De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Voorgeschiedenis: › 1997: grote bezuinigingsoperatie › Bestuursdienst-dienstenmodel › Niet transparant; black boxes  DRIESLAG: › Kerntakendiscussie.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Voorgeschiedenis: › 1997: grote bezuinigingsoperatie › Bestuursdienst-dienstenmodel › Niet transparant; black boxes  DRIESLAG: › Kerntakendiscussie."— Transcript van de presentatie:

1

2  Voorgeschiedenis: › 1997: grote bezuinigingsoperatie › Bestuursdienst-dienstenmodel › Niet transparant; black boxes  DRIESLAG: › Kerntakendiscussie (politiek gedreven) › Grote bezuinigingsoperatie › Reorganisatie

3  Veel “buiten de deur gezet”: › (Gesubsidieerde) instellingen (van ouds) › Stadsreiniging › Sport-, recreatie-, onderwijsdiensten › Parkeerservice › Cultureel centrum › Stedelijk beheer › Milieu-uitvoering, WMO  Halvering ambtelijke organisatie

4  Gemeentelijke organisatie › Drie sectoren › Concernstaf › GMT › CTO  Gemeentelijke kaderstelling en regie  Veel externe (zakelijke) relaties

5  Contracteringen  Prestatieafspraken  Deelnemingen  PPS-en  Intern contractmanagement

6  Transparante organisatie  Efficiënte organisatie  Effectief GMT  Effectief CTO  In Control  Voortdurend vernieuwend  Inspirerend  Effectieve aansturingen

7  Levert regie en uitbesteden geld op?  Antwoord: JA, maar het meeste indirect: › Directe bezuinigingen wellicht gering › Maar wel zakelijke aansturing=winst › Ook goede aansturing bezuinigingen › Wel gebruik maken van marktwerking=winst › Wel een efficiënte eigen organisatie=winst

8  Doorgaan en zo mogelijk versterken regiefunctie  Handhaven huidig organisatiemodel op hoofdlijnen  Intern contractmanagement blijft inspirerend en groot goed  In control blijven en uitbouwen

9  Regie moet je willen: › Bestuurlijk › Ambtelijk › Past binnen Nieuwe Werken  Een beetje regie kan niet  Transparantie en bestuurlijke grip (blijft overigens voortdurende discussie)

10  Gebruik de transparantie › Instrumentarium › Menselijke kant  Gebruik de zakelijke verhoudingen  Koester contractmanagement  Werk aan vertrouwen

11  Interne taakstellingen  Externe taakstellingen  Activistisch aandeelhouderschap  Aansturing GR’s  Gesubsidieerde instellingen  Oftewel: zakelijke relaties uitnutten

12  Vervolgstappen: › REGIE 2.0?? › Is verdere winst te behalen? › Wet van de remmende voorsprong

13  Uitdaging: toch inspirerende vervolgstap zetten  Met handhaving van de verworvenheden (met name contractmanagement als filosofie)  En met (nog) minder mensen

14  Geen verantwoordingsdag meer  Geen “vierkantstellingen”  Geen informatiepiramide  Scheiding tussen beleid en financiën  4-jaren-cyclus  Geen papier, minder rapporteren  Lap BBV een beetje aan je laars  Beperk externe verantwoordingsinformatie

15  Verantwoordingsdebat/jaarverslag  Politieke verantwoording continue  Regelmatige gesprekken met bestuur  Financiële jaarrekening  Digitaal jaarverslag  Geen beleidsverantwoording  Korte bestuurlijke behandeling

16  Teveel aan elkaar knopen  Bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen: geen exacte tellingen  Geen rigide toepassing “alles van onderop aggregeren”  Kom een beetje los van het instrumentele  Planning en control is vooral ook: de juiste menselijke instelling

17  BBI enz: alles aan elkaar knopen  3 W en allerlei soorten kengetallen  En dat alles in één begroting  Koppel beleidscyclus los van begrotingscyclus  Bestuurlijk veel meer gespreid proces  Geen onwezenlijke ophopingen bij begroting en jaarrekening  Laat kadernota achterwege

18  Sluit aan bij raadszittingsperiode  Coalitieakkoord = startkader  Eerste begrotingsbehandeling: uitbundig  Daarna drie keer simpele “bijstelling”  Geen kadernota  Veel minder bestuurlijke drukte

19  Minder formele rapportages (b.v. één keer per jaar: ongeveer halverwege)  Stuur op essenties: › “volledige” rapportages niet nodig › Politiek = bestuurlijke agenda › Organisatie = going concern › Differentiatie in sturing geen probleem › Dus geen gedwongen uniformiteit/formats  Regelmatig gesprek (zonder veel voorbereiding)

20  BBV kan nooit belemmering zijn  Binnen BBV is veel mogelijk  Eventueel pilot-achtige uitzonderingen  Externe informatieverstrekking: beperken  In overleg en pilot-achtig

21  Sleutelwoord  Vertrouwen: › Komt te voet: neem de tijd › Gaat te paard: maak duidelijke afspraken en blijf er aan werken  Wenkend perspectief

22  Regie 2.0 en  Innovatieve planning en control  Een wenkend, inspirerend en uitdagend perspectief

23 1. Regiemodel 2. Deelnemingen 3. Contractmanagement www.amersfoort.nl > bestuur en organisatie >organisatie > 3 pdf links


Download ppt " Voorgeschiedenis: › 1997: grote bezuinigingsoperatie › Bestuursdienst-dienstenmodel › Niet transparant; black boxes  DRIESLAG: › Kerntakendiscussie."

Verwante presentaties


Ads door Google