De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011

2 Opleidingsmodel ipv jaarmodel Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie Opleiding = Ba, Ma COM

3 Valven en examens Valvenberichten –Elektronische valven op Toledo –Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) Examens –Iedereen is automatisch ingeschreven, MAAR IER –Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

4 Afwijken van standaardtraject? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden –Strenge volgtijdelijkheid (credit behaald of tolerantie ingezet) –Soepele volgtijdelijkheid (vak gevolgd) –Gelijktijdigheid (vakken tegelijk opnemen) Andere interpretatie in het schakelprogramma: de facto gelijktijdigheid

5 Diplomaruimte Geen voorafnames of cumul meer Duidelijk vastgelegd standaardtraject –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte

6 Toleranties ipv deliberatie Voorwaarden: –minstens 50% CSE behalen –voldoende tolerantiekrediet bezitten waarvan max. 10% kan worden ingezet Zelf kiezen om 8/20 of 9/20 te tolereren 7/20 NIET tolereerbaar! Tolerantiedossier afwerken voor 30/09

7 Schakelprogramma Master in de Communicatiewetenschappen Verplicht (48 stp): Communicatiewetenschap (6) Mediabeleid (6) Kwantitatieve data-analyse m.i.v. Oefeningen (6) Sociale statistiek m.i.v. Oefeningen (8) Methoden en technieken van het sociaal wetenschappelijk onderzoek (6) Kwalitatieve onderzoeksmethoden m.i.v. Oefeningen (4) Analyse van mediateksten (4) Media-effecten (4) Media-ethiek (4)

8 Schakelprogramma Master in de Communicatiewetenschappen 1 van de 2 gerichte keuzes (8 stp): –Media en Samenleving –Strategische Communicatie 1 Seminarie (6 stp): –Kwalitatief of Kwantitatief of Multi-methodisch

9 Gerichte Keuze Media en Samenleving –Mediasociologie (4) –Populaire cultuur: theorie (4) Strategische Communicatie –Sociale marketing en voorlichting (4) –Organisatiesociologie (4)

10 Seminaries (6 stp) Per jaar veranderen thema’s 1e semester2e semester KwantitatiefInternationale Cultivatie – Jan Van den Bulck (Video-)games en opleiding: een positief of negatief verband? – Keith Roe KwalitatiefComplexiteit in media – Gust De Meyer Filmanalyse – Willem Hesling Multi-methodischJongeren en media (nieuws, games en online content) – Leen d’Haenens (3 thema’s) Context waarin peuters en kleuters televisie kijken/Impact van seksueel-geörienteerde voorstellingen in de media – Steven Eggermont

11 Seminarie Gaat door op dinsdag (14-16u) vanaf 11 oktober 1 e stap: verplichte inschrijving via studentenportaal (deadline 2 Oktober) –Voorkeur aanduiden via webformulier 2 e stap: toekenning door programmaverantwoordelijke

12 Seminaries

13

14 Aparte formulieren voor ‘gewone 3 de bachelorstudenten’, Erasmusstudenten en studenten van het schakelprogramma! o Studenten van het schakelprogramma moeten slechts één seminarie volgen. Te laat inschrijven = Ad hoc indeling Je kan je inhoudelijke keuze niet ingeven in ISP. Dat doet de studentenadministratie op basis van de toegewezen keuze. Seminaries

15 WEBLECTURES FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN Academiejaar 2011-2012 DatumUurDocentOpleidingsonderdeelLes in leslokaalWeblecture op toledo Maandag 3/10/2011 10/10/2011 17/10/2011 24/10/2011 14-16 uurM. Hooghe S0A21A PoliticologieBa rechten Ba politieke en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Ba geschiedenis Andere opleidingen Ba communicatiewet. Maandag 3/10/2011 10/10/2011 17/10/2011 24/10/2011 16-18 uurR. Laermans S0A20A SociologieSchakel ma antropologie Ba politieke en sociale wet. Schakel ma seksuologie Voorbereiding ma seksuologie Andere opleidingen Voorbereiding ma sociologie Schakel ma sociologie Ba communicatiewet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Ba biologie Dinsdag 27/9/2011 4/10/2011 11/10/2011 18/10/2011 11-13 uurB. Meulema n S0A18A Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek Schakel ma antropologie Schakel ma sociologie Schakel ma verg. en int. politiek Schakel ma overheidsman. en – beleid Schakel ma bedrijfscommunicatie Ba rechten Ba politieke en sociale wet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Schakel ma sociaal werk Andere opleidingen Schakel ma communicatiewetenschappen Ba communicatiewetenschappen Dinsdag 4/10/2011 18/10/2011 14-16 uurJ. Berghma n S0A67A Samenleving: feiten en problemen Ma bio-ing. wet. Ba politieke en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba biologie Andere opleidingen Ba communicatiewetenschappen Dinsdag 11/10/2011 25/10/2011 14-16 uurJ. Berghma n S0A67A Samenleving: feiten en problemen Ba communicatiewetenschappenMa bio-ing. wet. Ba politieke en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba biologie Andere opleidingen

