De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketencommunicatie en e-SDS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketencommunicatie en e-SDS"— Transcript van de presentatie:

1 Ketencommunicatie en e-SDS
Workshop Landelijke Stoffendag 2011 Ketencommunicatie en e-SDS Albert Hollander Elise Goedhart-van der Hout

2 Inhoud workshop Ketencommunicatie workshops REACH in het kort
Ketencommunicatie en e-SDS Inhoud workshop Ketencommunicatie workshops REACH in het kort E-SDS - Corus-case rollen en verantwoordelijkheden in de keten het belang van ketencommunicatie Afsluiting Knelpunten en kansen Vertaling naar acties

3 5e Ketencommunicatie simulatie workshop
Ketencommunicatie en e-SDS 5e Ketencommunicatie simulatie workshop 2007: REACH – wordt mijn stof ge(pre)registreerd 2008: Knelpunten preregistratie 2009: Wordt mijn gebruik opgenomen 2010: paar maanden voor 1e deadline 2011: de eerste e-SDS-en verspreiden in de keten

4 REACH in 1 dia vervaardigd of gedurende de levenscyclus wordt gebruikt
Ketencommunicatie en e-SDS REACH in 1 dia Humane effecten: DNEL Milieu effecten: PNEC vervaardigd of gedurende de levenscyclus wordt gebruikt Gevaar Blootstelling Risico? ja ja nee veilig gebruik Blootstelling < DNEL Emissie < PNEC ≥ 10 ton per jaar per registrant, én gevaarlijke stof met risico’s voor mens of milieu eindconclusie = veilig

5 Gevolgen REACH voor downstream user (DU)
Ketencommunicatie en e-SDS Gevolgen REACH voor downstream user (DU) Zelf niet registreren; krijgt info vanuit de keten: Top-down: DU krijgt VIB met eventueel blootstellingsscenario DU krijgt nieuwe gevaars- of blootstellingsinfo Bottom-up DU krijgt vraag om gebruik ‘geïdentificeerd gebruik’ te maken DU krijgt nieuwe informatie over gezondheidseffecten

6 DU krijgt VIB met blootstellingsscenario
Ketencommunicatie en e-SDS DU krijgt VIB met blootstellingsscenario actie geen verdere acties nodig aanpassen proces, aantonen dat condities ook veilig zijn (scaling) kan ook zijn dat blootstellingscenario niet klopt gebruik wél ‘geïdentificeerd gebruik’ samen met leverancier implementeer de condities zoals genoemd in het blootstellingsscenario zoek andere leverancier stof of product niet meer gebruiken/zoek een vervanging maakt zelf een risicorapport gebruik condities

7 Ketencommunicatie Fabrikant/importeur Downstream user gebruiken
Ketencommunicatie en e-SDS Ketencommunicatie Fabrikant/importeur Downstream user VIB met blootstellingsscenario (veilig gebruik inclusief beheersmaatregelen) VIB gebruiken

8 Knelpunten blootstellingsscenario’s
Ketencommunicatie en e-SDS Knelpunten blootstellingsscenario’s

9 Ketencommunicatie en e-SDS
REACH: uitdaging voor Communicatie, Coördinatie en Coöperatie, drie niveaus: binnen bedrijven: verkoop, inkoop, HSE afdeling, R&D, ICT, management tussen bedrijven: de productketen multi-actor niveau: brancheorganisaties, ECHA, inspecties, buiten Europa

10 E-SDS Case; productketen verzinkt metaal
Ketencommunicatie en e-SDS E-SDS Case; productketen verzinkt metaal doelstelling: inzicht krijgen in hoe een e-SDS effectief opgesteld en verspreid kan worden. Uitwisseling van ervaringen en verwachtingen met het e-SDS moet ketenspelers in staat stellen: informatie/kennisstromen te herkennen informatie/kennis verwerken bij opstellen en ontvangen van e-SDS

11 Keten van staalplaat met beschermingsolie
Ketencommunicatie en e-SDS Keten van staalplaat met beschermingsolie

12 Ketencommunicatie, wat uit vorige sessies opviel
Ketencommunicatie en e-SDS Ketencommunicatie, wat uit vorige sessies opviel formuleerder centrale rol, vragen zowel beneden als boven uit de keten één schakel verder: gebruik nog wel zichtbaar, verder niet actoren communiceren alleen met hun afnemers verkoop en inkoop belangrijke schakels, veel bestaande contacten producten, voldoende toegerust? bij actoren onduidelijk hoe en wat gecommuniceerd moet worden. actoren geven aan dat een stapswijs proces moet worden toegepast spanningsveld tussen hoe generiek een ES kan zijn en wat de DU nodig heeft. DU willen het liefst een specifiek ES! bruikbaarheid van uitgebreide VIB (extended SDS)


Download ppt "Ketencommunicatie en e-SDS"

Verwante presentaties


Ads door Google