De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Gods hart in actie

2 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

3 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

4 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

5 Ps. 100: 1, 2 Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

6 Ps. 100: 1, 2 De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) Tot schapen, die Hij voedt en weidt, Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

7 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed (staande) Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

8 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

9 Ps. 95: 3 NB Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer, wij, die het volk zijn van zijn weide. Want onze God, Hij gaat ons voor, Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden.

10 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

11 Stil mijn ziel wees stil(Opw 717) (1)
en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

12 Stil mijn ziel wees stil(Opw 717) (2)
God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

13 Stil mijn ziel wees stil(Opw 717) (3)
en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

14 Stil mijn ziel wees stil(Opw 717) (4)
God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

15 Stil mijn ziel wees stil(Opw 717) (5)
en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

16 Stil mijn ziel wees stil(Opw 717) (6)
God U bent mijn God ) en ik vertrouw op U ) en zal niet wank’len ) 2x Vredevorst vernieuw een ) vaste geest binnen in mij ) die rust in U alleen )

17 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

18 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

19 1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; 2 maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 4 Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 5 maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. 6 In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat Hij tot hen sprak.

20 7 Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 8 Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. 9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – 13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.

21 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. 17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. 18 Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

22 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

23 Lied 14: 1, 2 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

24 Lied 14: 1, 2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

25 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

26 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

27 Verkondiging Gods hart in actie Schriftlezing: Johannes 10: 1-18
Tekst: Johannes 10: 11-18 >>> Ps. 119: 66 NB

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

37 Ps. 119: 66 NB Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet. Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

38 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

39 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Sta op zorg, Vlissingen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

40 Sta Op Zorg De andere kijk op zorg

41 Missie en visie Sta Op Zorg biedt christelijke verslavingszorg en volwassen ggz in Zeeland, afdeling De Hoop ggz. Sta Op Zorg gelooft niet in hopeloze gevallen. God heeft ieder mens gewild. Hij heeft een bedoeling met ieders leven. Sta Op Zorg wil mensen helpen denk- en gedragspatronen te doorbreken, waardoor het perspectief op leven terugkeert. Christen zijn is geen voorwaarde om hulp te krijgen. Sta Op Zorg verwacht wel dat de hulpvrager respect heeft voor haar christelijke visie.

42 Ambulante hulpverlening
Ambulante individuele hulpverlening en deeltijdbehandeling (groepsbehandeling) aan mensen met verslavingsproblemen.

43 Toeleiding naar opname de Hoop ggz
Intake Voorbereidend gesprek Ondersteunende gesprekken tijdens wachtlijstperiode

44 Stay Clean Zelfhulpgroep alcohol en/of drugs op woensdagavond
Zelfhulpgroep voor mannen met een pornoverslaving op dinsdagavond Gebaseerd op 12 stappen naar een verslavingsvrij leven Ondersteuning, bemoediging, lerend

45 Hulp aan ouders en partners
Ambulante individuele hulpverlening gericht op het doorbreken van patronen van medeafhankelijkheid: leren grenzen stellen, schuld, schaamte, vertrouwen. Relatiegesprekken om te werken aan herstel in relaties.

46 Volwassen GGZ Hulp aan volwassenen met angst of stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek of trauma.

47 Preventie en voorlichting
Preventie en voorlichting op scholen en in kerken om verslaving te voorkomen en verslaving bespreekbaar te maken.

48 Straathoekwerk in Vlissingen
Contact leggen met hen die op straat leven of verblijven. Naar hen om zien en indien zij hiervoor open staan, toe leiden naar hulp.

49 Inloophuis in Vlissingen
Het bieden van een gastvrije en veilige plek aan mensen die eenzaam zijn, psychosociale en/of verslavingsproblemen hebben. Een plek waar men tot rust kan komen en er de mogelijkheid is tot een ontmoeting en gesprek. Een plek waar iedereen welkom is.

50 Inloophuis in Vlissingen
Luisterend oor, bakje koffie/thee, gratis maaltijd Openingstijden: maandag en vrijdag van uur tot uur, maaltijd om uur Wekelijks 35 – 40 gasten Naam: Ontmoetingsplek ‘Het Anker’ Naar hen omzien en indien zij hiervoor open staan, toe te leiden naar hulp.

