De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verantwoord innoveren Willem-Henk Streekstra VNO-NCW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verantwoord innoveren Willem-Henk Streekstra VNO-NCW."— Transcript van de presentatie:

1 Verantwoord innoveren Willem-Henk Streekstra VNO-NCW

2 Nanotechnologie, een nieuwe technologie (?)  Niet alles over een kam! Gaat om doelbewuste gemaakte deeltjes die vanwege kleinheid unieke eigenschappen krijgt Maar in het debat is het breder  Definitie is dus belangrijk Wetenschappelijk definitie versus een wettelijke definitie

3 Waar gaat het om in NL?  Weinig productie van nanodeeltjes  Vooral R&D in elektronica  Ontwikkeling concepten/toepassingen in coatings en materialen  Uiteraard producten op de markt

4 Visie bedrijfsleven  Openheid en transparantie  Internationale afspraken  Verantwoord handelen

5 Aanpak bedrijfsleven  Werkgroep veiligheidsaspecten nanotechnologie  Discussie per toepassing/brache  Eu principes voorzorg basis voor handelen  Bijdrage aan standaardisatie OECD (met overheid)  Minimaal EU afspraken  Bestaande wetgeving in beginsel voldoende of veiligheidsaspecten te adresseren

6 Omgaan met onzekerheid  Hanteren voorzorgsbeginsel (EU principes)  Verzamelen gegevens en in internationaal kader overeenstemming bereiken over de beoordeling van die gegevens  Adequate regulering op minimaal Europees, liefst mondiaal niveau

7 Aanpak Voorzorg (I)  Kennis- en informatieuitwisseling (projecten) Vraagbaak voor MKB bedrijven Ketenproject verf Kennis delen  Minimalisatie blootstelling werkvloer  Grenswaarden en nano-referentiewaarden  Info door de keten: gebruik VIB’s

8 Aanpak Voorzorg (II)  Opstelling leidraad en handreikingen Handreiking nano op de werkvloer  Blootstellingregistratie (aansluiten bestaand systeem)  Dialoog (Nanopodium)  Platform NGO’s, overheid, bedrijfsleven

9 Data verzamelen  In OECD kader voor 14 nanomaterialen data verzameld, beoordelingskaders overeengekomen en beoordeeld  Reach (alle 14 zijn gepreregistreerd)  Maar… het duurt enige tijd voor dat we klaar zijn….

10 Wet- en regelgeving  Bestaand zou moeten voldoen  RI&E  Reach  Productverordeningen Cosmetica en Novel Food  Discussie EU: verplichte melding producten/productie nanomaterialen

11 Discussie  Invulling voorzorg: ver genoeg?  Is huidige wetgeving voldoende/moet aangepast worden/aparte nanowet  Vrijwillig of verplicht (EU: verplicht)  Labeling, en zo ja wat dan?  Kennis delen in EU versnellen


Download ppt "Verantwoord innoveren Willem-Henk Streekstra VNO-NCW."

Verwante presentaties


Ads door Google