De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Advies geven VGC-jeugdraad 22 oktober 2013. Hallo! Ik ben Cathelijne van Karuur. ▫ Ondersteunt lokale jeugdparticipatie. ▫ Medewerker Brussel En jullie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Advies geven VGC-jeugdraad 22 oktober 2013. Hallo! Ik ben Cathelijne van Karuur. ▫ Ondersteunt lokale jeugdparticipatie. ▫ Medewerker Brussel En jullie."— Transcript van de presentatie:

1 Advies geven VGC-jeugdraad 22 oktober 2013

2 Hallo! Ik ben Cathelijne van Karuur. ▫ Ondersteunt lokale jeugdparticipatie. ▫ Medewerker Brussel En jullie zijn de VGC- Jeugdraad ▫ een onafhankelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ▫ Het VGC college kan advies vragen aan jullie over een bepaald onderwerp.

3 Huishoudelijk reglement (1) Adviezen geven en voorstellen formuleren Advies geven over ▫ Jeugd(werk)beleidsplan ▫ Jaarlijkse verantwoordingsnota van JBP ▫ Tussentijdse evaluatie van JBP De samenwerking en het overleg tussen de jeugdsector en andere sectoren die betrokken zijn bij de jeugd te bevorderen alsook het overleg met andere advies- en inspraakorganen te stimuleren. Bij zoveel mogelijk jongeren de interesse voor het jeugdbeleid te bevorderen en de inspraak van de jeugd in dit beleid te stimuleren

4 Huishoudelijk reglement (2) Manier van adviseren: ▫ Een advies is een schriftelijke formulering of een tekst waarin de jeugdraad haar mening te kennen geeft over een onderwerp. ▫ Een advies bevat inhoudelijke argumenten en bedenkingen, positieve en negatieve overwegingen en motieven. Bij het formuleren van het advies wordt gestreefd naar een consensus, een advies waar de leden van de jeugdraad het mee eens zijn. Verschillende standpunten/nuances kunnen in de formulering verwerkt worden.

5 Hoe kom je tot een advies? Wie betrek je bij een advies? ▫ Netwerk gebruiken (jongeren bevragen)  draagkracht! Opportuniteiten zoeken ▫ Politieke context niet vergeten (verkiezingen 2014) Opdracht « mindmap » -Evt partners -Wat speelt er in je voordeel? -Wat speelt er in je nadeel?

6 Hoe komt de VGC-jeugdraad tot een advies? (Verslag 20 juni 2013) De kern van het advies moet op de jeugdraad geformuleerd en geherformuleerd worden tot iedereen akkoord is. Van de bespreking van de verschillende onderdelen nemen we beter verslag in de deelgroepjes, en deze verslagen gaan naar de agendacommissie. Zij maken hier een advies van en dit advies komt samen met het verslag op de website brusselbazaar.be. De leden worden hiervan verwittigd en krijgen 2 weken de tijd om hun aanvullingen of opmerkingen door te geven. In het advies mogen niet teveel nuances staan. En we moeten durven een eenduidig advies te geven.

7 Hoe komt de VGC-jeugdraad tot een advies? (2) Het verslag dient meer duiding te geven bij de discussie (in de eventuele deelgroepen), maar dient niet op naam te zijn. Een hertaling van het advies of een verdeeld advies is mogelijk op basis van een substantieel aantal verschillende reacties. Op de volgende bijeenkomst van de jeugdraad wordt het verslag goedgekeurd en wordt er vanuit het beleid teruggekoppeld op het advies.

8 Concreet: advies schrijven Opdracht: Enkele fictieve adviezen uit Vlaanderen. Dit zijn niet de meest fantastische adviezen, maar waarom niet?

9 Concreet: advies schrijven Doelpalen op speelplein Huppel ▫ Enkel dagelijks bestuur (cfr agendacommissie) – draagkracht? ▫ Zelf vaststellen versus kinderen vinden iets ▫ Vaststellingen – echte argumenten voor gevaar?

10 Concreet: advies schrijven Fuifbeleid in Gemeente Bieregem ▫ Werkgroep fuifbeleid = draagkracht? ▫ Zo hoorden we = informatie gebaseerd op? ▫ Enige argument = verlies winst ▫ Informatie liefst baseren op officiële documenten ▫ College niet voor het hoofd stoten  als adviesraad ben je beter af met een goede relatie op lange termijn. Diplomatisch omgaan met adviezen.

11 Concreet: advies schrijven Veiligheid speelplein straat Y ▫ Argumenten = beperkt? ▫ Werkelijke oorzaak? (waarom is er een verkeerswijziging in straat Z?) ▫ Zijn er veiligheidsverhogende maatregelen gepland? ▫ Argumentatie op een kleine basis (een bewoner in straat Y)

12 Theorie: wat is een goed advies Informatie ▫ Laat zien dat je het dossier kent ▫ Fact-checking! Argumentatie ▫ Jeugdraad: argumenteer vanuit de leefwereld van jeugd ▫ Waarom is het belangrijk voor kinderen en jongeren?

13 Theorie: wat is een goed advies Draagkracht ▫ Laat zien wie er mee achter staat ▫ Doe – indien mogelijk – een bevraging  GEBRUIK JULLIE NETWERK!! Toon ▫ Constructief: doe zelf voorstellen (jullie weten het beter) ▫ Beleefd: blaas geen bruggen op ▫ Betrouwbaar: goede partner voor jeugdbeleid

14 Theorie: wat is een goed advies schrijfstijl ▫ Taal: geen dt-vauten ▫ Mooie bladspiegel

15 Theorie: wat is een goed advies Mogelijke indeling van het advies ▫ Datum (Wanneer? ) ▫ Welke vergadering? (Algemene vergadering of bestuur? Wie was er allemaal?) ▫ Wat is het advies? ( Positief, negatief…/Unaniem, hoeveel tegen, hoeveel voor…/Korte overzichtelijke samenvatting van het advies) ▫ Highlighten (College krijgt veel te lezen, je moet opvallen/Zet belangrijke zaken in het vet) ▫ Verwijzen naar bijlagen (Foto’s, plannetjes…/Enquêtes)

16 Het advies is geschreven. Wat nu? Lobbyen Laat je hierbij van je beste kant zien!  Waarom is het belangrijk wat je vertelt?  Wat heb je allemaal gedaan in de aanloop naar dit advies? Bvb. Vlaamse Jeugdraad gaat 1 keer om de drie maanden op ‘bezoek’ bij de regering. Actie voeren, persaandacht, …

17 Enkele goede voorbeelden! Vlaamse Jeugdraad  zeer overzichtelijk/gestructureerd

18

19 Enkele goede voorbeelden. Jeugdraad van Dendermonde  Draagkracht (overleg tussen een heel aantal actoren)  Uitgebreide argumentatie en bijlagen  Niet louter objectieve feiten, maar ook een emotionele (jeugd)waarde hieraan verbonden

20

21 DANK U WEL! Karuur vzwCathelijne van der Veer Sainctelettesquare 19 1000 Brussel info@karuur.be02 210 61 90 cathelijne.vanderveer@karuur.be


Download ppt "Advies geven VGC-jeugdraad 22 oktober 2013. Hallo! Ik ben Cathelijne van Karuur. ▫ Ondersteunt lokale jeugdparticipatie. ▫ Medewerker Brussel En jullie."

Verwante presentaties


Ads door Google