De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen werkplekleren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen werkplekleren"— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen werkplekleren

2 Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros?
Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst Toch nog een onzekere werkvorm?

3 Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros?
Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst Toch nog een onzekere werkvorm?

4 Werkplekleren: definitie
leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is

5 Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros?
Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst Toch nog een onzekere werkvorm?

6 Stage? Extramuros? Werkplekleren: 2 grote types
observatie-activiteiten Leerlingenstages Wat met praktijklessen in een andere opleidingsinstelling (Syntra/VDAB/school/…)?

7 Stage? Extramuros?

8 Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros?
Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst Toch nog een onzekere werkvorm?

9 Regelgeving bij stage? Koninklijk Besluit van 21/09/2004
Stagiair= elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.

10 Regelgeving bij stage Onderwijsregelgeving: SO/2002/09 + SO 74
Welzijnswetgeving -WG en school wisselen risico-analyses uit -Eventueel gezondheidstoezicht lln -Onthaal + overlopen werkpostfiches -Afspraken rond PBM’s

11 Regelgeving bij stage Arbeidswetgeving Verboden arbeid?
Maximum arbeidsduur= 38 u/week Overwerk? Rusttijden? Arbeid op zon- en feestdagen? Nachtarbeid (tussen 20u en 6u)? Arbeidsreglement? Sociale documenten (IR, DIMONA,…)?

12 Inhoudstafel Werkplekleren: definitie Stage? Extramuros?
Regelgeving bij stage Regelgeving bij extramuros Model stage-overeenkomst Toch nog een onzekere werkvorm?

13 Regelgeving bij extra muros
SO/2004/06 Definitie: alle onderwijsactiviteiten die plaats vinden buiten een vestigingsplaats van de school waar de leerling is ingeschreven. Voor leerlingenstages gelden afzonderlijke richtlijnenen is onderhavige omzendbrief niet van toepassing.

14 Regelgeving bij extra muros
2 soorten: -lessen in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken. -binnen- of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten.

15 Regelgeving bij extra muros
Alle leerlingen vd doelgroep nemen deel. Schoolbestuur beslist in hoeverre begeleiding vereist is vanuit de eigen school. Schoolpolis moet de activiteit dekken.

16 Model stage-overeenkomst
Model = model, géén verplicht te hanteren document; Inspiratiebron bij de opmaak van eigen stage-overeenkomsten; Stagereglement (bijlage 3 bij SO/2002/09) blijft verplicht!!!

17 Toch nog een onzekere werkvorm?
Commissie voor preventie en bescherming in het Vlaams Onderwijs

18 Vragen?


Download ppt "Richtlijnen werkplekleren"

Verwante presentaties


Ads door Google