16 Woensdag 28/9/2011 5/10/2011 12/10/2011 19/10/2011 26/10/2011 16-18 uurJ. Van den Bul ck S0A22A CommunicatiewetenschapVoorbereiding ma communicatiewet. Ba taal- en letterkunde Ma toegep. econ. wet. Ba politiek en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Voorbereiding ma bedrijfscom. Schakel ma bedrijfscom. Andere opleidingen Schakel ma communicatiewet. Ba communicatiewet. Donderdag 29/9/2011 6/10/2011 13/10/2011 20/10/2011 9-11 uurB. Me ule ma n S0A18A Methoden en technieken van het sociaal- wetenschappelijk onderzoek Schakel ma communicatiewetenschappe n Ba communicatiewetenschappen Schakel ma antropologie Schakel ma sociologie Schakel ma verg. en int. politiek Schakel ma overheidsman. en – beleid Schakel ma bedrijfscommunicatie Ba rechten Ba politieke en sociale wet. Ba wijsbegeerte Ba TER: sinologie Schakel ma sociaal werk Andere opleidingen Donderdag 29/9/2011 6/10/2011 13/10/2011 20/10/2011 27/10/2011 11-13 uurJ. Van den Bul ck S0A22A CommunicatiewetenschapSchakel ma communicatiewet. Ba communicatiewet. Voorbereiding ma communicatiewet. Ba taal- en letterkunde Ma toegep. econ. wet. Ba politiek en soc. wet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Voorbereiding ma bedrijfscom. Schakel ma bedrijfscom. Andere opleidingen Donderdag 29/9/2011 14-16 uurM. Ho ogh e S0A21A PoliticologieBa communicatiewetenschappen Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Ba geschiedenis Andere opleidingen Geen weblecture, maar les via videoconferentie in AV00.17: Ba politieke en sociale wet. Ba rechten Donderdag 6/10/2011 13/10/2011 20/10/2011 27/10/2011 14-16 uurM. Ho ogh e S0A21A PoliticologieBa communicatiewetenschappen Andere opleidingen Ba politieke en sociale wet. Ba rechten Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Ba geschiedenis Vrijdag 30/9/2011 7/10/2011 14/10/2011 21/10/2011 28/10/2011 11-13 uurR. Lae rma ns S0A20A SociologieVoorbereiding ma sociologie Schakel ma sociologie Ba communicatiewet. Ba wijsbegeerte Ba taal- en regiostudies Ba biologie Ba politieke en sociale wet. Schakel ma seksuologie Voorbereiding ma seksuologie Andere opleidingen Schakel ma antropologie

17 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het? Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

18 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

19 Wat heb je nodig? De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven- netwerkdiensten

20 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

21 Mijn studieprogramma = ISP Stel je Individueel StudieProgramma samen door: –opleidingsonderdelen aan te vinken –evt. vrijstellingen aan te vragen –evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 12 oktober 2011 - goedkeuring 1 e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

22 Ter info bij inschrijving Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van 2010-2011 volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

23 Mijn studieprogramma - startscherm Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

24 Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewenste opleidingsonder- delen aan

25 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

26 Vrijstellingen –Aanvragen in het ISP –Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie http://soc.kuleuven.be/formulieren) –ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

27 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen:

28 Mijn studieprogramma - controleren Controleren

29 Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

30 Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen

31 Individueel Examenrooster (IER) Gekoppeld aan ISP dus deadline: 12 oktober ISP enkel doorsturen als IER in orde is Aandachtspunten –Plichtvakken: student wordt automatisch toegewezen aan examenmoment –Keuzevakken en/of plichtvakken binnen opties: Student kiest zelf examenmoment – Bij elk vak met meerdere examenmomenten, ziet de student de verschillende opties. Deze verdwijnen nadat de student gekozen heeft. –Indien onvoldoende examencapaciteit  online formulier naar IER-verantwoordelijke http://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestu denten/diplomaruimte/examenrooster.html

32 IER

33

34

35

36

37 Om een examenmoment te selecteren klik je op het examenmoment dat je voorkeur wegdraagt. Dan verschijnt dit menu:

38 IER Klik op 'Kies examenmoment' om het examenmoment te selecteren. Als je dit hebt gedaan zal deze waarschuwing verschijnen terwijl je gekozen moment paars wordt en de alternatieve momenten voor dit vak verdwijnen:

39 Data ISP/IER DatumOpeningVoorwaarden 1 septOpening ISPAlle opleidingen: Studenten vinken OPO’s aan voor heel academiejaar, IER invullen onmogelijk 24 septOpening IERBa, V, S: examenmomenten kiezen voor eigen fase 27 septOpening IERMa, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor eigen fase 29 septISPBa, V, S: OPO’s boeken van andere fasen IERBa, V, S: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 oktISPMa, Ma-na-Ma: OPO’s boeken van andere fasen IERMa, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 oktISP/IERBa, V, S gecombineerd met Ma: ISP/IER pas invullen vanaf 2 oktober * Ba: bachelor; V: voorbereidingsprogramma; S= schakelprogramma; M: master; Ma-na-Ma= Master-na-Master

40 Mijn studentendossier Via deze toepassing kan je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig? sa@kuleuven.besa@kuleuven.be

41 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

42 Mijn studentendossier - adressen

43 Mijn studentendossier - Curriculum Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN -Je opleiding opties heeft -Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

44 Mijn studentendossier – Curriculum

45 Mijn studentendossier - financieel

46 Mijn studentendossier – wet op privacy

47 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

48 Mijn uurrooster – tabelweergave

49 Mijn uurrooster - lijstweergave

50 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: wannes.ribbens@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opl eidingen Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke Vragen lokalen en uurroosterPortaalsite voor studenten http://soc.kuleuven.be/studenten Reglementen/eigen studietraject/ISPStudentenadministratie (lokaal 01.125) ISP-verantwoordelijke: Carine Paulus email: carine.paulus@soc.kuleuven.be

51 Problemen? ProbleemContacteer Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115 Tel 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie, lokaal 01.125 ToledoPeter.aspeslagh@soc.kuleuven.be Vragen over vrijstellingenStudentenadministratie, lokaal 01.125 Vragen over data examenperiodesStudentenkalender http://soc.kuleuven.be/studenten Individuele problemen studietraject (leerkrediet, diplomaruimte, tolerantiedossier) maud.parys@soc.kuleuven.be


Download ppt "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google