De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhaving van de EU-GHS verordening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhaving van de EU-GHS verordening"— Transcript van de presentatie:

1 Handhaving van de EU-GHS verordening
Peter Dekker, Voedsel en Waren Autoriteit Namens gezamenlijke inspecties: VI, AI en VWA

2 Inhoud van deze presentatie
Waarom handhaven? Wat houdt de handhaving van EU-GHS verordening in? Hoe gaan we deze verordening handhaven?

3 Er zijn nieuwe regels: wat nu?
Toepassen, dus NALEVEN van regels! (verantwoordelijkheid bedrijfsleven) Op tijd voldoen aan verplichtingen: ken uw rol, verplichtingen en wanneer u daaraan moet voldoen (fasering) Zo niet, dan rol overheid/inspecties om ‘naleving te bevorderen’

4 Gedraagt iedere ondernemer zich hetzelfde?

5 Wat helpt om de naleving te bevorderen?
Onbewuste overtreders en onbewuste en spontane nalevers -> compliance assistance (voorlichting, website en helpdesk: Handhavingsafgeschrikten -> toezicht, handhavingcommunicatie Bewuste overtreders -> (hard) handhaven, sancties Kortom: zacht waar het kan, hard waar het moet

6 Uitgangspunten handhaving EU-GHS
Meer effect, minder last (voor het bedrijfsleven) Eenduidig toezicht (een inspectie per doelgroep) Selectief, risicogericht toezicht Ketenhandhaving Aansluiten op de handhaving van REACH Over relatie met REACH handhaving: Zelfde stoffenbeleid, organisatie en programma’s geïntegreerd

7 Handhaving EU-GHS: wat gaan inspecties doen?
Handhavingstrategie van rijksinspecties VWA, VI en AI doelstellingen prioriteiten doelgroepenanalyse interventies afgestemd op gedrag

8 Eenduidig toezicht Samenwerking Integrale inspecties
tussen inspecties: VI, AI en VWA; daarnaast SodM, Douane, IVW met RIVM met EU: ECHA (signalen) en Forum (handhaving) met stakeholders: branches, NGO’s Integrale inspecties een inspectiedienst per doelgroep/bedrijf integraal, dus alle aspecten van REACH en EU-GHS

9 Handhaving EU-GHS: hoe gaan inspecties dit doen?
Handhavingorganisatie samenwerking tussen drie inspecties (Stuurgroep en Samenwerkingsverband) combinatie met REACH SHRG spin in het web van uitvoering, beleid, EU en stakeholders afstemming van projecten en activiteiten postbus handhaving op website (om vragen over handhaving te stellen)

10 Handhaving EU-GHS: waarop inspecteren we?
Handhavingprogramma speerpunten en projecten op hoofdlijnen per jaar gecombineerd met REACH programma te lezen op website EU-GHS onder handhaving Vier doelgroepen producenten en importeurs van stoffen, preparaten en voorwerpen distributeurs / handelaren producenten preparaten en voorwerpen professionele toepassers Opmerking over plaats handhaving in de beleidscyclus: Hoe wordt programma vanuit beleid vormgegeven en wat wordt gedaan met resultaten, inzichten? -> Jaarprogramma i.o.m. opdrachtgevers VROM/VWS/SZW en jaarverslag/rapportage aan beleid met aanbevelingen

11 Tijdspad invoering EU-GHS
1 december 2010 Indelen stoffen volgens Stoffenrichtlijn en EU-GHS verplicht Etiketteren en verpakken van stoffen volgens EU-GHS verplicht Mengsels kan volgens Preparatenrichtlijn of EU-GHS Melden stoffen aan ECHA binnen maand na in handel brengen; bestaande stoffen kunnen al eerder worden gemeld Stoffen geleverd voor 01/12/10: vrijstelling verplichting etiketteren en verpakken tot 01/12/12 1 juni 2015 Indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels volgens EU-GHS verplicht Mengsels geleverd voor 01/06/15 geldt vrijstelling tot 01/05/17 Beide indelingen stoffen moeten worden opgenomen in Vib

12 Waarop inspecteren we nu?
Indeling, etikettering en verpakking op basis van vigerende richtlijnen VWA: dossiercontroles en analyse van monsters VI: controles van Vib’s REACH: inspecties VWA en VI (175 per jaar) en monitoring door AI (2200 per jaar) bij 4 doelgroepen nalevingshulp EU-GHS verplichtingen resultaat 2008: blijvende zorgen over kwaliteit en gebruik Vib’s Aanpak 2008 ook in 2009 voortgezet

13 Waarop gaan we de komende jaren controleren?
Controle-activiteiten EU-GHS afgestemd op tijdspad nalevinghulp REACH en EU-GHS controle op nieuwe en/of bestaande regels voor classificatie, etikettering en verpakking Gecombineerd met REACH-inspecties registratie van stoffen en melding indeling; later voor mengsels controle op doorgeven (juiste) informatie in de keten (ondermeer Vib) keteninformatie verzamelen over klanten, leveranciers Naar systeemgerichte inspecties: hoe gaat bedrijf om met verplichtingen chemische productveiligheid

14 Wat houdt een inspectiebezoek in?
Aankondigingsbrief wettelijk kader voorbereiding controle; welke informatie beschikbaar? Op website komt algemene toelichting op doel, aard en inhoud van inspectiebezoek

15 Wat gebeurt er als een overtreding wordt geconstateerd?
Sancties afhankelijk van de ernst van de overtreding Sanctiestrategie: schriftelijke waarschuwing bestuursrecht: boeterapport, bestuursdwang, last onder dwangsom strafrecht: proces verbaal Er komt een overzicht van sancties op websites voor REACH en EU-GHS

16 Europese samenwerking: ECHA en Forum
signalen o.b.v. registraties, dossiers en inventaris indeling stoffen signalen worden gemeld via RIVM aan SHRG, daarna actie Forum ex artikel 76 REACH en artikel 46 EU-GHS regelmatig overleg met collega-handhavende diensten uit andere EU-landen gezamenlijk handhavingproject 2009: REACH-EN-FORCE (pre-registraties en Vib/SDS) handhaving EU-GHS staat op agenda project REACH-EN-FORCE: deelname Nederland; project uitvoering en verdere details zie ECHA website; rapportage 1e helft 2010

17 Vragen? Website www.ghs-helpdesk.nl en ECHA: FAQ’s Postbus handhaving
Branche Controleur


Download ppt "Handhaving van de EU-GHS verordening"

Verwante presentaties


Ads door Google