De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit. kwaliteit is iets van de laatste jaren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit. kwaliteit is iets van de laatste jaren."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit

2 kwaliteit is iets van de laatste jaren

3 kwaliteit is niets van de laatste jaren maar van alle tijden

4 Middeleeuwen gilden belangenorganisatie van mensen met zelfde beroep met meesters en knechten strenge regels mbt. productieproces, de vakbekwaamheid controle door gildenmeester waarborgzegel/ produktcertificaat

5 Artsenopleiding anno nu gilde = belangenorganisatie artsen met meesters = specialisten en knechten = specialist in opleiding. strenge regels mbt. de vakbekwaamheid = jarenlange opleiding tot specialist controle door gildemeester = hoogleraar/ specialist en tuchtcollege waarborgzegel = inschrijving register

6 Kwaliteit in de zorg

7 Wat is kwaliteit in de zorg? wat is kwaliteit? wat is zorg?

8 kwaliteit is niet !!!

9 kwaliteit is niet !!!

10 Kwaliteit: een blijvende inspanning van een organisatie om op de juiste wijze de juiste dingen te doen

11 Wat is kwaliteit in de zorg? wat is kwaliteit? wat is zorg?

12 zorg volgens NRV 2013 (vpk beroepsprofiel) zorg betreft de unieke reacties van mensen op en ervaringen met gezondheid, ziekte, kwetsbaarheid of beperkingen, in welke omgeving of omstandigheid zich zij ook bevinden N.B.: de reacties vertalen zich in zorgvragen/ zorgbehoeften

13 Wat is kwaliteit in de zorg? wat is kwaliteit? wat is zorg?

14 een blijvende inspanning van een organisatie om op de juiste wijze aan de juiste zorgbehoeften/ zorgwensen tegemoet te komen Kwaliteit van verpleeghuis zorg (Omroep Max, 9 nov 2013)

15 de juiste zorgbehoeften? dat bepalen de zusters!

16 Maar dat hoeven ze niet alleen te doen! provinciaal bestuur landelijk bestuur KNR Klantperspectief/ vraaggericht

17 de dingen goed doen? dat bepalen medewerkers!!

18 Maar dat hoeven ze niet alleen te doen! verpleegkundigen/ verzorgenden VenVN artsen NHG Verenso Actiz aanbiedersperspectief/ aanbodgericht

19 kwaliteit is samenspraak!!!!

20 IGZ toetst of de inspanning blijvend is Wettelijke kaders 1.Kwaliteitswet zorginstellingen (1994) 2.wet MCZ (1996) 3.Wet BIG (1993) 4.Wet BOPZ (1992) 5.WGBO (1995) 6.WBP (2000)

21 Min VWS financiële randvoorwaarden

22 Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) 1996 1. Levering verantwoorde zorg zorg van goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. 2. goede organisatie betrekken van resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten- / consumentenorganisaties 3. systematisch en inzichtelijk invoeren kwaliteitsmanagementsysteem 4. transparant verantwoording afleggen

23 HKZ 1.intake indicatie 2.uitvoering 3.evaluatie/ nazorg 4.beleid en organisatie 5.personeel 6.onderzoek en ontwikkeling 7.fysieke omgeving en materiaal 8.diensten door derden 9.documenten

24 HKZ 1.intake indicatie 1.leef- zorgklimaat 2.informatieverstrekking 2.uitvoering 3.clientendossier 4.vrijheidsbeperkende maatregelen 5.medicatie 3.evaluatie/ nazorg 6.ontslag en overplaatsing 7.waarderingsonderzoek

25 HKZ ± 160 eisen eis 4.4.14 betreft spirituele zorgbehoefte: Er is beleid ten aanzien van het bieden van aandacht en ondersteuning aan de identiteit en levensinvulling van cliënten. meer concreet: er is dagelijks een mis er zijn gespreksgroepen olv geestelijk verzorger

26 HKZ keurmerk

27 HKZ niet toegesneden op bijzondere doelgroep zorgvragers zoals religieuzen. KNR: nadenken over een beoordeling van de aandacht die een zorgorganisatie besteedt aan het religieuze leven van haar bewoners, nadenken over een keurmerk Werkgroep Wat is er essentieel om te zorgen dat oudere, zorgafhankelijke religieuzen kunnen leven als religieuzen, nu en in de toekomst

28 Werkgroep opstellen van eisenpakket ontwikkelen toetsformulier houden van audit toekennen van kwaliteitslabel afhankelijk randvoorwaarden KNR-vlag? opleiden auditoren? kwaliteitsregister? herhalingsfrequentie? financiën? menskracht?

29 Eisenpakket 1.dagritme en religieuze leefsfeer 2.faciliteiten 3.pastorale zorg 4.religieuze identiteit 5.bestuur en medezeggenschap 6.mantelzorg 7.uiterlijk en sfeer Toetsformulier

30 4. religieuze identiteit aandacht voor de geschiedenis medewerkers kennen geschiedenis en gaan respectvol met religieuze leven om (her- en bij)scholing van (nieuwe) medewerkers gepaste aandacht voor kerkelijke feesten afspraken over de ‘privacy’ van de kloostergemeenschap

31 4. uiterlijke sfeer uiterlijk en uitstraling passend bij religieuze sfeer gezamenlijke huiskamer aparte ruimte voor bezoek van familie

32

33 Toetsformulier uitgezet bij drie zorginstellingen voor religieuzen geretourneerd aanpassing bezoek bij twee van deze instellingen bezoek ≠ audit toetsen formulier en werkelijkheid aanbevelingen voor verbeteringen toekennen van kwaliteitslabel bespreken van vragen rondom randvoorwaarden

34 Randvoorwaarden keurmerk/ kwaliteitslabel KNR-vlag? opleiden auditoren? kwaliteitsregister? herhalen audit na 3 jaar? financiën? bemensing? doel versus middel

35

36 bekend maken eisen aan zoekende religieuzen organisaties die zich (blijvend) ‘corde optante religionem’ willen inspannen

37 de voortdurende inspanning!

38 Kwaliteit


Download ppt "Kwaliteit. kwaliteit is iets van de laatste jaren."

Verwante presentaties


Ads door Google