De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting regelgeving 2012-2013 1VVKBuO - Lieve Van Soom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting regelgeving 2012-2013 1VVKBuO - Lieve Van Soom."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting regelgeving 2012-2013 1VVKBuO - Lieve Van Soom

2 oExtramuros activiteiten  bedrijfsbezoeken, observatieactiviteiten  lessen in andere school of vormingsinstelling  binnen- en buitenlandse schooluitstappen  lessen in bedrijf zonder deelname aan het arbeidsproces (richtlijn WPL) Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/BuSO – punt 8 2VVKBuO - Lieve Van Soom

3 Structuur en organisatie BuSO SO/2011/03/BuSO oExtramurale BGV  OV 2 – OV3  te organiseren als stage oPraktijk op verplaatsing (POV)  OV4  te organiseren als stage 3VVKBuO - Lieve Van Soom

4 Onderwijs: werkplekleren oWerkplekleren:  leeractiviteiten  verwerven van algemene en beroepsgerichte competenties  in arbeidssituatie !!!!!!! arbeidsreglementering 4VVKBuO - Lieve Van Soom

5 Arbeidswetgeving: werkplekleren oBeschrijft jeugdige werknemers - leerlingenstages oTerm werkplekleren ????? 2012-2013 akkoord Onderwijs en FOD WASO o2 types werkplekleren  observatieactiviteiten  leerlingenstages 5VVKBuO - Lieve Van Soom

6 Arbeidswetgeving: Statuut leerling-stagiair oDubbel statuut:  Leerling voltijds onderwijs (onderwijsregelgeving)  Gelijkgestelde werknemer (arbeidsregelgeving) 6VVKBuO - Lieve Van Soom

7 Arbeidswetgeving: Definitie leerlingenstage KB 21/09/2004 oEen leerling die:  leerprogramma  arbeid verricht  werkgever  zelfde omstandigheden als werknemers  beroepservaring 7VVKBuO - Lieve Van Soom

8 KB 21/09/2004 oZegt niets over organisatie stage:  individueel of in groep  al of niet onder leiding van leraar 8VVKBuO - Lieve Van Soom

9 Leerlingenstages versus Extramurale BGV – POV 9 Een leerling die: - leerprogramma - arbeid verricht - werkgever - zelfde omstandigheden werknemers - beroepservaring e Definitie leerlingen stage EMBGV – POV organiseren als stage: - overeenkomst - risicoanalyse - werkpostfiche - gezondheids- onderzoek (RA) - schoolverzekering - arbeidsongeval- lenverzekering VVKBuO - Lieve Van Soom

10 Werkplekleren oWerkplekleren: 1. Observatieactiviteiten: geen deelname arbeidsproces 2.Leerlingenstages (EMBGV – POV): effectieve deelname arbeidsproces oAndere vorm werkplekleren: voorleggen aan begeleidingscommissie: preventie.onderwijs@vlaanderen.be 10VVKBuO - Lieve Van Soom

11 Leerlingenstages en SMT SO/2002/11(BuSO) oLeerlingenstages  OV1-OV2-OV3-OV4  Arbeidswetgeving van toepassing oSociaal maatschappelijke training  OV1  Arbeidswetgeving niet van toepassing ….maar opportuun…. 11VVKBuO - Lieve Van Soom

12 Leerlingenstages OV1 oFacultatief oHandelingsplanning oSchriftelijk akkoord ouders – meerderjarige leerling oKan vanaf 16jaar oMax. 30 werkdagen/schooljaar oEvt. opgesplitst per halve dag oArbeidswetgeving van toepassing 12VVKBuO - Lieve Van Soom

13 Leerlingenstages OV1 - verlenging oTot max. 60 werkdagen oIndividuele handelingsplanning oGemotiveerde beslissing KR oSchriftelijk akkoord ouders – meerderjarige leerling oSchriftelijk melden aan inspectie 13VVKBuO - Lieve Van Soom

14 Sociaal maatschappelijke training OV1 oFacultatief oIndividuele handelingsplanning oSchriftelijk akkoord ouders - meerderjarige leerling oKan vanaf 16jaar oMax. 30 werkdagen/schooljaar oEvt. opgesplitst per halve dag oArbeidswetgeving niet van toepassing - wel opportuun i.v.m. kwaliteitsvol onderwijs en burgerlijke- en strafrechtelijke aansprakelijkheid 14VVKBuO - Lieve Van Soom

15 Sociaal maatschappelijke training OV1 - verlenging oTot maximum 60 werkdagen oIndividuele handelingsplanning oGemotiveerde beslissing KR oSchriftelijk melden aan inspectie 15VVKBuO - Lieve Van Soom

