF –Strategische Communicatie 1 Seminarie per semester (12 stp): –Kwalitatief / Kwantitatief / Multimethodisch : geen volgtijdelijkheid Vrije keuze (geen 1e BA of practica/seminaries) Alle vakken uit 2 e + 3 e BA COM / POL&SOC Voorkeurslijst keuzevakken programmaboek Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW: mits toestemming POC, verzoekschrift bij studentenadministratie Stage & talen (max. 20 stp): –Stage: Hoor- en werkcollege videoproductie (5stp) OF Stage (10stp) –Talen (Toegepast academisch EN / FRA / NED; basis/toegepast academisch Duits)

9 Gerichte keuze Media en samenleving (12 stp) Cultuursociologie Populaire cultuur: theorie Antropologie van kunst en populaire cultuur

10 Gerichte keuze Strategische communicatie (12 stp) Communicatiemanagement: interne communicatie Strategische communicatie: capita selecta Organisatiesociologie

11 Seminaries “nieuwe stijl” (6 stp) 1e semester2e semester KwantitatiefAngsteffecten van de media Prof. Van den Bulck Het gebruik van nieuwe media meten Prof. Roe KwalitatiefComplexiteit in beeld Prof. Demeyer Inhoudsanalyse speelfilms Prof. Hesling Multi-methodischMedia & Multiculturaliteit Prof. d’Haenens Beeldvorming politie en gerecht Prof. Gelders

12 Inschrijving seminaries via studentenportaal

13

14 1e en 2e voorkeur kunnen niet hetzelfde zijn! Kruis per semester 2 opties aan…

15 Vrije keuze Keuzevakken voorkeurslijst programmaboek –Argumentatieleer –Nederlandse volkskunde –Boek- en bibliotheekwetenschap –Sociolinguïstiek –Ontwikkelingspsychologie –Politieke geschiedenis van België –Overheidsmanagement –Genderstudies –Vergelijkende politiek –Muzieksociologie –Bestuurskunde –Internationale politiek sinds 1945 –Taalfilosofie –Internationale organisatie –Beleidsanalyse Aanvullen tot min. 180 stp Alles uit 2e + 3e BA COM / POL&SOC (m.u.v. practica, seminaries en vakken uit eerste bachelor) Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW mits toestemming POC: verzoekschrift bij studentenadministratie

16 Stage Voorwaarden: –2e BA behaald –Online stage-aanvraag in 2e BA (febr. 2009) Stagebegeleiding: –Sonia Roosen (A03.38) –sonia.roosen@soc.kuleuven.be –Raadpleeg spreekuren! http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/com/stage/

17 ERASMUS 3e BA Februari 09: infomoment voor uitgaande studenten 80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) erasmus@soc.kuleuven.be http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/erasmus/index.php

18 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen lokalen en uurroosterWebsite http://soc.kuleuven.be ReglementenStudentenadministratie Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115, 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie

19 Schakelprogramma Master in de Communicatiewetenschappen Verplicht (46 stp): Communicatiewetenschap (6) Mediabeleid (6) Kwantitatieve data-analyse m.i.v. Oefeningen (6) Sociale statistiek m.i.v. Oefeningen (8) Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk (4) Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. Oefeningen (4) Analyse van mediateksten (4) Methoden van het Communicatieonderzoek (4) Media-ethiek (4) 1 van de 2 gerichte keuzes (8 stp): –Media en Samenleving –Strategische Communicatie 1 Seminarie (6 stp): –Kwalitatief of Kwantitatief of Multimethodisch

20 Gerichte Keuze Media en Samenleving –Mediasociologie (4) –Populaire cultuur: theorie (4) Strategische Communicatie –Strategische communicatie: capita selecta (4) –Organisatiesociologie (4)

21 1 van de Seminaries “nieuwe stijl” (6 stp) 1e semester2e semester KwantitatiefAngsteffecten van de media Prof. Van den Bulck Het gebruik van nieuwe media meten Prof. Roe KwalitatiefComplexiteit in beeld Prof. Demeyer Inhoudsanalyse speelfilms Prof. Hesling Multi-methodischMedia & Multiculturaliteit Prof. d’Haenens Beeldvorming politie en gerecht Prof. Gelders

22 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het? Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

23 Wat heb je nodig? De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven- netwerkdiensten

24 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

25 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

26 Mijn studieprogramma = ISP Stel je Individueel StudieProgramma samen door: –opleidingsonderdelen aan te vinken –evt. vrijstellingen en credits aan te vragen –evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 15 oktober 2008 (wijzigen aan tweede semester kan tussen 1 en 28 febr.) Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/ http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

27 Mijn studieprogramma - startscherm Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

28 Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewenste opleidingsonder- delen aan

29 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

30 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen:

