De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag WERKPLEKLEREN PROVIL te Lommel Maandag 12 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag WERKPLEKLEREN PROVIL te Lommel Maandag 12 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkdag WERKPLEKLEREN PROVIL te Lommel Maandag 12 oktober 2009

2 Dagplanning: 9u30 – 10u00: Onthaal 10u00 – 10u20: Werkplekleren en de proeftuinen 10u20 – 10u40: Insteek vanuit het ‘kenniscentrum industrie-onderwijs’ 10u40 – 11u30: Praktijkvoorbeeld + schoolse organisatie 11u30 – 11u45: Pauze 11u45 – 12u15: RTC’ s en werkplekleren 12u30 – 13u15: Lunch 13u30 – 15u45: Good practice: werkplekleren op de werkvloer PROFEL i.s.m. RTC - Limburg 15u45 - ?? : Afsluiter

3 Wat is werkplekleren Definitie: Werkplekleren = “ Een op ervaring gebaseerd leren, een actief en constructief proces bij het verwerven van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties, waarbij de problemen uit de (toekomstige) beroepspraktijk het leerobject vormen en de reële arbeidssituatie de leeromgeving is.” (VLOR 22 maart 2007)

4 Wat is werkplekleren? Vrij vertaald geeft dit: Het gestructureerd en doelgericht overbrengen van competenties (kunnen – kennen – zijn) op de werkplek of nog … Het verwerven van competenties op de werkvloer die in schoolse context niet of moeilijk bereikbaar zijn en / of Het verder uitdiepen van reeds aangereikte competenties op de werkvloer

5 Wat is werkplekleren? Werkplekleren = competentiegericht leren en werken ! Werkplekleren = een onderdeel van het leertraject

6 Waarom werkplekleren? Om de kloof tussen de onderwijswereld (aanbod) en de arbeidsmarkt (vraag) te verkleinen / te overbruggen

7 Waarom werkplekleren? Om de praktijk van het ‘werk’ naar de ‘school’ te brengen Om tegemoet te komen aan de noden binnen onderwijs (infrastructureel – know – how) Om jongeren meer kansen te bieden binnen onze sterk fluctuerende arbeidsmarkt Om werk te maken van arbeidscompetenties

8 Soorten werkplekleren? Centra leren en werken Brugprojecten (centrum leren en werken) Deeltijds arbeidscontract (centrum leren en werken) Industrieel leercontract (centrum leren en werken)

9 Soorten werkplekleren? In de school Miniondernemingen (SO) Oefenfirma: nog virtueel kantoor genoemd (SO) Leeronderneming: een pedagogisch leermodel waarin leerlingen gedurende één schooljaar een zaak opstarten en beheren met de nadruk op creativiteit en zelfsturing(SO)

10 Soorten werkplekleren? Op de werkvloer (bedrijf) Stageovereenkomst (leerlingen – leerkrachten) (SO) Lessen(reeksen) die doorgaan binnen een bedrijf (cfr. Vestigingsplaats) (SO) Individuele opleiding(en) binnen een bedrijf onder begeleiding van een gekwalificeerd werknemer Kortom: werkplekleren = een containerbegrip

11 Kenmerken van werkplekleren: Variërend in duur, omvang, locatie, actoren, … De opleiding is gericht op het opbouwen, onderhouden of verbeteren van de competenties Bedrijven investeren meer tijd in leerlingen  rendement op langere termijn Opleidingssituatie = werksituatie  geen vertaalslag nodig Uitdagende werk- / leeromgeving  krachtige leeromgeving Hogere leermotivatie door directe(re) relatie met de praktijk en hogere betrokkenheid bij eigen leerproces

12 Kritische succesfactoren: De opleiding verloopt volgens een vooraf opgesteld, gestructureerd plan afgebakend in tijd  Plaats binnen de opleiding  Formuleren van leerdoelen per werkpost  Actieplan (tijdschema mbt doorlopen van alle werkposten  Evaluatie (zelfevaluatie en evaluatie door begeleiding) Attitude Bereikte doelen

13 Kritische succesfactoren: Wisselwerking school ↔ onderwijs De leerling wordt begeleid en opgevolgd door:  Ervaren werknemer (trainer = coach) en/of  De praktijkleerkracht(en)

14 Kenniscentrum industrie – onderwijs: Marc Theunis Voorzitter kenniscentrum ‘industrie – onderwijs’

15 En de praktijk: Dirk Bollen Proeftuincoördinator Wpl: ‘klaar voor een bedrijf’

16 En de schoolse organisatie: Piet Van Hees Directeur PROVIL

17 Wpl en de RTC’s: Anneleen Dhondt Özgür Balci Ruben Plees Beleidsmedewerkers TSO / BSO

18 Good practice: Dominique Van Eepoel Personeelsverantwoordelijke PROFEL Liesbeth Beyen Coördinator RTC - Limburg


Download ppt "Netwerkdag WERKPLEKLEREN PROVIL te Lommel Maandag 12 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google