De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011

2 Opleidingsmodel ipv jaarmodel Student schrijft zich in voor opleiding, niet meer voor programmajaar Traject verloopt in ‘fasen’, niet meer in ‘studiejaren’ Eén deliberatie op het einde van de opleiding ipv jaarlijkse deliberatie Opleiding = Ba, Ma COM

3 Valven en examens Valvenberichten –Elektronische valven op Toledo –Via studentenportaal (http://soc.kuleuven.be/studenten) Examens –Iedereen is automatisch ingeschreven, MAAR IER –Uitschrijven moet via ombudsdienst (http://soc.kuleuven.be/ombuds)

4 Diplomaruimte Geen voorafnames of cumul meer Duidelijk vastgelegd standaardtraject –1 e Ba: vast programma van 60 stp –Garantie op volgbaar uur- en examenrooster –Evenwichtige spreiding over semesters –3 fases binnen Ba-opleiding (cfr 3 studiejaren) Meer info: www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte

5 Afwijken van standaardtraject? Volgtijdelijkheidsvoorwaarden –Strenge volgtijdelijkheid (credit behaald of tolerantie ingezet) –Soepele volgtijdelijkheid (vak gevolgd) –Gelijktijdigheid (vakken tegelijk opnemen) Voortgangsvereiste –minimum aantal stp behaald hebben alvorens bepaald vak te mogen opnemen (vb: stage)

6 Cumulatieve studie-efficiëntie Geen jaarlijkse deliberatie, wel berekening van studie-efficiëntie Vb: Je neemt 60 stp op in ISP. Je slaagt voor alle vakken behalve voor 2. 1 vak met 4 stp en 1 vak met 6 stp. (60-10)/60 = 83% cumulatieve studie-efficiëntie.

7 Cumulatieve studie-efficiëntie Studie-efficiëntie van >= 50% is van belang bij: –Herinschrijven: bindend studieadvies Indien na 1 e academiejaar studie-efficiëntie < 50%, dan bindend advies om na 2 de academiejaar minstens 50% te halen –Ter-inschrijving: weigering om 3 de keer in te schrijven voor hetzelfde vak als studie-efficiëntie < 50% –Inzetten van toleranties

8 Toleranties ipv deliberatie Voorwaarden: –minstens 50% CSE behalen –voldoende tolerantiekrediet bezitten (10% van totaal aantal stp = 18 stp voor Ba) In 1 e fase bedraagt tolerantiekrediet max 12 stp Zelf kiezen om 8/20 of 9/20 te tolereren 7/20 NIET tolereerbaar! Tolerantiedossier afwerken voor 30/09

9 Leerkrediet Doel: vlotte voortgang van de studie aanmoedigen Student krijgt 140 studiepunten leerkrediet –Stp worden ingezet (afgetrokken van totaal) voor elk opgenomen opleidingsonderdeel –Indien geslaagd: stp worden terugverdiend en leerkrediet weer opgetrokken –Indien tolerantie ingezet: stp worden NIET terugverdiend Indien heroriëntatie voor 1 december: behoud van alle 140 stp (in dat geval zo snel mogelijk contact opnemen met Katrien Hutsebaut. Email: katrien.hutsebaut@soc.kuleuven.be) Info: www.kuleuven.be/leerkrediet of studieadvies@kuleuven.be

10 Structuur Bachelor 1e fase: gemeenschappelijk (behalve “Initiatie in de communicatiewetenschappelijke onderzoekspraktijk”) 2e fase: gemeenschappelijk 3e fase: gemeenschappelijk + keuze –2 seminaries –Vrije keuze –Stage en talen

11 3e BA-fase (1) Verplicht (19 stp): Religie, zingeving en levensbeschouwing Media-ethiek Communicatiemanagement ICT: technologie en toepassingen Gerichte keuze (12 stp): –Media en Samenleving OF –Strategische Communicatie

