De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting regelgeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting regelgeving"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting regelgeving 2012-2013
VVKBuO - Lieve Van Soom

2 Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/BuSO – punt 8
Extramuros activiteiten bedrijfsbezoeken, observatieactiviteiten lessen in andere school of vormingsinstelling binnen- en buitenlandse schooluitstappen lessen in bedrijf zonder deelname aan het arbeidsproces (richtlijn WPL) VVKBuO - Lieve Van Soom

3 Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/BuSO
Extramurale BGV OV 2 – OV3 te organiseren als stage Praktijk op verplaatsing (POV) OV4 VVKBuO - Lieve Van Soom

4 Onderwijs: werkplekleren
leeractiviteiten verwerven van algemene en beroepsgerichte competenties in arbeidssituatie !!!!!!! arbeidsreglementering VVKBuO - Lieve Van Soom

5 Arbeidswetgeving: werkplekleren
Beschrijft jeugdige werknemers - leerlingenstages Term werkplekleren ????? akkoord Onderwijs en FOD WASO 2 types werkplekleren observatieactiviteiten leerlingenstages VVKBuO - Lieve Van Soom

6 Arbeidswetgeving: Statuut leerling-stagiair
Dubbel statuut: Leerling voltijds onderwijs (onderwijsregelgeving) Gelijkgestelde werknemer (arbeidsregelgeving) VVKBuO - Lieve Van Soom

7 Arbeidswetgeving: Definitie leerlingenstage KB 21/09/2004
Een leerling die: leerprogramma arbeid verricht werkgever zelfde omstandigheden als werknemers beroepservaring VVKBuO - Lieve Van Soom

8 KB 21/09/2004 Zegt niets over organisatie stage:
individueel of in groep al of niet onder leiding van leraar VVKBuO - Lieve Van Soom

9 Leerlingenstages versus Extramurale BGV – POV
EMBGV – POV organiseren als stage: - overeenkomst - risicoanalyse - werkpostfiche - gezondheids- onderzoek (RA) - schoolverzekering - arbeidsongeval- lenverzekering Een leerling die: - leerprogramma - arbeid verricht - werkgever - zelfde omstandigheden werknemers - beroepservaring e Definitie leerlingen stage VVKBuO - Lieve Van Soom

10 Werkplekleren Werkplekleren:
Observatieactiviteiten: geen deelname arbeidsproces Leerlingenstages (EMBGV – POV): effectieve deelname arbeidsproces Andere vorm werkplekleren: voorleggen aan begeleidingscommissie: VVKBuO - Lieve Van Soom

11 Leerlingenstages en SMT SO/2002/11(BuSO)
OV1-OV2-OV3-OV4 Arbeidswetgeving van toepassing Sociaal maatschappelijke training OV1 Arbeidswetgeving niet van toepassing ….maar opportuun…. VVKBuO - Lieve Van Soom

12 Leerlingenstages OV1 Facultatief Handelingsplanning
Schriftelijk akkoord ouders – meerderjarige leerling Kan vanaf 16jaar Max. 30 werkdagen/schooljaar Evt. opgesplitst per halve dag Arbeidswetgeving van toepassing VVKBuO - Lieve Van Soom

13 Leerlingenstages OV1 - verlenging
Tot max. 60 werkdagen Individuele handelingsplanning Gemotiveerde beslissing KR Schriftelijk akkoord ouders – meerderjarige leerling Schriftelijk melden aan inspectie VVKBuO - Lieve Van Soom

14 Sociaal maatschappelijke training OV1
Facultatief Individuele handelingsplanning Schriftelijk akkoord ouders - meerderjarige leerling Kan vanaf 16jaar Max. 30 werkdagen/schooljaar Evt. opgesplitst per halve dag Arbeidswetgeving niet van toepassing - wel opportuun i.v.m. kwaliteitsvol onderwijs en burgerlijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid VVKBuO - Lieve Van Soom

