De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4de collegagroep voor zorgcoordinatoren 13 maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "4de collegagroep voor zorgcoordinatoren 13 maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 4de collegagroep voor zorgcoordinatoren 13 maart 2013
Roze korrels voor zorg 4de collegagroep voor zorgcoordinatoren 13 maart 2013

2 Triple P, een ondersteuningsprogramma voor de ouders
Triple P, een ondersteuningsprogramma voor de ouders. Pauze tot 10u10 Casus Veerle: A.N. in de reguliere klaswerking tot 11u10 4 mededelingen tot 11u20 Casus Maureen: screening van kleuters tot 11u30 Casus Aline: “Prioriteiten bepalen als zoco” tot 11u 45 Casus Vicky: “Een aangepast leertraject uittekenen” tot 12u00

3 T door Lieve de Kesel . Lieve De Kesel van CKG Kinderkasteeltje te Nazareth en Meryem Usta van de Opvoedingswinkel te gast op onze iCLB-personeelsvergadering. Zij gaven toelichting bij het programma Triple P. Een programma ter ondersteuning van ouders in de opvoeding dat wordt gefinancierd door Kind en Gezin. (te vergelijken met STOP-programma van Wim De Mey dat wij vanuit het iCLB tot vorig schooljaar aanboden). Zie ook Elke ouder kan zich tot de opvoedingswinkel wenden voor individuele ondersteuning in de opvoeding via modules van het Triple P-programma. Voor verder doorgedreven modules van het programma zijn de CKG een partner. Ook groepen ouders kunnen begeleid worden door het CKG (zie de affiche in bijlage). Zorgcoördinatoren krijgen soms te maken met ouders met opvoedingsvragen en zij kunnen in deze dus ook ouders op weg zetten naar deze diensten. Ook het CLB kan en zal dat doen indien we betrokken zijn bij de begeleiding.

4 10 minuutjes pauze

5 Casus: Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas
Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klaswerking. Wij hebben vorig schooljaar met het intern zorgteam en het hele schoolteam een aanpak uitgedokterd voor de instap van anderstalige nieuwkomers op school (zie mindmap als bijlage). Intussen hebben we nog geen nieuwe anderstalige nieuwkomers ingeschreven, dus deze aanpak blijft voorlopig theorie (en dus onder de categorie ‘wensbaar’) en is nog niet getoetst aan de praktijk (met de vraag: wat is ‘haalbaar’?). Vooral de volgende vraag speelt ons nog parten: Hoe kunnen we onze anderstalige nieuwkomers zinvol aan het werk zetten en aan het leren brengen in de uren dat ze in de reguliere klas zitten? Samen met de AN-leerkracht sprokkel ik stap voor stap materialen bij elkaar en héél graag had ik daarbij de input van de collega-zorgcoördinatoren gehad. Hoe doen jullie leerkrachten dat? Welke materialen zijn door jullie bruikbaar of minder bruikbaar bevonden?

6 Onderdeel van het schoolwerkplan!
Pedagogisch project en fundamentele uitganspunten. Organisatie school en indeling leerlingengroepen. Evaluatie leerproces en rapportering. Voorzieningen voor leerlingen met handicap en of leerbedreigde leerlingen, samenwerkingsvormen met andere scholen, ook van BuO 5) Wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan optimale leer- en ontwikkelingskansen van al haar leerlingen.

7 4 Specifieke doelgroepen
Leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden. Leerlingen met SES-kenmerken. Anderstalige nieuwkomers Doelgroepleerlingen

8 COOPERATIEVE WERKVORM
1) Veerle licht haar mindmap toe. ’15 2) We gaan in groepjes van 4 aan de slag; ‘30 Voorzitter, tijdbewaker, verslaggever, analist. 3) Veerle en Sarah vlinderen, luisteren, bevragen, feedback. 4) Plenaire terugkoppeling. + feedback van Veerle en Sarah ‘15

9 Op donderdagnamiddag 6 juni intervisiegroep “Praten en luisteren naar kinderen.”
PCM, een aanbod in het vormingsprogramma. Kostprijs € 150 Interesse? Nieuwe collega ASS, Jolien Van Acker. Onze – 2014 17/10 – 21/11 – 16/01 – 18/02 – 26/03 – 14/05

10 Casus Maureen: screening van kleuters
Het zou mij een heel eind vooruit helpen, mocht ik via de collega's te horen krijgen welke testing er bestaat om kinderen te screenen i.v.m. beginnende geletterdheid en wiskundige initiatie. Misschien zijn er naast TOETERS en KONTRABAS nog andere bruikbare instrumenten. Ik ben nogal leek op dat vlak . Ik werkte nog nooit met kleuters.

11 Casus Aline: “Prioriteiten bepalen als zoco”
ik heb 12 uren op één school, hoe kan ik mijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden? Waar leggen andere coördinatoren hun prioriteiten? Andere vragen: schoolrijpheid --> we maken gebruik van de schoolrijpheidscirkel, maar hoe deze invullen voor anderstalige kinderen? Vullen we dan in wat ze in het Nederlands kunnen of wat ze in hun eigen taal kunnen? Ik heb vorig schooljaar helaas de sessies op het overleg met de zoco’s in verband met schoolrijpheid gemist. de organisatie van het zorgoverleg op school --> wie neemt deel? op vaste momenten? hoe gebeurt de info-uitwisseling met het clb? wanneer wordt beslist een zorgteam wel of niet te laten plaatsvinden? het opstellen van een handelingsplan --> richtlijnen hiervoor, is het mogelijk om concrete voorbeelden van handelingsplannen te bekijken?

12 Vicky: “Een aangepast leertraject uittekenen”
Er zijn enkele van onze kinderen die een doorverwijzing hebben gekregen voor het BuO maar waarvan de ouders er toch voor kiezen om ze bij ons op school te laten. We willen deze kinderen dan, met de middelen en mensen die we hebben , zo goed mogelijk opvangen en zo ver mogelijk brengen. Een afsprakenplan wordt aan de ouders voorgelegd en een aangepast leertraject wordt voorgesteld. Maar het blijft moeilijk voor ons om daar een concrete invulling aan te geven. Hoe pakken jullie dit aan? Wat verstaan jullie onder “bijzondere/ aangepast leertraject”? Ik luister graag naar jullie ervaringen en input! Wij zitten met dezelfde problemen. Van het CLB heb ik de PRodia type 1 gekregen alsook de einddoelen type1. Daaruit zouden we één à twee doelen per tijdspanne moeten halen om te bereiken … Ikzelf ga met het Vliegerteam trachten in discussie te gaan hieromtrent. Hoe kunnen we dit als school dragen? Hoe pakken we dit concreet aan? Ik ga er ook in dialoog over gaan met het CLB. Jammer genoeg kan ik er volgende collegagroep niet bij zijn. Ik ben benieuwd naar input van anderen …. Ik ben steeds bereid om de koppen als zoco’s eens samen te steken hoe we hiermee kunnen omgaan.

13 En…..? Volgende bijeenkomst dinsdagnamiddag 23 april 2013.


Download ppt "4de collegagroep voor zorgcoordinatoren 13 maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google