12 3 de BA-fase (2) 1 Seminarie per semester (12 stp): –Kwalitatief / Kwantitatief / Multi-methodisch Vrije keuze (geen 1e BA vakken of practica/seminaries) Alle vakken uit 2 e + 3 e BA COM / POL&SOC Voorkeurslijst keuzevakken programmaboek Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW: mits toestemming POC, verzoekschrift bij studentenadministratie Stage & talen (max. 20 stp): –Stage: Hoor- en werkcollege videoproductie (5stp) OF Stage (10stp) –Talen (Toegepast academisch EN / FRA / NED; basis/toegepast academisch Duits) –Andere talen (mits verzoekschrift)

13 Gerichte keuze Media en samenleving (12 stp) Cultuursociologie Populaire cultuur: theorie Antropologie van kunst en populaire cultuur

14 Gerichte keuze Strategische communicatie (12 stp) Marketingcommunicatie Sociale marketing en voorlichting Organisatiesociologie

15 Seminaries (6 stp) Per jaar veranderen thema’s 1e semester2e semester KwantitatiefInternationale Cultivatie – Jan Van den Bulck (Video-)games en opleiding: een positief of negatief verband? – Keith Roe KwalitatiefComplexiteit in media – Gust De Meyer Filmanalyse – Willem Hesling Multi-methodischJongeren en media (nieuws, games en online content) – Leen d’Haenens (3 thema’s) Context waarin peuters en kleuters televisie kijken/Impact van seksueel-geörienteerde voorstellingen in de media – Steven Eggermont

16 Seminaries Op dinsdag (14-16u) vanaf 11 oktober Verplichte inschrijving via studentenportaal – “Actueel” (deadline: 2 oktober) –Per semester twee voorkeuren opgeven –Eerst invullen via studentenportaal, dan pas mogelijk in ISP Reglement: volgtijdelijkheid –Als student vandaag meer dan 80 studiepunten verwijderd is van zijn/haar diploma, mag hij geen seminaries volgen (niet in het eerste, noch in het tweede semester)

17 Seminaries

18 1e en 2e voorkeur kunnen niet hetzelfde zijn! Kruis per semester 2 opties aan… Seminaries

19 Aparte formulieren voor ‘gewone 3 de bachelorstudenten’, Erasmusstudenten en studenten van het schakelprogramma! o Erasmusstudenten volgen in het eerste semester het kwalitatieve seminarie Te laat inschrijven = Ad hoc indeling Je kan je inhoudelijke keuze niet ingeven in ISP. Dat doet de studentenadministratie op basis van de toegewezen keuze. Seminaries

20 Vrije keuze Keuzevakken voorkeurslijst programmaboek –Argumentatieleer –Boek- en bibliotheekwetenschap –Sociolinguïstiek –Ontwikkelingspsychologie –Politieke geschiedenis van België –Overheidsmanagement –Genderstudies –Vergelijkende politiek –Bestuurskunde –Internationale politiek sinds 1945 –Taalfilosofie –Internationale organisatie –Beleidsanalyse Aanvullen tot min. 180 stp Alles uit 2e + 3e BA COM / POL&SOC (m.u.v. practica, seminaries en vakken uit eerste bachelorfase) Vakken uit BA-opleidingen buiten FSW mits toestemming POC: verzoekschrift bij studentenadministratie Taalvakken (mits max. 20 studiepunten incl. stage)

21 Stage Voorwaarden: –100 studiepunten behaald –Online stage-aanvraag reeds in 2e BA (febr. 2011) Stagebegeleiding: –Sonia Roosen (A04.53) –sonia.roosen@soc.kuleuven.be –Raadpleeg spreekuren! http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/com/stage/

22 ERASMUS 3e BA-fase Februari ‘12: infomoment voor uitgaande studenten (voor 2 e BA) 80-tal bestemmingen Verblijf buitenland: 1e semester Erasmussecretariaat: Bert Claesen (01.145) erasmus@soc.kuleuven.be http://soc.kuleuven.be/sw/onderwijs/erasmus/index.php

23 Mijn K.U.Loket – waar vind ik het? Via de homepage van de K.U.Leuven Vanuit Toledo (opnieuw inloggen is niet nodig!)

24 Wat heb je nodig? De juiste browserversie met de juiste instellingen!! Je student-gebruikersnaam en paswoord, zoals voor de andere K.U.Leuven- netwerkdiensten

