De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie"— Transcript van de presentatie:

1 Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie
Het moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen bevorderen

2 Armoede bestrijden Kennen en gekend worden
Ken uw burger en ken elkaar Voorkomen is beter dan genezen Preventie Uitval bestrijden iedereen doet mee, vangnet en curatief Op eigen benen staan zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid Benutten maatschappelijke betrokkenheid De samenleving zijn wij…

3 Kennen en gekend worden: Het is Ernst
Woonplaatsen: 2e Exloërmond (PvdA grootste partij en 7 kerken), Groningen en Sappemeer. Drentsche veenkoloniën, Gronings dialect, zoon van kleermaker/veenarbeidster, gestudeerd in Stad (rechten). Werkzaam in sociale zekerheid (uitvoerend, beleid en leidinggevend, bewindvoerder WSNP, publiek en privaat) Werkplaatsen: Groningen, Nijmegen, Hoogezand, Groningen, Utrecht, Appingedam, Veendam, Winsum. Marge is Regel; Er is geld genoeg, het is alleen verkeerd verdeeld. Iedereen kan het verschil maken. Het gaat om de inhoud en het resultaat en dat moet zichtbaar worden bij de klant/burger.

4 Het valt allemaal wel mee?
Rijkste land van wereld met beste sociaal zekerheidsstelsel? Crisis, what crisis? Bijstand is vangnet van sociaal domein, dus armoede kan in Nederland niet bestaan… Voedselbanken, Leergeld, SUN enz. zijn daarmee overbodig Zelfredzaamheid, eigen kracht en civil society vangen alle bezuinigingen op Dus kunnen gemeenten alle regelingen die burgers (be)treffen mooi uitvoeren (AWBZ, Jeugdzorg, Wajong, Participatiewet). Netwerk is sluitend en dus klaar…. Alleen illegalen vallen buiten de boot.

5 Civil Society

6 Cijfers in Nederland… huishoudens van de 7 miljoen moeten in 2011 rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens* = 8.7% (was 7,4% in 2010) Het gaat om 1,2 miljoen personen personen (2,2%) moeten langdurig rondkomen van een laag inkomen (waarvan 1/3 deel kinderen) Allochtonen maken 4x zoveel kans op armoede dan autochtonen. Laag inkomen is: 38% bijstand, 22% WW, 24% aog en 15% zelfstandigen Huishoudens weinig inkomen en met schulden was 7,5% in 2012 (in 2008 was dit 5,4%) *geindexeerd bijstandniveau alleenstaande 1979

7 Sociaal-Publieke Infrastructuur
1. Bemiddeling Werk Korte afstand arbeidsmarkt ( < ½ jaar regulier werk) Klanten met verantwoordelijkheid en gemotiveerd Voldoende startkwalificatie Samenwerking werkgevers, gemeenten/UWV werkbedrijf, ROC en werkleerbedrijf (SW) Doel: rechtstreeks naar regulier werk (of rechtstreeks naar school) Uitvoering op werkplein 2. Werken/leren Werkleer Grotere afstand arbeidsmarkt, maar wel focus op werk (1/2 – 2 jaar regulier) Klanten voor diagnose, werkleer- en/of werkervaringstrajecten Opdoen werknemersvaardigheden Behalen certificaten/startkwalificatie Samenwerking: gemeenten/ Ability/ ROC Doel: kwalificeren voor de arbeidsmarkt Uitvoering bij werkleerbedrijf/werkplein 3. Activering en Ondersteuning, Beschut werk Leefbaarheid Grote afstand tot arbeidsmarkt Meervoudige problematiek Richten op activering en ondersteuning WMO Samenwerking gemeenten/Ability/WMO/MW/Welzijn Uitvoering in dorpen en wijken Uitvoering beschut werk in werkorganisatie (Ability)

8 Opvallende zaken in werkgebied
Op termijn is werk niet het grootste knelpunt. Krimp, ontgroening en vergrijzing. Grootste opdracht voor dit gebied is: Leefbaarheid Daarvoor is samenredzaamheid essentieel: samenwerking van alle burgers, organisaties en overheid: een samenleving van noaberschap, naastenliefde en solidariteit. In de samenwerking tussen gemeenten is grenzeloos gunnen nog geen kernkwaliteit (inhoud en resultaat staan nog niet voorop). Van samenwerking kun je gillend gek worden.

9 Werkgebied BMWE Grootste uitdaging in werkgebied is:
Leefbaarheid: hoe houden we tussen nu en 10 jaar de dorpen en voorzieningen leefbaar. Daarvoor is een andere samenleving en samenredzaamheid noodzakelijk. Vrijwilligerswerk is daarin cruciaal.

10 Samenredzaamheid vraagt om verplicht vrijwilligerswerk
Verzuchting medewerker J. Klanten willen niks, kunnen niks en doen niks. Verbazing zelfde medewerker J. Vraag me niet hoe het kan, maar ik haal met elke klant die actief is resultaat

11 Wie gaat verplichten tot tegenprestatie?
Ik niet De vrijwilligersorganisaties ook niet en we leveren ook geen ongemotiveerde of verplicht te werk te stellen mensen. De gemeente/sozawe/werkplein zijn verplicht tot motiveren/faciliteren. In de maatschappij van samenredzaamheid verplicht de klant zichzelf tot een tegenprestatie naar vermogen, omdat het zin en nut heeft en leuk is. Iedereen doet mee en iedereen kan wat.

12 Motiveren door kennis van de klant (Vliegwiel)


Download ppt "Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie"

Verwante presentaties


Ads door Google