De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR De Hypotheek & Vermogensopbouw Ramón Wernsen MFP CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUREKADVISEUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR De Hypotheek & Vermogensopbouw Ramón Wernsen MFP CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUREKADVISEUR."— Transcript van de presentatie:

1 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR De Hypotheek & Vermogensopbouw Ramón Wernsen MFP CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUREKADVISEUR

2 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Centrale vraag In hoeverre past het risicoprofiel van uw cliënt bij de gekozen hypotheekvorm?

3 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Deelvragen 1.Feiten en cijfers 2.Emotionele en rationele risicobeleving 3.Waarom beleggen? 4.Hoe bepaalt de AFM het risicoprofiel van uw klant? 5.Afweging tussen het risicoprofiel van uw klanten de ‘beste’ hypotheekvorm? 6.Conclusies

4 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 1) Feiten en cijfers Verdeling markt in hypotheekvormen Rendement op eigen woning Rendement op beleggingshypotheek (AEX) Rendement spaarhypotheek (RVP 10 jaar) Ontwikkeling rente Ontwikkeling inflatie Ontwikkeling bruto gezinsinkomen

5 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Verdeling markt in hypotheekvormen 1994 – 2006 (bron: VROM)

6 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Cijfers en feiten 1983-2006

7 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Inkomensontwikkeling blijft achter Gemiddelde koopsom woning t.o.v. bruto-inkomen 1984 huizenprijs ca. 63.000 euro, gemiddeld bruto- gezinsinkomen 15.000 euro (factor 4,2) 2006 huizenprijs ca. 236.000 euro, gemiddeld bruto gezinsinkomen ca. 40.000 euro (factor 5,9)

8 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 2) Emotionele en rationele risicobeleving Mensen hebben een hekel aan verliezen (Hersh Shefrin)

9 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Kunnen, willen of moeten? Kan uw klant het beleggingsrisico dragen en welke asset allocatie past hierbij? (ratio) Wil uw klant het risico dragen? (emotie) Moet uw klant het risico dragen? (realiteit)

10 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Risicotolerantie en risicobeleving Risicotolerantie van uw klant bepaalt in hoeverre hij vanuit zijn financiële positie beleggingsrisico’s kan opvangen Risicobeleving is meer emotionele kant van het verhaal en belangrijker dan risicotolerantie Klant moet namelijk niet alleen financieel in staat zijn beleggingsrisico’s op te vangen, maar ook emotioneel met verliezen kunnen omgaan

11 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Verliesaversie bron: Benartzi & Thaler, ‘Myopic Loss Aversion’ Uw klanten voelen een verlies 2,5 keer sterker dan een winst van gelijke omvang

12 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Verliesaversie -5% voelt als –12,5%

13 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Rendement spaarhypotheek

14 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingshypotheek versus spaarhypotheek Rationeel gezien levert beleggen op de langere termijn meer op dan sparen Emotioneel gezien zal sparen meer opleveren dan beleggen

15 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 3) Waarom beleggen? Geloven dat beleggen op de lange termijn meer rendement oplevert dan sparen? Ofwel hoger vermogen op einddatum nastreven dan benodigd voor aflossen hypotheeklening! Of Streven naar zo laag mogelijke maandlasten? Aflossing naar beneden doordat mag worden uitgegaan van hoger verwacht rendement dan bij sparen!

16 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Mixfonds & verwacht rendement Doelkapitaal 200.000 euro (bron: MoneyView Research)

17 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Vanaf 1 april 2007 tijden van standaard uitgaan van 8% rendement voorbij? (bron: Rapport: een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten, AFM, 2007)

18 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Voorgeschreven rendement en risico AFM bij fondshistorie <4 jaar (bron: Rapport: een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten, AFM, 2007)

19 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Veel fondsen fondshistorie >4 jaar en korter dan <20 jaar Linksom of rechtsom rekenrendement voor neutraal beleggingsprofiel (mixfonds) gewoon 8% … Voldoet eigen mixfonds niet aan criterium dan combinatie van aandelenfonds en obligatiefonds vaak wel … Waarom 8% zo belangrijk?

20 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Hoger rekenrendement (8%) leidt tot lagere maandelijkse storting (-25%), maar… grotere kans dat (gewenste) doelkapitaal niet wordt gehaald! (bron: Rapport beleggingshypotheek en risico, AFM, 2003)

21 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Kans dat beleggingsdoelstelling niet wordt gehaald bij RR 8% = 55% (bron: Rapport beleggingshypotheek en risico, AFM, 2003) Bij een rekenrendement van 4% bedraagt de maandelijkse storting meer dan twee keer zo veel als bij rekenrendement van 8% … maar … de kans dat het doelkapitaal niet wordt gehaald is bijna viermaal zo klein (14% i.p.v. 55%)

22 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 4) Hoe bepaalt de AFM het risicoprofiel van uw klant? Consumenten associëren risico met de mogelijkheid tot verlies van (een deel van) de inleg (bron: Rapport: een kwantitatieve risico-indicator voor financiële producten, AFM, 2007)

23 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR AFM sluit in FB aan bij risicoperceptie consument via grafisch figuurtje 5 risicocategorieën 1.Zeer groot 2. Groot 3. Vrij groot 4. Klein 5. Zeer klein Belangrijkste risico’s Inleg kwijtraken (opbouwproduct) Schuld overhouden (schuldproduct)

24 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Wanneer risico groot en wanneer klein? (bron: Rapport: een kwantitatieve risico-indicator voor financiële producten, AFM, 2007)

25 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR GUISE = Gemiddelde Uitbetaling In Geval van Slechte Eventualiteiten Concreet: wat krijgt uw klant bij een bepaald financieel product in de naar verwachting slechtste 10% van de gevallen! GUISE wordt uitgedrukt als een percentage van de inleg of van de schuld

26 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Modelportefeuille met 25% aandelen net zo groot risico als met 90% aandelen? (bron Allianz Nederland Asset Management BV)

27 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Van theorie naar praktijk (bron Allianz Nederland Asset Management BV) 5 modelportefeuilles 1.Zeer defensief [risico: vrij groot] 2.Defensief [risico: groot?] 3.Neutraal [risico: groot?] 4.Offensief [risico: groot?] 5.Zeer offensief [risico: groot?]

