De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsdag KHKempen 15 januari 2009 Rob Vierendeels Marc Van Kerckhoven Lotte Brants OOF-Project “Pal scoort op vele velden” Grundtvig Blaid Project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsdag KHKempen 15 januari 2009 Rob Vierendeels Marc Van Kerckhoven Lotte Brants OOF-Project “Pal scoort op vele velden” Grundtvig Blaid Project."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsdag KHKempen 15 januari 2009 Rob Vierendeels Marc Van Kerckhoven Lotte Brants OOF-Project “Pal scoort op vele velden” Grundtvig Blaid Project

2 PAL scoort op vele velden… Peer Assisted Learning / Peer Tutoring e-PAL / face-to-face vrijblijvend / ingebed in curriculum same-age / cross-age reciprocal / fixed  PAL = verlengstuk van de docent

3 Peer Assisted Learning Peer Tutoring People, who are not professional teachers, help and support the learning of others in an interactive, purposeful and systematic way (Topping, 1996)

4 Voordelen van PAL Actieve werkvorm voor kennisverwerving Lage drempel « To teach is to learn twice » Studentopleider (= tutor) ontwikkelt competenties Student (= tutee) krijgt studiebegeleiding  win-win-situatie : leerresultaten, motivatie, welbevinden Drop-out 1 e jaarsstudenten beperken Flexibilisering: werkstudenten, achtergestelde milieu’s, …

5 Nadelen van PAL Variatie qua inhoudelijke diepgang Doorgeven van misvattingen Engagement/motivatie Demonstreren i.p.v. faciliteren Training tutors gewenst

6 Effectiviteit PAL Meer praktijkoefeningen Meer activiteit en afwisseling Een meer individuele benadering: vragen, feedback, hulp, taalgebruik Meer (mogelijkheden tot) vragen Meer relevante voorbeelden Stimulatie en motivatie Meer (mogelijkheden tot) metacognitie en zelfsturing

7 OOF PAL scoort op vele velden Start - Einde : November 2008 – November 2010 Promotoren : Rob Vierendeels (KHK) & Katrien Struyven (KUL) Expertpartners : Wetenschappen – K.U.L. (september 2007- september 2009) Geneeskunde – K.U.L. (skills labs & CPR) KHLim:Allochtone studenten (februari 2009) Erasmusstudenten Lerarenopleiding Labo Chemie KHK:Sociaal Werk (eindwerk PAL) e-PAL:KHK & KHBO

8 Proefpartners: Economische en Bedrijfswetenschappen – K.U.L. (september 2009) KHBO (september 2008 – december 2008) Lessius Hogeschool (februari 2009) KHK:Verpleegkunde Turnhout Industrieel Ingenieur Geel

9 Resonantiegroep: Pieter Caris (Wetenschappen K.U.L.) Saartje Creten (Dienst Universitair Onderwijs) Ellen Danckaert (KAHO Sint-Lieven)

10 Output Literatuur review Inventarisatie good practices Contacten met (inter)nationale instellingen met PAL- ervaring Studiedagen Tutoropleiding (handleiding) Ondersteuning en evaluatie proefprojecten Onderzoek

11 Onderzoeksvragen: 1.Profielen van tutors en tutees: aanvangsproblematiek, motivatie, zelfvertrouwen, studieaanpak, engagement, doorzettingsvermogen, …. 2.De competentieontwikkeling van tutors en tutees 3.Kritische succesfactoren van peer tutoring in de praktijk 4.Non-respons bij tutors en tutees: oorzaken en remedies Onderzoeksmethode: Voormeting – PAL - Nameting Onderzoeksinstrumenten: Vragenlijsten – Observaties – Interviews - …

12 PAL scoort op vele velden… Pilootproject Studiebegeleiding wiskunde bij Ingenieurs IW en Biowetenschappen

13 PAL Taak Opzetten van een PAL-begeleiding voor eerstejaarstudenten ingenieurs voor het opleidingsonderdeel wiskunde Geïntegreerd in het opleidingsonderdeel wetenschappelijk project van het tweede jaar Industrieel Ingenieur

14 Voorbereiding Spreken met de betrokken docenten en verantwoordelijken Voorstelling aan de mentoren Voorstelling aan de studenten 2II Vrijwilligers: studenten mochten kiezen tussen tutorship of een “klassiek project”

15 Intakegesprek Dubbel aftasten (figuurlijk) Wat is onze taak? Hoe zit dat met het project? Waarom kiezen jullie dit project? Hebben jullie didactische interesse? Zijn jullie gemotiveerd? Kenny Huysmans, Mattias De Maeyer, Karel Essers, Lars van Berloo