25 K.U.Loket - startpagina Wie helpt bij wat?

26 Alle toepassingen zijn beschikbaar zowel in NL als EN. Default staat je taal op wat je bij je 1ste inschrijving aan de K.U.Leuven als communicatietaal op gaf. De taal van je K.U.Loket wijzigen

27 Mijn studieprogramma = ISP Stel je Individueel StudieProgramma samen door: –opleidingsonderdelen aan te vinken –evt. vrijstellingen aan te vragen –evt. uitwisselingen aan te vragen Wanneer? Vóór 12 oktober 2011 - goedkeuring 1 e semester door faculteit uiterlijk op 15 nov - wijzigen aan tweede semester kan in februari, goedkeuring uiterlijk op 31 maart Voor meer uitleg : http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/

28 Ter info bij inschrijving Nog geen uitnodiging voor inschrijving gekregen?  De uitnodiging wordt verstuurd nadat de student zijn tolerantiedossier van 2010-2011 volledig ingevuld en doorgestuurd heeft. Het is dus heel belangrijk om de toleranties zo snel mogelijk af te werken en in elk geval binnen de 15 dagen na de officiële bekendmaking van de examenresultaten.

29 Ter info bij inschrijving Vakken van mijn specialisatierichting niet in mijn ISP (Media en samenleving of Strategische communicatie) of specialisatierichting wijzigen?  facultaire studentenadministratie (Carine.paulus@soc.kuleuven.be) laten weten welke specialisatierichting je volgt, zodat die in het studentendossier kan toegevoegd worden.

30 Mijn studieprogramma - startscherm Achter de knopjes vind je de helppagina’s. Voor alle inhoudelijke vragen: gebruik deze mail-knopjes om de juiste verantwoordelijke voor jouw opleiding te contacteren. Om te starten: klik op je opleiding

31 Mijn studieprogramma – je keuze maken Vink de gewenste opleidingsonder- delen aan

32 Mijn studieprogramma – vrijstellingen & uitwisselingen een vrijstelling aanvragen een uitwisselingsvak aanduiden

33 Vrijstellingen –Aanvragen in het ISP –Bewijsstukken (kopie examenresultaten en evt. syllabus) samen met verzoekschrift indienen bij studentenadministratie (zie http://soc.kuleuven.be/formulieren) –ISP wordt pas goedgekeurd na goedkeuring van de vrijstelling

34 Mijn studieprogramma – de knoppenbalken Controleren: toont aan welke regels je keuze wel/niet voldoet (zie verder) Toont het uurrooster van de aangevinkte vakken (voor zover ze reeds ingepland zijn) Programmagids van deze opleiding (link naar statische webpagina) ISP opslaan = wijzigingen worden bewaard en doorgestuurd naar Toledo. ISP-verantwoordelijke kan dit al raadplegen, ook docenten zien deze keuze al. Doorsturen = idem als ISP opslaan + je geeft aan dat je keuze “definitief” is. Je krijgt geen herinneringsmails meer. Sluiten: toepassing verlaten zonder wijzigingen te bewaren Controle- en informatieknoppen: Actieknoppen:

35 Mijn studieprogramma - controleren Controleren

36 Mijn studieprogramma - bewaren Opslaan of doorsturen

37 Inschrijfmodule Toledo = OFFICIEEL studieprogramma alleen wijzigbaar via K.U.Loket = extra vakken die je via Toledo als ‘geïnteresseerde’ wil bekijken Hier klikken, brengt je rechtstreeks in K.U.Loket > ISP, zonder opnieuw aanloggen

38 Individueel Examenrooster (IER) Gekoppeld aan ISP dus deadline: 12 oktober ISP enkel doorsturen als IER in orde is Aandachtspunten –Plichtvakken: student wordt automatisch toegewezen aan examenmoment –Keuzevakken en/of plichtvakken binnen opties: Student kiest zelf examenmoment – Bij elk vak met meerdere examenmomenten, ziet de student de verschillende opties. Deze verdwijnen nadat de student gekozen heeft. –Indien onvoldoende examencapaciteit  online formulier naar IER-verantwoordelijke http://www.kuleuven.be/onderwijs/toekomstigestu denten/diplomaruimte/examenrooster.html