31 Mijn studieprogramma - controleren Controleren

32 Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

33 Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen

34 Mijn studentendossier Via deze toepassing kan je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig? sa@kuleuven.besa@kuleuven.be

35 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

36 Mijn studentendossier - adressen

37 Mijn studentendossier - Curriculum Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN -Je opleiding opties heeft -Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

38 Mijn studentendossier – Curriculum

39 Mijn studentendossier - financieel

40 Mijn studentendossier – wet op privacy

41 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidings-onderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → on-line programmagids)on-line programmagids Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

42 Mijn uurrooster – tabelweergave

43 Mijn uurrooster - lijstweergave

44 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen lokalen en uurroosterWebsite http://soc.kuleuven.be ReglementenStudentenadministratie Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115, 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie

45 Master MASTER Communicatiewetenschappen Major Media & Samenleving (32-36) Masterproef (18) Vrije keuze (6-10) Major Strategische Communicatie (30-34)

46 Doelstellingen Kennis: –Kennis opdoen van theorieën en onderzoek in domein van de gekozen major –Kennisverbreding via keuzevakken Vaardigheden: –Kritisch beoordelen van publicaties in vakgebied –Zelfstandig onderzoek verrichten –Problemen signaleren, eigen standpunt bepalen, oplossingen formuleren en debatteren Attitudes: –Attitude van ‘lifelong learning’ –Zelfstandig en actief de rol van expert opnemen in eigen vakgebied

47 Major Media & Samenleving Keuze van 6 vakken uit: Audiovisuele communicatie (4) Media & diversiteit (6) Media & gezondheid (6) Media & school (6) Filmgeschiedenis (6) Nieuwsproductie en – receptie (4) Media & justitie (6) Media-adoptie en - gebruik in sociale contexten (6)

48 Major Strategische Communicatie Keuze van 6 vakken uit: Human-computer interaction (6) Productie van multimedia (5) Populaire cultuur: interactieve technologie (4) Politieke marketing (6) ICT-recht (4) Usability design (5) Reclameleer (6) Communicatie van bedrijf en overheid (6)

49 MA: vrije keuze Enkel mastervakken komen in aanmerking Geen taalvakken Buiten FSW: aanvraag via POC door verzoekschrift bij studentenadministratie Motiveer keuze in relatie tot je masterproef

50 Masterproef Lijst van masterproefonderwerpen Motivatiebrief t.a.v. promotor (max. 1 A4) – in postvakje of per e-mail Startnota masterproef (voor kerst) Masterproef: –Geen elektronische versie –Recto verso is toegelaten –A5-formaat: richtlijnen masterproefreglement OF opmaak tekst A4, lettertype Times New Roman, 14 pt, interlinie exact 16 pt., 2 pag’s per vel afdrukken –minimum 15.000 en maximum 25.000 woorden (excl. bijlagen en bibliografie) Beoordeling: –Verdediging voor masterproefcommissie –Kennis, vaardigheden, attitudes www.soc.kuleuven.be/masters http://www.kuleuven.ac.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/N/SC_50269107.htm

51 Koppeling masterproef majores Die koppeling wordt losjes geïnter- preteerd en wel als volgt: Men kan masterproef afleggen bij docent uit andere major op voorwaarde dat men tenminste 1 vak bij haar/hem volgt en dat masterproef inhoudelijk aansluit bij gevolgde major

52 Masterproef: Websurvey Infosessies Limesurvey zijn ingeboekt op: - donderdag 13 november, van 11u tot 13u (AV 01.12) - donderdag 19 februari, van 11u tot 13u (AV 04.17) Contact: mariek.vandenabeele@soc.kuleuven.be

53 Belangrijke data masterproef 23/09Algemene infosessie + voorstelling onderwerpenlijst 30/09Info masterproef: verwachtingen & inhoudelijk 18-19.00u Prof. G. Demeyer – AV04.17 04/11indiening aanvraag onderwerp bij studentenadministratie (eerste lichting) 07/11POC: 1e goedkeuring onderwerpen 04/12laatste kans om aanvraag onderwerp in te dienen 08/12POC: 2e goedkeuring onderwerpen 19/12Indienen startnota masterproef bij promotor 04/05Verplichte melding indienen masterproef voor juli-zittijd 18/05Indienen masterproef (tot 16u) 29/05 -06/06Verdedigingen van de masterproeven 20/08Indienen masterproef voor september-zittijd (tot 16u) 3 – 8 sept.Verdedigingen van de masterproeven

54 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website, ouderejaars Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke: Joyce.Koeman@soc.kuleuven.be Vragen lokalen en uurroosterWebsite http://soc.kuleuven.be ReglementenStudentenadministratie Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115, 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie


Download ppt "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google