De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag WERKPLEKLEREN

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag WERKPLEKLEREN"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkdag WERKPLEKLEREN
PROVIL te Lommel Maandag 12 oktober 2009

2 Dagplanning: 9u30 – 10u00: Onthaal
10u00 – 10u20: Werkplekleren en de proeftuinen 10u20 – 10u40: Insteek vanuit het ‘kenniscentrum industrie-onderwijs’ 10u40 – 11u30: Praktijkvoorbeeld + schoolse organisatie 11u30 – 11u45: Pauze 11u45 – 12u15: RTC’ s en werkplekleren 12u30 – 13u15: Lunch 13u30 – 15u45: Good practice: werkplekleren op de werkvloer PROFEL i.s.m. RTC - Limburg 15u ?? : Afsluiter

3 Wat is werkplekleren Definitie: Werkplekleren =
“ Een op ervaring gebaseerd leren, een actief en constructief proces bij het verwerven van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties, waarbij de problemen uit de (toekomstige) beroepspraktijk het leerobject vormen en de reële arbeidssituatie de leeromgeving is.” (VLOR 22 maart 2007)

4 Wat is werkplekleren? Vrij vertaald geeft dit:
Het gestructureerd en doelgericht overbrengen van competenties (kunnen – kennen – zijn) op de werkplek of nog … Het verwerven van competenties op de werkvloer die in schoolse context niet of moeilijk bereikbaar zijn en / of Het verder uitdiepen van reeds aangereikte competenties op de werkvloer

5 Wat is werkplekleren? Werkplekleren = competentiegericht leren en werken ! Werkplekleren = een onderdeel van het leertraject

6 Waarom werkplekleren? Om de kloof tussen de onderwijswereld
(aanbod) en de arbeidsmarkt (vraag) te verkleinen / te overbruggen

7 Waarom werkplekleren? Om de praktijk van het ‘werk’ naar de ‘school’ te brengen Om tegemoet te komen aan de noden binnen onderwijs (infrastructureel – know – how) Om jongeren meer kansen te bieden binnen onze sterk fluctuerende arbeidsmarkt Om werk te maken van arbeidscompetenties

8 Soorten werkplekleren?
Centra leren en werken Brugprojecten (centrum leren en werken) Deeltijds arbeidscontract (centrum leren en werken) Industrieel leercontract (centrum leren en werken)

9 Soorten werkplekleren?
In de school Miniondernemingen (SO) Oefenfirma: nog virtueel kantoor genoemd (SO) Leeronderneming: een pedagogisch leermodel waarin leerlingen gedurende één schooljaar een zaak opstarten en beheren met de nadruk op creativiteit en zelfsturing(SO)

10 Soorten werkplekleren?
Op de werkvloer (bedrijf) Stageovereenkomst (leerlingen – leerkrachten) (SO) Lessen(reeksen) die doorgaan binnen een bedrijf (cfr. Vestigingsplaats) (SO) Individuele opleiding(en) binnen een bedrijf onder begeleiding van een gekwalificeerd werknemer Kortom: werkplekleren = een containerbegrip

11 Kenmerken van werkplekleren:
Variërend in duur, omvang, locatie, actoren, … De opleiding is gericht op het opbouwen, onderhouden of verbeteren van de competenties Bedrijven investeren meer tijd in leerlingen  rendement op langere termijn Opleidingssituatie = werksituatie  geen vertaalslag nodig Uitdagende werk- / leeromgeving  krachtige leeromgeving Hogere leermotivatie door directe(re) relatie met de praktijk en hogere betrokkenheid bij eigen leerproces

12 Kritische succesfactoren:
De opleiding verloopt volgens een vooraf opgesteld, gestructureerd plan afgebakend in tijd Plaats binnen de opleiding Formuleren van leerdoelen per werkpost Actieplan (tijdschema mbt doorlopen van alle werkposten Evaluatie (zelfevaluatie en evaluatie door begeleiding) Attitude Bereikte doelen

13 Kritische succesfactoren:
Wisselwerking school ↔ onderwijs De leerling wordt begeleid en opgevolgd door: Ervaren werknemer (trainer = coach) en/of De praktijkleerkracht(en)

14 Kenniscentrum industrie – onderwijs:
Marc Theunis Voorzitter kenniscentrum ‘industrie – onderwijs’

15 En de praktijk: Dirk Bollen Proeftuincoördinator
Wpl: ‘klaar voor een bedrijf’

16 En de schoolse organisatie:
Piet Van Hees Directeur PROVIL

17 Beleidsmedewerkers TSO / BSO
Wpl en de RTC’s: Anneleen Dhondt Özgür Balci Ruben Plees Beleidsmedewerkers TSO / BSO

18 Good practice: Dominique Van Eepoel Personeelsverantwoordelijke PROFEL
Liesbeth Beyen Coördinator RTC - Limburg


Download ppt "Netwerkdag WERKPLEKLEREN"

Verwante presentaties


Ads door Google