51 Neem contact met Sta Op Zorg!
Angst? Verslaving? Trauma? Stemmingsklachten? Persoonlijkheidsproblematiek? Hulp nodig? Neem contact met Sta Op Zorg! Sta Op Zorg afdeling De Hoop ggz Badhuisstraat 101 4381 LP Vlissingen

52 Wat kunt u doen? Dank voor uw gift! Gebed Vrijwilliger Gift
Sta Op Zorg is medeafhankelijk van giften van kerken, ondernemers en particulieren. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften! Door uw gift kan de hulpverlening van Sta Op Zorg worden uitgevoerd, voortgezet en uitgebreid in de toekomst! Dank voor uw gift!

53 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

54 Niet meer ik maar U in mij (1)
Als ik U wil volgen en Uw weg wil gaan, leer mij dan dat alle dagen, ik ook zelf mijn kruis moet dragen. Niet ik zelf, maar Christus leeft, in mij. Niet meer ik, maar U in mij, leven van mijn leven. Niet meer ik maar U in mij, Jezus, dat maakt vrij. ik, maar U in mij,

55 Niet meer ik maar U in mij (2)
Als ik U wil dienen, met een zuiver hart, zal ik steeds weer moeten leren, U als hoogste Heer te eren. Niet ik zelf, maar Christus leeft, in mij. Niet meer ik, maar U in mij, leven van mijn leven. Niet meer ik maar U in mij, Jezus, dat maakt vrij.. ik, maar U in mij,

56 Niet meer ik maar U in mij (3)
Als ik U wil loven, heel mijn leven lang, mag mijn loflied uiting geven, aan de opdracht van mijn leven. Niet ik zelf, maar Christus leeft, in mij. Niet meer ik, maar U in mij, leven van mijn leven. Niet meer ik maar U in mij, Jezus, dat maakt vrij.ik, maar U in mij,

57 Niet meer ik maar U in mij (4)
leven van mijn leven. Niet meer ik maar U in mij, Jezus, dat maakt vrij., maar U in mij,

58 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Verkondiging Ps. 100: 1, 2
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Kindernevendienst Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

59

60

61

62 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

63 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

64 ELB 452 (1) Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. Als je 's avonds niet kunt slapen, als je bang in 't donker bent, denk dan eens aan al die schaapjes, die de Heer bij name kent.

65 ELB 452 (2) Jezus is de goede Herder. Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de stal. En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.

66 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

67 Ik geloof in God. Hij is mijn hemelse Vader. Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft ook mij gemaakt. Ik geloof ook in de Here Jezus. Hij is de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij uit de hemel gekomen is om mens te worden om mij te redden. Hij wilde zelfs voor mij lijden en sterven aan het kruis.

68 Na drie dagen is Jezus is uit het graf opgestaan.
Hij leeft. Hij is nu bij God in de hemel. Ik geloof dat Jezus weer terug zal komen op aarde. Dat zal voor mij een blijde dag zijn; dan is het voor altijd goed. Maar Hij zal ook terugkomen als Rechter over alle mensen. Ik geloof in de Heilige Geest, die nu al bij mij is. Ik ben nooit alleen.

69 Hij maakt mijn leven nieuw.
Ik hoor bij al de mensen die ook in God geloven. Ik hoor bij de kerk. Ik geloof dat God wil vergeven, wat ik verkeerd heb gedaan. Ik hoef niet bang te zijn voor de dood. Als ik sterf mag ik bij de Here Jezus komen. Als Hij terugkomt naar de aarde krijg ik van hem een nieuw lichaam. Dan zal ik voor altijd bij Hem zijn.

70 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

71 Ps. 79: 5 NB O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, Gij, onze herder, zult ons veilig leiden aan stille waat'ren en in groene weiden. Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht, de grootheid van uw daden. Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade

72 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

73 Zegen mij op de weg (Opw 710) (1)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang!

74 Zegen mij op de weg (Opw 710) (2)
Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

75 Zegen mij op de weg (Opw 710) (3)
Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid

76 Zegen mij op de weg (Opw 710) (4)
Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

77 Liturgie zondag 18 mei Mededelingen Ps. 100: 1, 2 Verkondiging
Stil gebed Votum en groet Ps. 95: 3 NB Koor Gebed Schriftlezing: Johannes 10: 1-18 Lied 14: 1, 2 Tekst: Joh. 10: 11-18 Verkondiging Ps. 119: 66 NB Collecte Koor Dankgebed ELB 452 Geloofsbelijdenis Ps. 79: 5 NB Zegen

78 Volgende week zondag hoopt
ds. Breman in de morgendienst en ds. Weststrate In de middagdienst voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google