De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke doelstellingen bij een BO? Pagina 1 28-11-2007 Welke soorten doelstellingen bij de opmaak van een beheersovereenkomst ? Directiecomité FOD WASO 28.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke doelstellingen bij een BO? Pagina 1 28-11-2007 Welke soorten doelstellingen bij de opmaak van een beheersovereenkomst ? Directiecomité FOD WASO 28."— Transcript van de presentatie:

1 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Welke soorten doelstellingen bij de opmaak van een beheersovereenkomst ? Directiecomité FOD WASO 28 november 2007

2 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Vraag 1. Aard van de doelstellingen 2. Welke prestaties gaat de FOD afleveren ? 3. Over welke middelen zal de FOD beschikken ? 4. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de FOD ? Beleids- & management- verwachtingen 1. Wat verwacht men van de FOD ?

3 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Tot wat kan een FOD zich engageren ? Uitvoering van de opdrachten Kwaliteit mgt / interne organisatie/budget Kwaliteit van de planning Efficiëncie van de prestaties Productiviteit van de opdracht Kwaliteit van de info Beleids- & management- verwachtingen

4 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Aard van de gedekte opdrachten bij de OISZ

5 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Vraag 2. Welke type indicatoren/doelstelling kan ik gebruiken ? Nauwkeurige beschrijving van een duidelijke omschreven toekomstige situatie tov van een huidige te verbeteren situatie Resultaat Nauwkeurige beschrijving van een of meerdere acties/prestaties/producten dat de dienst zal moeten leveren. Prestatie Nauwkeurige beschrijving van de middelen (personeel of budgetten) die worden ingezet bij een doelstelling Middelen Beschrijving, in algemene en niet gedetailleerde termen, van een te bereiken situatie, van te leveren prestaties of van in te zetten middelen Tendens Beschrijving van de kwaliteitsprincipes dat de dienst zal moeten respecteren Principe Nauwkeurige beschrijving van meerdere acties/prestaties/producten dat de dienst zal moeten leveren in een welbepaalde volgorde. Project

6 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Vragen bij het kiezen van een type doelstelling Opportuniteit van de doelstelling Maakbaarheid van de doelstelling 1. Is een resultaatdoelstelling mogelijk ? 2. Is een prestatiedoelstelling mogelijk (al dan niet project) ? Ingeschakelde middelen Te respecteren tendensen Te respecteren principes 3. Welke terugvalpositie is het meest opportuun ? Nee 1.Bestaat er een te grote risico bij het plannen en het verwezenlijken van de doelstelling ? 2.Neemt de doelstelling goed mee aan de realisatie van de algemen strategie ? 1.Kunnen de toekomstige resultaten worden gemeten ? 2.Beschikt men over metingen/resultaten van de vorige jaren ? 3.Zijn de toekomstige resultaten homogeen qua aard ? Kan men een gegroepeerde meting voeren ? 4.Zijn de toekosmtige resultaten controleerbaar ? Heeft men een grote invloed op hun realisatie ?

7 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Aard van de gebruikte indicatoren bij de OISZ

8 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Enkele voorbeelden :kwantiteit en kwaliteit van een productieproces Beslissing Verzameling info Berekening uitkering Registratie info Orde aan de bank Effectieve betaling Output : % betaling op tijd Registratie klacht Analyse klacht Comm goed ontvangst Behan- deling klacht Comm beslissing Output : % rechtsgezette betalingen Output : % betalingen die tot een gegronde klachten hebben geleid Selectie controle- steekproef Analyse Verzamelin g info Opmaak rapport Comm resultaten Output : % gecontroleerde betalingen/jaar Output : # controle- oefening/jaar SD : ervoor zorgen dat betalingen tijdig en correct worden gevoerd

9 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina … ook beleidsondersteuning, prestaties en projecten Aanvraag advies Opmaak dossier Bespreking beheers- comité Analyse Goedkeurin g rapport door BC Com rapport Kwaliteit rapport 100 % termijn tss aanvraag en bespreking Plan voor pers- campagne Overleg met stakeholders Aanpassing plan Contact met pers Afspraak met pers Lancering campagne Datum lancering Principe : stakeholders geconsulteerd Fase 1 behoefte- analyse Overmaak in acties Fase 2 Goedkeurin g actieplan Opmaak dienstplan Fase 3 lancering realisatie Evaluatie Eerste resultaten Datum evaluatie Datum Vereisten 1ste resultaten Datum

10 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Criteria beleidsadviesering bij NZ Ministry of Health Output Plan Quality (typfout)

11 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Criteria beleidsadviesering bij Ministry of Health Output Plan (2)

12 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Value for Money – voorbeelden (rapport DGI 2005) Beheerskost van de belasting : beheerskosten voor ieder fiscale opdracht van de DGI/DGCP op fiscale ontvangsten  Productiviteit per opdracht : aantal dossiers per agent (ondersteunende diensten/personen inbegrepen) 

13 Welke doelstellingen bij een BO? Pagina Pour plus d’informations Amaury Legrain Tom Auwers SPF Sécurité sociale – DG Appui stratégique (DGStrat) 5E369 Place Victor Horta 40, boîte Bruxelles 02/


Download ppt "Welke doelstellingen bij een BO? Pagina 1 28-11-2007 Welke soorten doelstellingen bij de opmaak van een beheersovereenkomst ? Directiecomité FOD WASO 28."

Verwante presentaties


Ads door Google