15 Sociaal maatschappelijke training OV1 - verlenging
Tot maximum 60 werkdagen Individuele handelingsplanning Gemotiveerde beslissing KR Schriftelijk melden aan inspectie VVKBuO - Lieve Van Soom

16 Sociaal maatschappelijke training OV1 - EXTRA verlenging
Individuele handelingsplanning Gemotiveerde beslissing KR Schriftelijk aanvragen inspectie VVKBuO - Lieve Van Soom

17 Leerlingenstages OV2 Stage niet verplicht
Stage verplichten als onderdeel pedagogisch project –> schoolreglement Individuele handelingsplanning Gemotiveerde beslissing KR 2de fase max. 30 werkdagen/schjaar Evt. opgesplitst per halve dag Arbeidswetgeving van toepassing VVKBuO - Lieve Van Soom

18 Leerlingenstages OV2 verlenging
Laatste jaar OV2 Tot max. 60 werkdagen Individuele handelingsplanning Gemotiveerde beslissing KR Schriftelijk melden aan inspectie VVKBuO - Lieve Van Soom

19 Leerlingenstage OV2 alternerend
Laatste jaar 2de fase Individuele handelingsplanning Gemotiveerde beslissing KR In samenspraak ouders en leerling Stage en vorming op school alternerend op weekbasis Zonder onderbreking tot max. 3 weken Afwijkingen schriftelijk aanvragen inspectie VVKBuO - Lieve Van Soom

20 Leerlingenstages OV3 Kwalificatiefase 1ste jaar: 5 – 15 werkdagen
2de jaar: werkdagen Individuele handelingsplanning Arbeidswetgeving van toepassing VVKBuO - Lieve Van Soom

21 Leerlingenstages OV3 verlening
1ste jaar Lln in verlengd traject: tot 30 werkdagen individuele handelingsplanning Schriftelijk melden inspectie 2de jaar Tot 60 werkdagen Individuele handelingsplanning VVKBuO - Lieve Van Soom

22 Verzekering EMBGV-Stages
Schoolpolis: burgerlijke aansprakelijkheid leerlingen en personeel, lichamelijke ongevallen leerlingen, ….. Arbeidsongevallenverzekering bij verzekeraar als MVD personeel SMT Schoolpolis VVKBuO - Lieve Van Soom

23 Regelgeving Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs Leerlingenstages en sociaal maatschappelijke vorming VVKBuO - Lieve Van Soom

24 Regelgeving Welzijnswet 4/8/1996 Jongereen op het werk 3/5/1999
Jongereen op het werk 3/5/1999 Interpretatieve nota wijziging KB 3/5/1999 VVKBuO - Lieve Van Soom

25 Regelgeving Leerlingstagiairs FOD WASO Departement onderwijs
Departement onderwijs Arbeidsongevallen onbezoldigde stagiairs VVKBuO - Lieve Van Soom

26 Regelgeving Werkplekleren Andere vormen werkplekleren:
Andere vormen werkplekleren: VVKBuO - Lieve Van Soom

27 Regelgeving Arbeidsongevallen
VVKBuO - Lieve Van Soom

28 Overleg inspectie Overlegcommissie: Wel in BVR Niet in omzendbrief
Niet effectief installeren – wel onderdeel beleidsvoerendvermogen ‘responsief vermogen’: afstemmen op maatschappij – netwerking - i.f.v. einddoelstelling VVKBuO - Lieve Van Soom

29 Overleg inspectie Integratiefase – ABO
BVR stelt 450 lesuren vorming op school en 700 uren werkervaring inrichten DBO circulaire stelt minimum 400lesuren vorming op school en 700 uren werkervaring verricht hebben (motivatiepremie) VVKBuO - Lieve Van Soom

30 Overleg inspectie Overgangscriteria: per fase kunnen motiveren a.d.h.v. criteria waarom een leerling een traject moet verlengen of mag verder zetten, gedifferentieerde sanctionering, stage - SMT, overgang fase1-fase 2, … VVKBuO - Lieve Van Soom


Download ppt "Toelichting regelgeving"

Verwante presentaties


Ads door Google