De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verantwoord innoveren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verantwoord innoveren"— Transcript van de presentatie:

1 Verantwoord innoveren
Willem-Henk Streekstra VNO-NCW

2 Nanotechnologie, een nieuwe technologie (?)
Niet alles over een kam! Gaat om doelbewuste gemaakte deeltjes die vanwege kleinheid unieke eigenschappen krijgt Maar in het debat is het breder Definitie is dus belangrijk Wetenschappelijk definitie versus een wettelijke definitie

3 Waar gaat het om in NL? Weinig productie van nanodeeltjes
Vooral R&D in elektronica Ontwikkeling concepten/toepassingen in coatings en materialen Uiteraard producten op de markt

4 Visie bedrijfsleven Openheid en transparantie Internationale afspraken
Verantwoord handelen

5 Aanpak bedrijfsleven Werkgroep veiligheidsaspecten nanotechnologie
Discussie per toepassing/brache Eu principes voorzorg basis voor handelen Bijdrage aan standaardisatie OECD (met overheid) Minimaal EU afspraken Bestaande wetgeving in beginsel voldoende of veiligheidsaspecten te adresseren

6 Omgaan met onzekerheid
Hanteren voorzorgsbeginsel (EU principes) Verzamelen gegevens en in internationaal kader overeenstemming bereiken over de beoordeling van die gegevens Adequate regulering op minimaal Europees, liefst mondiaal niveau

7 Aanpak Voorzorg (I) Kennis- en informatieuitwisseling (projecten)
Vraagbaak voor MKB bedrijven Ketenproject verf Kennis delen Minimalisatie blootstelling werkvloer Grenswaarden en nano-referentiewaarden Info door de keten: gebruik VIB’s

8 Aanpak Voorzorg (II) Opstelling leidraad en handreikingen
Handreiking nano op de werkvloer Blootstellingregistratie (aansluiten bestaand systeem) Dialoog (Nanopodium) Platform NGO’s, overheid, bedrijfsleven

9 Data verzamelen In OECD kader voor 14 nanomaterialen data verzameld, beoordelingskaders overeengekomen en beoordeeld Reach (alle 14 zijn gepreregistreerd) Maar… het duurt enige tijd voor dat we klaar zijn….

10 Wet- en regelgeving Bestaand zou moeten voldoen RI&E Reach
Productverordeningen Cosmetica en Novel Food Discussie EU: verplichte melding producten/productie nanomaterialen

11 Discussie Invulling voorzorg: ver genoeg?
Is huidige wetgeving voldoende/moet aangepast worden/aparte nanowet Vrijwillig of verplicht (EU: verplicht) Labeling, en zo ja wat dan? Kennis delen in EU versnellen


Download ppt "Verantwoord innoveren"

Verwante presentaties


Ads door Google