De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen
INFOSESSIES September 2011

2 Opleidingsmodel ipv jaarmodel
Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie Opleiding = Ba, Ma COM

3 Valven en examens Valvenberichten Examens
Elektronische valven op Toledo Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) Examens Iedereen is automatisch ingeschreven , MAAR IER Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

4 Afwijken van standaardtraject?
Volgtijdelijkheidsvoorwaarden Strenge volgtijdelijkheid (credit behaald of tolerantie ingezet) Soepele volgtijdelijkheid (vak gevolgd) Gelijktijdigheid (vakken tegelijk opnemen) Andere interpretatie in het schakelprogramma: de facto gelijktijdigheid

5 Diplomaruimte Geen voorafnames of cumul meer
Duidelijk vastgelegd standaardtraject Garantie op volgbaar uur- en examenrooster Evenwichtige spreiding over semesters Meer info: 5

6 Toleranties ipv deliberatie
Voorwaarden: minstens 50% CSE behalen voldoende tolerantiekrediet bezitten waarvan max. 10% kan worden ingezet Zelf kiezen om 8/20 of 9/20 te tolereren 7/20 NIET tolereerbaar! Tolerantiedossier afwerken voor 30/09

7 Schakelprogramma Master in de Communicatiewetenschappen
Verplicht (48 stp): Communicatiewetenschap (6) Mediabeleid (6) Kwantitatieve data-analyse m.i.v. Oefeningen (6) Sociale statistiek m.i.v. Oefeningen (8) Methoden en technieken van het sociaal wetenschappelijk onderzoek (6) Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. Oefeningen (4) Analyse van mediateksten (4) Media-effecten (4) Media-ethiek (4)

8 Schakelprogramma Master in de Communicatiewetenschappen
1 van de 2 gerichte keuzes (8 stp): Media en Samenleving Strategische Communicatie 1 Seminarie (6 stp): Kwalitatief of Kwantitatief of Multi-methodisch

9 Gerichte Keuze Media en Samenleving Strategische Communicatie
Mediasociologie (4) Populaire cultuur: theorie (4) Strategische Communicatie Sociale marketing en voorlichting (4) Organisatiesociologie (4)

10 Seminaries (6 stp) Per jaar veranderen thema’s
1e semester 2e semester Kwantitatief Internationale Cultivatie – Jan Van den Bulck (Video-)games en opleiding: een positief of negatief verband? – Keith Roe Kwalitatief Complexiteit in media – Gust De Meyer Filmanalyse – Willem Hesling Multi-methodisch Jongeren en media (nieuws, games en online content) – Leen d’Haenens (3 thema’s) Context waarin peuters en kleuters televisie kijken/Impact van seksueel-geörienteerde voorstellingen in de media – Steven Eggermont Kwalitatief – kwantitatief – multimethodisch seminarie 1 en 2 kunnen niet worden voorafgenomen

11 Seminarie Gaat door op dinsdag (14-16u) vanaf 11 oktober
1e stap: verplichte inschrijving via studentenportaal (deadline 2 Oktober) Voorkeur aanduiden via webformulier 2e stap: toekenning door programmaverantwoordelijke

12 Seminaries

13 Seminaries

14 Seminaries Aparte formulieren voor ‘gewone 3de bachelorstudenten’, Erasmusstudenten en studenten van het schakelprogramma! Studenten van het schakelprogramma moeten slechts één seminarie volgen. Te laat inschrijven = Ad hoc indeling Je kan je inhoudelijke keuze niet ingeven in ISP. Dat doet de studentenadministratie op basis van de toegewezen keuze.

15 WEBLECTURES FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN
Academiejaar Datum Uur Docent Opleidingsonderdeel Les in leslokaal Weblecture op toledo Maandag 3/10/2011 10/10/2011 17/10/2011 24/10/2011 14-16 uur M. Hooghe S0A21A Politicologie Ba rechten Ba politieke en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Ba geschiedenis Andere opleidingen Ba communicatiewet. 16-18 uur R. Laermans S0A20A Sociologie Schakel ma antropologie Ba politieke en sociale wet. Schakel ma seksuologie Voorbereiding ma seksuologie Voorbereiding ma sociologie Schakel ma sociologie Ba biologie Dinsdag 27/9/2011 4/10/2011 11/10/2011 18/10/2011 11-13 uur B. Meuleman S0A18A Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Schakel ma verg. en int. politiek Schakel ma overheidsman. en –beleid Schakel ma bedrijfscommunicatie Schakel ma sociaal werk Schakel ma communicatiewetenschappen Ba communicatiewetenschappen J. Berghman S0A67A Samenleving: feiten en problemen Ma bio-ing. wet. 25/10/2011