16 Taakaflijning Zelf een PAL-systeem opzetten  Contact met het adjunctdepartementshoofd, verantwoordelijke studiebegeleiding, docenten  Contact met de klassen : we stellen ons voor  Motiverende E-mail met concrete gegevens  Later uitgebreid naar de schakelstudenten (alleen mail)

17 Taakaflijning Zelf een PAL-systeem opzetten  Contact met het adjunctdepartementshoofd, verantwoordelijke studiebegeleiding, docenten  Contact met de klassen : we stellen ons voor  Motiverende E-mail met concrete gegevens  Later uitgebreid naar de schakelstudenten (alleen mail) (ook werkende studenten)

18 Taakaflijning Zelf een PAL-systeem opzetten eerste periode  Eerste PAL-opleiding  Individuele studiebegeleiding van een paar studenten met ernstige wiskundeproblemen (functiebeperking)  Voorbereiding op test: opzoeken van studiemateriaal (extra oefeningen, voorbeeldtesten)  Langere PAL-opleiding (zoals Hogeschool Rotterdam) Eén dag tijdens het verlof (3 tutors op 4)

19 Taakaflijning Zelf een PAL-systeem opzetten tweede periode  Nood aan een elektronisch platform : Toledo  Remediëringssessie na de eerste test (met redelijk zware morele dwang voor eerstejaarsstudenten)  Lesmateriaal in afspraak met coach  Twee begeleiders observeren (geen tussenkomsten)

20 Resultaten – alle deelnemers hadden voorheen een onvoldoende

21 PAL Begeleiding PAL-PAL: in het begin aangeraden om twee tutors voor één student in te zetten PAL-sessie per twee (meest succesvol) Mentor: vakinhoudelijke ondersteuning, vragen die ze niet konden oplossen Didactische begeleiding: informele supervisie Begeleiding bij projectwerk

22 Project Zelf informatie opzoeken over PAL Databanken Internet Mediatheek Aangereikt door begeleider (beperkte toegang didactische databanken) Waarschijnlijk presentatie op internationaal congres Opzetten en uitvoeren project Evaluatie eigen werk (deeltje kwantitatief, deeltje kwalitatief) Schrijven projecttekst (NL, Engelse samenvatting) Maken powerpoint.

23 Project Zelf informatie opzoeken over PAL Databanken Internet Mediatheek Aangereikt door begeleider (beperkte toegang didactische databanken) Waarschijnlijk presentatie op internationaal congres Opzetten en uitvoeren project Evaluatie eigen werk (deeltje kwantitatief, deeltje kwalitatief) Schrijven projecttekst (NL, Engelse samenvatting) Maken powerpoint.

24 Assessment 360° feedback (Wit = summatief)(zwart =louter formatief) -Door de mentor (vakinhoudelijk) - peer assessment (5 gedragsindicatoren) - zelfassessment (vrij) - evaluatie door tutors (deeltje informeel – laterproject)

25 Resultaten. Samenwerken Tutor D Tutor B Tutor C Tutor A Totaal Tutor A333 3,00 Tutor B3343,33 Tutor C4444,00 Tutor D 3232,67

26 Resultaten. Leiding geven Tutor D Tutor B Tutor C Tutor A Totaal Tutor A334 3,33 Tutor B3443,67 Tutor C4444,00 Tutor D 2222,00

27 Resultaten. Werken met deadlines (tijdig op afspraken) Tutor D Tutor B Tutor C Tutor A Totaal Tutor A332 2,67 Tutor B4444,00 Tutor C3443,67 Tutor D 3333,00

28 Resultaten. Gerichte wijze info verwerven (Opzoeken in databanken, leermateriaal) Tutor D Tutor B Tutor C Tutor A Totaal Tutor A_33 3,00 Tutor B_343,50 Tutor C_343,50 Tutor D 3333,00

29 Resultaten. Respectvol behandelen Tutees Tutor D Tutor B Tutor C Tutor A Totaal Tutor A444 4,00 Tutor B3443,67 Tutor C3443,67 Tutor D 4444,00

30 Zelfevaluatie 1 Nog beter in groep leren samenwerken 2 Ik weet nu hoe ik mensen kan motiveren 3 Ik weet hoe ik mensen kan begeleiden zodat ze ergens meer uit leren dan dat ze het alleen zouden leren 1 Opzoeken in een database 2 Werken in groep 3 Zelf iets opzetten, initiatief nemen om contacten te leggen en info te krijgen

31 Zelfevaluatie 1 Kennis delen met anderen 2 Plannen: duidelijke taakverdeling maken 3 Als groep samenwerken om doelen te bereiken 1 Creatief handelen 2 Een communicatienetwerk opzetten 3 Samenwerken in groep