28 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Zeer klein risico komt niet overeen met zeer defensieve modelportefeuille Risicocategorieën 1.Zeer klein [100% garantie op de inleg/schuld] 2.Klein [80%> inleg/schuld gegarandeerd]

29 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 5) Afweging tussen het risicoprofiel van uw klant en de ‘beste’ hypotheekvorm? Klantprofiel 1 :Defensief Klantprofiel 2 :Neutraal Klantprofiel 3 :Offensief ‘Klantprofiel 4’:Extra offensief

30 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Klantprofiel 1 Defensief Vermogenstitels:75% - 90% obligaties Verwacht bruto rendement:ca. 5% bruto per jaar Kosten per jaar:ca. 1,2% per jaar Kosten ORV:ca. 1% per jaar Verwacht nettorendement:ca. 2,8% per jaar Tegen welk risico? standaarddeviatie 4% - 7% (ratio) Kans op verlies, verliesaversie factor 2,5 (emotie)

31 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingshypotheek met defensief risicoprofiel of toch liever …?

32 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Alternatieven klanten defensief risicoprofiel Spaarhypotheek (IB > 32%) Zonder risico hoger verwacht rendement Lagere inleg / hypotheeklasten Traditioneel leven Garantierendement plus winstdeling Lagere inleg / risico

33 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Klantprofiel 2 Neutraal Vermogenstitels:50/50% aandelen/obligaties Verwacht brutorendement:6,2/8% bruto per jaar Kosten per jaar:ca. 1,5/2% per jaar Kosten ORV:ca. 1% per jaar Verwacht nettorendement:ca. 3,65/5% per jaar Tegen welk risico? standaarddeviatie 8% - 12% (ratio) Kans op verlies, verliesaversie factor 2,5 (emotie)

34 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingshypotheek met neutraal risicoprofiel of toch liever …? 8% rekenrente voor neutrale portefeuille leidt tot teleurstellingen

35 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Klantprofiel 2 Alternatieven Spaarhypotheek (IB >32%) Zonder risico hoger verwacht rendement Traditioneel leven Garantierendement plus winstdeling Indexbeleggen Lagere kosten, minder inleg/premie Haalbaarheid doelstelling groter

36 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingshypotheek met offensief risicoprofiel of toch liever …? Beleggen met inleggarantie is populair

37 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Klantprofiel 3 Offensief Vermogenstitels:75-90% aandelen Verwacht brutorendement:8% bruto per jaar Kosten per jaar:ca. 2,15% per jaar Kosten ORV:ca. 1% per jaar Verwacht nettorendement:max. 4,85% per jaar Tegen welk risico? standaarddeviatie 15% - 25% (ratio) Kans op verlies, verliesaversie factor 2,5 (emotie)

38 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Klantprofiel 3 Alternatieven Spaarhypotheek (IB >32%) Zonder risico hoger verwacht rendement Traditioneel leven Garantierendement plus winstdeling Indexbeleggen Lagere kosten, minder inleg/premie Haalbaarheid doelstelling groter

39 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR ‘Klantprofiel 4’ Extra offensief (Aflossingsvrije hypotheek)

40 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Centrale vraag? In hoeverre past het risicoprofiel van uw cliënt bij de gekozen hypotheekvorm?

41 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 6)Conclusies (deelvragen 1 –4) Vooral aflossingsvrije hypotheek wint aan populariteit Uw klanten voelen een verlies 2,5 keer sterker dan winst van gelijke omvang Hoger rekenrendement leidt tot lagere maandelijkse storting, maar grotere kans dat (gewenste) doelkapitaal niet wordt gehaald! Consumenten associëren risico met de mogelijkheid tot verlies van (een deel van) de inleg Risicobeleving AFM sluit niet aan bij praktijk modelportefeuilles

42 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Conclusies (deelvraag 5) Klantprofiel 1: defensief Advies: asset allocatie ca. 75-90% obligaties, 25%-10% aandelen Overweging: spaarhypotheek, winstdeling Klantprofiel 2: neutraal Advies: asset allocatie ca. 50-50% obligaties/aandelen Overweging: spaarhypotheek, winstdeling

43 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Conclusies (deelvraag 5) Klantprofiel 3: offensief Advies: asset allocatie ca. 75-90% aandelen, 25%-10% obligaties Overweging: winstdeling, beleggingshypotheek + indexfondsen! ‘Klantprofiel 4’: extra offensief Aflossingsvrije hypotheek wordt door klanten en AFM niet als risicovol gezien!!??

44 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Nog vragen?

45 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR De Hypotheek & Vermogensopbouw Ramón Wernsen MFP CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUREKADVISEUR."

Verwante presentaties


Ads door Google