De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Integratie van het beleggingsprofiel in het hypotheekadvies Harrie-Jan van Nunen MFP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Integratie van het beleggingsprofiel in het hypotheekadvies Harrie-Jan van Nunen MFP."— Transcript van de presentatie:

1 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Integratie van het beleggingsprofiel in het hypotheekadvies Harrie-Jan van Nunen MFP

2 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Execution only: –dienstverlening is beperkt tot het uitvoeren van de door de cliënt opgegeven opdrachten; –aanbieder biedt geen of algemene informatie aan; –geen toetsing aan opgegeven beleggingsprofiel. •Vermogensadvies / Beleggingsadvies : –aanbieder biedt periodiek inzicht in de waarde van de beleggingen en geeft (algemene) adviezen; –cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn beleggingsprofiel/-mix. •Vermogensbeheerovereenkomst: –vermogensbeheerder beheert het vermogen van de cliënt en voert zelfstandig orders uit binnen het afgesproken profiel. Soorten van dienstverlening aanbieders

3 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Execution only: –de cliënt bepaalt zelf welke producten passen bij zijn wensen en behoeften; –de adviseur bemiddelt bij de totstandkoming van het contract; –beperkte zorgplicht voor adviseur. •Adviesfunctie: –het advies beperkt zich tot een uitgebreide inventarisatie welke producten het beste passen bij de wensen en behoefte van de klant; –invulling middels model-/standaardportefeuilles; –uitgebreide zorgplicht voor adviseur tijdens afsluiten maar ook daarna. Soorten van dienstverlening beleggen A adviseurs

4 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingsadvies onder WFT •Beleggen A adviseur is meer dan remiser ! •Wetgever gaat uit van adviesfunctie dus: •adviseur heeft zorgplicht bij aanvang; •adviseur heeft zorgplicht na het afsluiten van het product. •Wat mag uw klant van u verwachten ? •Wat staat er in uw advieswijzer ?

5 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingsadvies onder WFT Beleggen A adviseur Vermogensbeheerder Bron: Journal of Portfolio Management

6 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Beleggingsadvies Ratio Emotie van de klant Emotie van de adviseur Beleggingsadvies

7 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Rationele aspecten •Rationele aspecten wijzigen nagenoeg niet: –Beleggen geeft een hoger rendement dan sparen; –Bij een horizon van minimaal 20 jaar geeft een belegging in aandelen een hoger rendement dan een garantiebelegging; –Aandelen zijn risicovoller dan obligaties; –Een hoger (noodzakelijk) rendement gaat gepaard met een hoger risico; –Het gemiddeld verwacht rendement bedraagt voor * : •Aandelen: ± 11 % per jaar; •Obligaties: ± 7 % per jaar; •Deposito’s:± 5 % per jaar; –Etc. –Maar ook: Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! *Bron: CBS Herbeleggingsindex

8 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Het verwacht rendement is bij een juiste horizon steeds haalbaar; •Inspelen op marktverwachtingen is dus niet nodig; •Goede spreiding, sluit stock picking uit; •Rebalancing is de beste timing binnen het proces. Het is altijd een goed moment om in (en uit) te stappen!

9 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Bron: CBS Herbeleggingindex 2005 Gemiddeld verwacht rendement op obligaties

10 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Gemiddeld verwacht rendement op aandelen Bron: CBS Herbeleggingindex 2005

11 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Gemiddeld verwacht rendement op aandelen (2)

12 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR In 7 stappen naar een WFT proof beleggingsadvies: 1.Beleggingsdoel; 2.Beleggingshorizon; 3.Mentaal risicoprofiel; 4.Risicotolerantie; 5.Type aanbieder; 6.Portefeuille samenstelling; 7.Portefeuille- & profielbewaking. Integratie van het beleggings- profiel in het hypotheekadvies Financieel risicoprofiel Beleggingsprofiel

13 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Objectieve prioriteit; –het niet halen van het doel heeft financiële consequenties voor de klant; •Subjectieve prioriteit; –noodzaak niet aanwezig; –“appeltje voor de dorst”. 1. Beleggingsdoel

14 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Op welk termijn dient de klant voor het eerst over het vermogen te beschikken? •Het beleggingsrisico neemt af naar mate de klant bereid is langer te wachten op beleggingsresultaten. 2. Belegginghorizon

15 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 3. Mentaal risicoprofiel •Risicoperceptie; –Hoe gaat de klant in mentale zin om met risico’s: •risicomijdend; •risico-indifferent; •risicozoekend; •Perceptie wordt beïnvloed door: –Hoeveelheid kennis van beleggen; –(Bijzondere) ervaringen met beleggen.