32 Integratie in wetenschappelijk project Sociaal Samenwerken in groep Mondeling presenteren Een niet-Nederlandstalige forumtaal gebruiken Cognitief Op een gerichte wijze informatie verwerven Gevonden informatie kritisch verwerken Organisatorisch Werken met een planning Werken met deadlines Onderzoekscompetenties Kritisch reflecteren op het eigen handelen. Creatief handelen Op een correcte wijze een onderzoeksvraag formuleren

33 Integratie in wetenschappelijk project In dit project komen alle competenties van het wetenschappelijk project aan bod: Sociaal Samenwerken in groep Mondeling presenteren Een niet-Nederlandstalige forumtaal gebruiken (samenvatting, presentatie op congres 3 april in Leuven) Cognitief Op een gerichte wijze informatie verwerven (zowel lesmateriaal als in databanken) Gevonden informatie kritisch verwerken

34 Integratie in wetenschappelijk project Organisatorisch Werken met een planning (soms wat te weinig gedocumenteerd) Werken met deadlines Onderzoekscompetenties Kritisch reflecteren op het eigen handelen (in werkje, supervisie, opleiding) Creatief handelen (begin er maar aan, zelf platform voorgesteld…) Op een correcte wijze een onderzoeksvraag formuleren Minst goed uitgewerkt door DEZE groep.

35 PAL: Literature Annis, L.F. (1983). 'The processes and effects of peer tutoring', Human Learning, 2(1), 39-47. Benware, C.A. & Deci, E.L. (1984). 'Quality of learning with an active versus passive motivational set', American Educational Research Journal, 21(4), 755-765, Bevers A., Verschueren N., Verfaillie K., (2007), ‘Studentassistentie als middel tot probleemgestuurd onderwijs in een integratieve setting binnen de bachelor psychologie’, Intern rapport, Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, KULeuven Bossaerts, B. (2007), Student tutoring. Good practices in België, Koning Boudewijnstichting. Committee on Undergraduate Science Education, Ch4, (1997), Misconceptions as Barriers to Understanding Science, http://www.nap.edu/readingroom/books/str/4.html De Boeck, P. (2003). Student-assistentie bij probleemgestuurd onderwijs in werkcolleges en practicumvakken van de tweede kandidatuur psychologie. Eindrapport OOI project (vijfde ronde)aan de KUL. Greenlee, G. (1999), Moving Beyond Black and White, http://www.nwrel.org/learns/tutor/spr1999/spr1999.pdf Greenwood, C.R., Carta, J.J., & Kamps, D. (1990). 'Teacher-mediated versus peer-mediated instruction: a review of educational advantages and disadvantages', in Foot, H.C., Morgan. Goodfellow, P., & Schofield, E. (2001). Peer tutorials amongst medical students. Med.Educ. 35:1001-1002. Hoel, T.L., & Haugalokken, O.K. (2004), Response Groups as Learning Resources when Working with Portfolios, Journal of Education for Teaching; 30 (3), 225-241. M.J. and Shute, R.H. (eds.), Children Helping Children. London and New York: John Wiley. Mynard, J. & Almarzouqi, I. (2006); Investigating Peer Tutorship, ELT Journal; 60 (1), 13-22. National Service Projects (2007), http://www.nwrel.org/learns/tutor/index.html Moseley, T et al. (2002). Clinical skills center attending: an innovative senior medical school elective. Acad.Med. Nov; 77(11):1176. Perkins, G. et al. (2002). Peer-led resuscitation training for healthcare students: a randomized controlled study. Intensive Care medicine, published online 24 april 2002). Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: the course experience questionnaire, Studies in Higher Education, 16 (2), 129-150. Saunders, D. (1992). Peer tutoring in higher education, Studies in Higher Education, 17 (2). Schaffer, J. (1990). Students teaching students: a medical school peer tutorial programme. Medical Education, 24, 336-343. Talentontwikkeling De Haagse Hogeschool, (2008), Basismodel Tutoring, Intern document, De Haagsche Hogeschool. Topping, K.J. (1996), The Effectiveness of PAL in Further and Higher Education: A Typology and Review of the Literature, Higher Education, 32 (3), p. 321-345. Topping, K., (2000), Peer Assisted Learning: A Practical Guide for Teachers, Cambridge, MA: Brookline Books. Topping, K., (2000), Tutoring, Educational practices series, International Academy of Education (IAE), Brussels, Belgium De Smet, M., Van Keer, H., & Valcke, M. (2007). PAL in het hoger onderwijs - Een studie naar tutorgedrag binnen een online en face-to-face setting, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 2007/1. Wadoodi, A., & Crosby, J. (2002). Twelve tips for peer-assisted learning: a classic concept revisited. Medical Teacher, 24 (3), 241-244.

36


Download ppt "Onderwijsdag KHKempen 15 januari 2009 Rob Vierendeels Marc Van Kerckhoven Lotte Brants OOF-Project “Pal scoort op vele velden” Grundtvig Blaid Project."

Verwante presentaties


Ads door Google