De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag."— Transcript van de presentatie:

1 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 Dag van Taal, Kunsten en Cultuur -Stand van zaken Referentieniveaus Taal -Informatie vanuit het Sectiebestuur Nederlands, Levende Talen -Lezen voor de Lijst -Toneelproject Lucifer - Tirza

2 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 Stand van zaken invoering referentieniveaus Taal Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl

3 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Nederlands VO >Aanpassing CE Nederlands aan referentiekader in 2014/15; Het CvE maakt in 2012-2013 aan scholen duidelijk hoe de aanpassing er precies uitziet. >Stevige positie voor het vak Nederlands in de slaag-/zakregeling blijft voor havo- vwo (kernvakkenregel)

4 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Concept Wetsvoorstel Verplichtingen Het wetsvoorstel voegt drie verplichtingen voor scholen aan de wet toe: >gebruik van een leerlingvolgsysteem; >afname van een diagnostische tussentijdse toets; >deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek

5 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Leerlingvolgsysteem >Vanaf 2014/15: verplicht leerlingvolgsysteem: vorderingen op kennis en vaardigheden op het niveau van de leerling. >De verplichting geldt voor de eerste twee jaren van het vmbo en de eerste drie jaren van havo/vwo. >Het leerlingvolgsysteem meet kennis en vaardigheden  Nederlandse taal, Engelse taal, wiskunde en rekenen met behulp van toetsen.

6 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 >De keuze van het systeem en de beslissingen over de inrichting ervan blijven een zaak van de scholen. >De inspectie toezicht op  registratie beschikbare data  systematisch gebruik bij opbrengstgericht werken. >Het staat scholen vrij het systeem te verbreden naar andere vakken. De regering moedigt dat aan.

7 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Diagnostische tussentijdse toets >Afleggen in tweede leerjaar vmbo en in het derde leerjaar van havo/vwo >Toets op verschillende niveaus: vijf beheersingsniveaus: bb, kb, gl-tl, havo en vwo >De toets meet kennis en vaardigheden van Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. >De toets is gebaseerd op vastgestelde tussendoelen (referentieniveaus en ERK) >De toets wordt door de minister ter beschikking gesteld aan alle scholen.

8 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Doelen diagnostische toets >diagnostisch instrument voor docent, leerling en ouders; >instrument voor benchmarking door scholen zelf, op basis van niet-openbare, schooleigen informatie. >instrument voor jaarlijkse indicatie op stelselniveau van het niveau van onderwijs aan het einde van de onderbouw vo.

9 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Invoeringstraject >2011- 2012 en 2012-2013 pilots >2013uitgebreide try-out >eind schooljaar 2013-2014 uitgebreide en representatieve pretesting >Eerste afname in het schooljaar 2014- 2015

10 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Taken College voor Toetsen en Examens (nu nog CvE) >Het College bepaalt: tijdsduur, aard van de toets, wijze waarop,periode waarbinnen de toets wordt afgenomen, laten maken (ontwerpen) en vaststellen van de opgaven, beoordelingsnormen en scores. >Stelselverantwoordelijkheid van de minister :  eindtoets primair onderwijs  tussentijdse diagnostische toets  centraal examen

11 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen Inspectie over taal en rekenen Toezichtkader 2013 > Achterstandsbestrijding >Structurele aanpak >Systematisch en herkenbaar: zichtbaar in de lessen >Afspraken met docenten van andere vakken

12 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 Klaas Heemskerk, voorzitter sectiebestuur Nederlands Levende Talen - Herinrichting examens Nederlands voor havo en vwo; Overleg met CvE - Samenvatting - Schrijven in CE? - Verschil resultaat SE - CE - Onderzoek LT - Profielwerkstukprijs Nederlands

13 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 Cilla Geurtsen Gymnasium Beyers Naudé Leeuwarden Stand van zaken Lezen voor de lijst - Onderbouw online -vijf niveaus in de onderbouw: - instap, N1, N2, N3 en N3+ (heet nu nog N4) - www.lezenvoordelijst.nl

14 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 - Fries komt er binnenkort bij - Engels is gestart - Bovenbouw: 200 titels online die worden onderhouden

15 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 Hoe nu verder? - Schrijfgroep - Site licht verbouwen: er komt een portal - Filmpjes die beeld geven hoe je recht kunt doen aan verschillen - 2013-2014 trainingen voor onderbouw en bovenbouw

16 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 Joke Holwerda Praedinius gymnasium Groningen - Voorstelling Lucifer – Tirza - Vakoverstijgend materiaal: geschiedenis, filosofie, Nederlands


Download ppt "25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag van taal, kunsten & cultuur 2013 25 januari 2013 universitair onderwijscentrum groningen dag."

Verwante presentaties


Ads door Google