16 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Afstemming financieel risicoprofiel op het mentale risicoprofiel bijvoorbeeld door: – vaststellen van ondergrens in resultaat; – vergelijking met garantiebelegging. Portefeuille- samenstelling Verwachte opbrengstOndergrensKans op een rendement < 0 % Garantie3,00 % 0,0 % Defensief7,00 %- 0,84 %3,0 % Offensief10,00 %-13,5 %20,3 % Agressief11,00 %-14,5 %21,8 % Toelaatbaar Maar ook acceptabel voor uw klant ? 4. Risicotolerantie

17 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Een handig hulpmiddel !

18 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR •Klant kiest voor een hoger, risicovoller profiel ? –toegestaan, mits goed wordt vastgelegd waarom de klant deze keuze heeft gemaakt en bekend is met de risico’s; •kiest voor een lager, minder risicovol profiel ? –toegestaan, mits goed inzicht wordt gegeven wat de financiële gevolgen zijn van een lager verwacht rendement. Afwijken van het gegeven beleggingsadvies

19 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 5. Type aanbieder Doelstelling van de aanbieder: •Beter presteren dan de benchmark; •Beleggen 100 % conform de benchmark/index; •Afgeven van tussentijdse garanties; •Beleggen conform een vaste strategie, bijvoobeeld alleen in de grootste, meest solide bedrijven; •Beleggen conform een thema.

20 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 6. Portefeuillesamenstelling Te verwachten rendement •Beleggen A adviseur moet gebruik maken van modelportefeuilles of van een vermogensbeheerder.

21 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Portefeuille optimalisatie •Er is een verband (correlatie) tussen verschillende allocaties zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties etc. •Portefeuilles zijn vaak inefficiënt: –het zelfde rendement is ook haalbaar tegen een lager risico of; –met het zelfde risico kan een hoger rendement verkregen worden. •Een klant wil een zo laag mogelijk risico en heeft de keuze tussen aandelen en/of obligaties…… •100 % obligaties ?

22 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Portefeuille optimalisatie AandelenObligatiesRisicoRendement 0 %100 %7,827,63 10 %90 %7,928,32 20 %80 %8,609,02 30 %70 %7,749,71 40 %60 %9,4610,41 50 % 12,8711,10 60 %40 %14,6811,79 70 %30 %16,5812,49 80 %20 %18,5513,18 90 %10 %20,5713,88 100 %0 %22,6214,57 Optimale verhouding

23 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Portefeuillebewaking: •Scheefgroei binnen de portefeuille; –allocaties ontwikkelen zich op eigen tempo; –buy low, sell high; Profielbewaking: •Verandering van beleggingsprofiel als gevolg van: –verandering van vermogensdoel; –verandering van risicobeleving; –voortijdig bereiken van doelstelling. 7. Portefeuille en profiel- bewaking (zorgplicht)

24 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Oplossing: rebalancing 100 %61.650 10%6.300 30 %18.650 6 %3.700 54 %33.000 PercentageEinde jaar Te veel aandelen; te weinig obligaties ! = Hoger risicoprofiel ! Aandelen en opkomende markten verkopen en obligaties aankopen ! Portefeuille afstemmen op beleggingsprofiel:

25 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR 1.Bepaal het beleggingsdoel; 2.Bepaal de beleggingshorizon; 3.Bepaal het mentale risicoprofiel; 4.Stem het financiële risicoprofiel af op het mentale; 5.Kies een aanbieder die past bij de klant; 6.Stel de juiste portefeuille samen; 7.Zorg voor een adequate portefeuille- & profielbewaking. Integratie van het beleggings- profiel in 7 stappen

26 CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR


Download ppt "CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR Integratie van het beleggingsprofiel in het hypotheekadvies Harrie-Jan van Nunen MFP."

Verwante presentaties


Ads door Google