De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschappen en ESF Bart Kuipers | Donderdag 26 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschappen en ESF Bart Kuipers | Donderdag 26 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Waterschappen en ESF Bart Kuipers | Donderdag 26 november 2009

2 Waterschappen en ESF - 26 november 20092 Agenda Introductie ESF De rol van het A&O-fonds Waterschappen ESF in een tijdslijn Uw ESF-project Vragen

3 Waterschappen en ESF - 26 november 20093 Introductie Bart Kuipers Ondersteuning A&O-fonds Waterschappen bij ESF-activiteiten

4 Waterschappen en ESF - 26 november 20094 ESF ESF investeert in jouw toekomst

5 Waterschappen en ESF - 26 november 20095 ESF ESF - Europees Sociaal Fonds Europese subsidie voor diverse doeleinden Agentschap SZW – uitvoerende instantie in Nederland Actie D – Opleiding van werkenden A&O Fondsen zijn formele aanvragers 40% subsidie voor o.a. opleidingskosten MBO4-niveau (deelnemer en opleiding) !! Jaarlijks aanvraagtijdvak in februari

6 Waterschappen en ESF - 26 november 20096 Rol A&O-fonds Waterschappen Formele aanvrager ESF-subsidie actie D Sinds kort door het Agentschap SZW erkend als aanvrager Schakel tussen het waterschap en het Agentschap SZW Indienen aanvraag en einddeclaratie Aanspreekpunt voor waterschap bij communicatie met het Agentschap SZW Facilitering waterschappen bij ESF-projecten ESF-overeenkomst tussen het waterschap en het A&O-fonds

7 Waterschappen en ESF - 26 november 20097 ESF in een tijdslijn

8 Waterschappen en ESF - 26 november 20098 Uw ESF-project Voorbereiding Begroting - welke kosten? Administratie Voordelen/investeringen

9 Waterschappen en ESF - 26 november 20099 Uw ESF-project Voorbereiding Goede voorbereiding is cruciaal Aanvraag tijdig aanleveren bij A&O-fonds Uiterlijk 15 januari bij A&O-fonds indien 1 februari indienen bij Agentschap ESF-aanvraag is bindend Tijdens project toevoegen van nieuwe opleidingen niet mogelijk Administratie goed inrichten Adviseur inschakelen? Kosten (gedeeltelijk) subsidiabel

10 Waterschappen en ESF - 26 november 200910 Uw ESF-project Begroting – welke kosten? Kosten mogen alleen betrekking hebben op - Deelnemers met vooropleiding op maximaal MBO4-niveau - Opleidingen op maximaal MBO4-niveau De begroting kan betrekking hebben op een periode van 18 maanden. Deze periode start verplicht op de datum van indiening van de aanvraag. Ervan uitgaande dat de aanvraag 1 februari 2010 ingediend wordt loopt de periode dan dus maximaal tot 1 augustus 2011.

11 Waterschappen en ESF - 26 november 200911 Uw ESF-project Welke kosten? Directe activiteiten - Opleidingskosten Zowel intern als extern verzorgde scholing - Kosten voor EVC trajecten - Exploitatiekosten Denk hierbij bijvoorbeeld aan locatiekosten. Indirecte activiteiten Kosten voor projectleiding/-coördinatie en administratie. Ook dit mogen zowel interne als externe kosten zijn. Inkomsten Denk hierbij bijvoorbeeld aan WVA op EVC-trajecten

12 Waterschappen en ESF - 26 november 200912 Uw ESF-project Welke opleidingen? Welke opleidingen zijn subsidiabel? Opleiding mag maximaal op MBO 4-niveau zijn Opleiding mag niet organisatiespecifiek zijn Opleiding moet een civiel effect hebben Erkenning BBL opleidingen zijn per definitie erkend Algemeen erkende opleidingen: bijvoorbeeld VCA, NEN-trainingen, taaltrainingen, enz. Voor alle andere opleidingen moet een erkenning worden aangevraagd bij het A&O-fonds. Niet subsidiabel BHV en EHBO-opleidingen zijn niet subsidiabel

13 Waterschappen en ESF - 26 november 200913 Uw ESF-project Marktconformiteit kosten Marktconformiteit Hiervoor geldt het volgende schema: € 0 – 15.000,- : geen marktconformiteit aantonen € 15.000 – 50.000,- : marktconformiteit aantonen via benchmark > € 50.000,- : marktconformiteit aantonen via offerteprocedure Aanbesteden Voor waterschappen is mogelijk ook de Europese aanbestedingsregelgeving van toepassing.

14 Waterschappen en ESF - 26 november 200914 Administratie De ESF-administratie bestaat uit: Deelnemersadministratie Financiële administratie Urenadministratie Bewaarplicht tot en met 2020!

15 Waterschappen en ESF - 26 november 200915 Deelnemersadministratie Deelnemersgegevensformulier - NAW gegevens - Eigen verklaring hoogstgenoten vooropleiding (max. MBO4) Kopie ID-bewijs Kopie loonstrook of verzamelloonstaat Als bewijs dat een deelnemer in dienst is

16 Waterschappen en ESF - 26 november 200916 Financiële administratie Facturen Indien van toepassing toerekenen obv aantal deelnemers of tijd Betaalbewijzen Certificaat of presentielijst Om aan te tonen dat de prestatie geleverd is Binnen een ESF-administratie moeten alle kosten altijd terug te herleiden zijn tot een individuele deelnemer!!

17 Waterschappen en ESF - 26 november 200917 Urenadministratie Kosten van interne medewerkers worden bepaald op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het uurloon. Directe uren Uren besteed aan intern verzorgde opleidingen en trainingen Indirecte uren Uren besteed voor projectleiding/-coördinatie en/of administratie Uren dienen bijgehouden te worden in een sluitende urenregistratie -ESF uren specificeren -Overige activiteiten niet specificeren -Ziekte en/of verlof -Tijdig en in functiescheiding tekenen

18 Waterschappen en ESF - 26 november 200918 Voordelen Financieel voordeel 40% subsidie op de gedeclareerde kosten! Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers Gedetailleerd inzicht Als gevolg van een gedetailleerde administratie

19 Waterschappen en ESF - 26 november 200919 ESF ESF investeert in jouw toekomst?

20 Waterschappen en ESF - 26 november 200920 Vragen Zijn er vragen? Voor specifieke vragen kunt u ook altijd contact opnemen met het A&O-fonds Waterschappen. -Emma van Vliet -Annelies Knoppert


Download ppt "Waterschappen en ESF Bart Kuipers | Donderdag 26 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google