39 IER

40

41

42

43

44 Om een examenmoment te selecteren klik je op het examenmoment dat je voorkeur wegdraagt. Dan verschijnt dit menu:

45 IER Klik op 'Kies examenmoment' om het examenmoment te selecteren. Als je dit hebt gedaan zal deze waarschuwing verschijnen terwijl je gekozen moment paars wordt en de alternatieve momenten voor dit vak verdwijnen:

46 Data ISP/IER DatumOpeningVoorwaarden 1 septOpening ISPAlle opleidingen: Studenten vinken OPO’s aan voor heel academiejaar, IER invullen onmogelijk 24 septOpening IERBa, V, S: examenmomenten kiezen voor eigen fase 27 septOpening IERMa, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor eigen fase 29 septISPBa, V, S: OPO’s boeken van andere fasen IERBa, V, S: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 oktISPMa, Ma-na-Ma: OPO’s boeken van andere fasen IERMa, Ma-na-Ma: examenmomenten kiezen voor OPO’s andere fasen 2 oktISP/IERBa, V, S gecombineerd met Ma: ISP/IER pas invullen vanaf 2 oktober * Ba: bachelor; V: voorbereidingsprogramma; S= schakelprogramma; M: master; Ma-na-Ma= Master-na-Master

47 Mijn studentendossier Via deze toepassing kun je zelf een aantal persoonlijke gegevens wijzigen (adres, bankrekeningnummer, optiekeuze, …) De aanpassingen worden onmiddellijk actief in de centrale studenten-databank. Niet vergeten: klik op om te bewaren! Meer hulp nodig? sa@kuleuven.besa@kuleuven.be

48 Mijn studentendossier - identificatiegegevens

49 Mijn studentendossier - adressen

50 Mijn studentendossier - Curriculum Knop ‘Optiekeuze’ verschijnt alleen INDIEN -Je opleiding opties heeft -Periode voor optiekeuze nog OPEN staat (meestal tot 15 okt).

51 Mijn studentendossier – Curriculum

52 Mijn studentendossier - financieel

53 Mijn studentendossier – wet op privacy

54 Mijn uurrooster Geeft het uurrooster van alle opleidingsonderdelen uit je individueel studieprogramma (ISP). DUS: zolang je geen keuze hebt gemaakt in je ISP → geen ‘persoonlijk’ uurrooster (uurrooster van de ganse opleiding → online programmagids) Verschillende views: - tabel vs. lijstweergave - week vs. semester

55 Mijn uurrooster – tabelweergave

56 Mijn uurrooster - lijstweergave

57 Problemen? ProbleemContacteer Opbouw programmaProgrammaverantwoordelijke: wannes.ribbens@soc.kuleuven.be Vragen over inhoud vakkenProgrammaboek op website www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opl eidingen Onduidelijkheden programmaboekProgrammaverantwoordelijke Vragen lokalen en uurroosterPortaalsite voor studenten http://soc.kuleuven.be/studenten Reglementen/eigen studietraject/ISPStudentenadministratie (lokaal 01.125) ISP-verantwoordelijke: Carine Paulus Email: carine.paulus@soc.kuleuven.be

58 Problemen? ProbleemContacteer Problemen examensOmbudsdienst (lokaal 01.115 Tel 016/32.30.71) Inleveren formulierenBrievenbus studentenadministratie, lokaal 01.125 ToledoPeter.aspeslagh@soc.kuleuven.be Vragen over vrijstellingenStudentenadministratie, lokaal 01.125 Vragen over data examenperiodesStudentenkalender http://soc.kuleuven.be/studenten Individuele problemen studietraject (leerkrediet, diplomaruimte, tolerantiedossier) maud.parys@soc.kuleuven.be


Download ppt "Communicatiewetenschappen INFOSESSIES September 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google