16 Sociaal maatschappelijke training OV1 - EXTRA verlenging oIndividuele handelingsplanning oGemotiveerde beslissing KR oSchriftelijk aanvragen inspectie 16VVKBuO - Lieve Van Soom

17 Leerlingenstages OV2 oStage niet verplicht oStage verplichten als onderdeel pedagogisch project –> schoolreglement oIndividuele handelingsplanning oGemotiveerde beslissing KR o2 de fase max. 30 werkdagen/schjaar oEvt. opgesplitst per halve dag oArbeidswetgeving van toepassing 17VVKBuO - Lieve Van Soom

18 Leerlingenstages OV2 verlenging oLaatste jaar OV2 oTot max. 60 werkdagen oIndividuele handelingsplanning oGemotiveerde beslissing KR oSchriftelijk melden aan inspectie 18VVKBuO - Lieve Van Soom

19 Leerlingenstage OV2 alternerend oLaatste jaar 2 de fase oIndividuele handelingsplanning oGemotiveerde beslissing KR oIn samenspraak ouders en leerling oStage en vorming op school alternerend op weekbasis oZonder onderbreking tot max. 3 weken oAfwijkingen schriftelijk aanvragen inspectie 19VVKBuO - Lieve Van Soom

20 Leerlingenstages OV3 oKwalificatiefase  1 ste jaar: 5 – 15 werkdagen  2 de jaar: 15-30 werkdagen  Individuele handelingsplanning  Arbeidswetgeving van toepassing 20VVKBuO - Lieve Van Soom

21 Leerlingenstages OV3 verlening o1 ste jaar  Lln in verlengd traject: tot 30 werkdagen  individuele handelingsplanning  Schriftelijk melden inspectie o2 de jaar  Tot 60 werkdagen  Individuele handelingsplanning  Schriftelijk melden inspectie 21VVKBuO - Lieve Van Soom

22 Verzekering oEMBGV-Stages  Schoolpolis: burgerlijke aansprakelijkheid leerlingen en personeel, lichamelijke ongevallen leerlingen, …..  Arbeidsongevallenverzekering bij verzekeraar als MVD personeel oSMT  Schoolpolis 22VVKBuO - Lieve Van Soom

23 Regelgeving oStructuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs  http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/docum ent/document.asp?docid=14309 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/docum ent/document.asp?docid=14309 oLeerlingenstages en sociaal maatschappelijke vorming  http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/docum ent/document.asp?docid=13314 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/docum ent/document.asp?docid=13314 23VVKBuO - Lieve Van Soom

24 Regelgeving oWelzijnswet 4/8/1996 http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx oJongereen op het werk 3/5/1999 http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=638 oInterpretatieve nota wijziging KB 3/5/1999 http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=4726 24VVKBuO - Lieve Van Soom

25 Regelgeving oLeerlingstagiairs  FOD WASO http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=400  Departement onderwijs http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document /document.asp?docid=13698  Arbeidsongevallen onbezoldigde stagiairs http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=639 25VVKBuO - Lieve Van Soom

26 Regelgeving oWerkplekleren http://www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren/ http://www.ond.vlaanderen.be/welzijn/ oAndere vormen werkplekleren: preventie.onderwijs@vlaanderen.be 26VVKBuO - Lieve Van Soom

27 Regelgeving oArbeidsongevallen  http://www.ejustice.just.fgov.be/c gi_loi/change_lg.pl?language=nl&l a=N&table_name=wet&cn=19710 41001 http://www.ejustice.just.fgov.be/c gi_loi/change_lg.pl?language=nl&l a=N&table_name=wet&cn=19710 41001  http://www.werk.belgie.be/default Tab.aspx?id=24256 http://www.werk.belgie.be/default Tab.aspx?id=24256 27VVKBuO - Lieve Van Soom

28 Overleg inspectie oOverlegcommissie:  Wel in BVR  Niet in omzendbrief  Niet effectief installeren – wel onderdeel beleidsvoerendvermogen ‘responsief vermogen’: afstemmen op maatschappij – netwerking - i.f.v. einddoelstelling 28VVKBuO - Lieve Van Soom

29 Overleg inspectie oIntegratiefase – ABO  BVR stelt 450 lesuren vorming op school en 700 uren werkervaring inrichten  DBO circulaire stelt minimum 400lesuren vorming op school en 700 uren werkervaring verricht hebben (motivatiepremie) 29VVKBuO - Lieve Van Soom

30 Overleg inspectie oOvergangscriteria: per fase kunnen motiveren a.d.h.v. criteria waarom een leerling een traject moet verlengen of mag verder zetten, gedifferentieerde sanctionering, stage - SMT, overgang fase1-fase 2, … 30VVKBuO - Lieve Van Soom


Download ppt "Toelichting regelgeving 2012-2013 1VVKBuO - Lieve Van Soom."

Verwante presentaties


Ads door Google