16 Woensdag 28/9/2011 5/10/2011 12/10/2011 19/10/2011 26/10/2011 16-18 uur J. Van den Bulck S0A22A Communicatiewetenschap Voorbereiding ma communicatiewet. Ba taal- en letterkunde Ma toegep. econ. wet. Ba politiek en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Voorbereiding ma bedrijfscom. Schakel ma bedrijfscom. Andere opleidingen Schakel ma communicatiewet. Ba communicatiewet. Donderdag 29/9/2011 6/10/2011 13/10/2011 20/10/2011 9-11 uur B. Meuleman S0A18A Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Schakel ma communicatiewetenschappen Ba communicatiewetenschappen Schakel ma antropologie Schakel ma sociologie Schakel ma verg. en int. politiek Schakel ma overheidsman. en –beleid Schakel ma bedrijfscommunicatie Ba rechten Ba politieke en sociale wet. Ba TER: sinologie Schakel ma sociaal werk 27/10/2011 11-13 uur 14-16 uur M. Hooghe S0A21A Politicologie Ba taal- en regiostudies Ba geschiedenis Geen weblecture, maar les via videoconferentie in AV00.17: Vrijdag 30/9/2011 7/10/2011 14/10/2011 21/10/2011 28/10/2011 R. Laermans S0A20A Sociologie Voorbereiding ma sociologie Ba biologie Schakel ma seksuologie Voorbereiding ma seksuologie

17 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het?
Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

18 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

19 Wat heb je nodig? De juiste browserversie
met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven-netwerkdiensten

20 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN.
Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

21 Mijn studieprogramma = ISP
Stel je Individueel StudieProgramma samen door: opleidingsonderdelen aan te vinken evt. vrijstellingen aan te vragen evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 12 oktober 2011 - goedkeuring 1e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart Voor meer uitleg :

22 Ter info bij inschrijving
Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

23 Mijn studieprogramma - startscherm
Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

24 Mijn studieprogramma – je keuze maken
Vink de gewenste opleidingsonder-delen aan

25 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen
een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

26 Vrijstellingen Vrijstellingen Aanvragen in het ISP
Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

27 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken
Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen: Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer.

28 Mijn studieprogramma - controleren

29 Mijn studieprogramma - bewaren
Opslaan of doorsturen

30 Inschrijfmodule Toledo
Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken

31 Individueel Examenrooster (IER)
Individueel Examenrooster (IER) Gekoppeld aan ISP dus deadline: 12 oktober ISP enkel doorsturen als IER in orde is Aandachtspunten Plichtvakken: student wordt automatisch toegewezen aan examenmoment Keuzevakken en/of plichtvakken binnen opties: Student kiest zelf examenmoment Bij elk vak met meerdere examenmomenten, ziet de student de verschillende opties. Deze verdwijnen nadat de student gekozen heeft. Indien onvoldoende examencapaciteit  online formulier naar IER-verantwoordelijke

32 IER

33 IER

34 IER

35 IER

36 IER

37 IER Om een examenmoment te selecteren klik je op het examenmoment dat je voorkeur wegdraagt. Dan verschijnt dit menu:

38 IER Klik op 'Kies examenmoment' om het examenmoment te selecteren. Als je dit hebt gedaan zal deze waarschuwing verschijnen terwijl je gekozen moment paars wordt en de alternatieve momenten voor dit vak verdwijnen:

39 Data ISP/IER Datum Opening Voorwaarden 1 sept Opening ISP
Alle opleidingen: Studenten vinken OPO’s aan voor heel academiejaar, IER invullen onmogelijk 24 sept Opening IER Ba, V, S: examenmomenten kiezen voor eigen fase 27 sept Ma, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor eigen fase 29 sept ISP Ba, V, S: OPO’s boeken van andere fasen IER Ba, V, S: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 okt Ma, Ma-na-Ma: OPO’s boeken van andere fasen Ma, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen ISP/IER Ba, V, S gecombineerd met Ma: ISP/IER pas invullen vanaf 2 oktober * Ba: bachelor; V: voorbereidingsprogramma; S= schakelprogramma; M: master; Ma-na-Ma= Master-na-Master 39

40 Mijn studentendossier
Via deze toepassing kan je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig?

41 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

42 Mijn studentendossier - adressen

43 Mijn studentendossier - Curriculum
Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN Je opleiding opties heeft Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

44 Mijn studentendossier – Curriculum

45 Mijn studentendossier - financieel

46 Mijn studentendossier – wet op privacy

47 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

48 Mijn uurrooster – tabelweergave

49 Mijn uurrooster - lijstweergave

50 Problemen? Probleem Contacteer Opbouw programma
Programmaverantwoordelijke: Vragen over inhoud vakken Programmaboek op website Onduidelijkheden programmaboek Programmaverantwoordelijke Vragen lokalen en uurrooster Portaalsite voor studenten Reglementen/eigen studietraject/ISP Studentenadministratie (lokaal ) ISP-verantwoordelijke: Carine Paulus

51 Problemen? Probleem Contacteer Problemen examens
Ombudsdienst (lokaal Tel 016/ ) Inleveren formulieren Brievenbus studentenadministratie, lokaal Toledo Vragen over vrijstellingen Studentenadministratie, lokaal Vragen over data examenperiodes Studentenkalender Individuele problemen studietraject (leerkrediet, diplomaruimte, tolerantiedossier)


Download ppt "Communicatiewetenschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google