De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio’s, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009 Willibrord Huisman & Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn niet zelfstandig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio’s, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009 Willibrord Huisman & Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn niet zelfstandig."— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio’s, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009 Willibrord Huisman & Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn niet zelfstandig begrijpelijk, maar bedoeld als illustraties bij een mondelinge presentatie; veelal zijn ook de kleurweergave en de animatie essentieel. Indien u deze dia's zelfstandig wilt bestuderen of hergebruiken, neem dan contact op: wwww.ru.nl/iowo/willibrordhuisman Indien u deze PPT wilt afdrukken, kies dan Bestand – Afdrukken – Afdrukken: Notitiepagina's Daardoor worden de notities bij de dia's afgedrukt

2 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20092 Portfolio’s, wat moet je ermee? 0.0.Programma 1.1.Doel & vraagstelling 2.2.Wat "is" een portfolio 3.3.Papier, digitaal, online 4.4.Portfolio en dossier 5.5.Checklist of zeepkist 6.Meer: www.ru.nl/iowo/docentadviespuntwww.ru.nl/iowo/docentadviespunt Naderhand toegevoegd: A:A: overige aspecten B: inventarisatie portfolio-initiatieven RU, IOWO 2009

3 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20093 Programma 12:30Wie weet wat al 12:35Begrippenkader Willibrord Huisman, IOWO 12:45Portfolio rapportagevaardigheden Rob Bos, Biomedische wetenschappen 13:00Individuele portfolio's en groepsportfolio's Núria Domínguez & Kim Konsten, Bedrijfscommunicatie 13:15Docentportfolio's voor de toetsing voor de BKO Bea Edlinger, IOWO 13:30Discussie

4 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20094 Doel & vraagstelling Meer zicht op het óf, het hoe, en het waarom van portfolio’s in uw onderwijs Vragen / zorgen Waar hebben we het over? Hoe gaat het in de RU-praktijk? Zijn we duidelijk genoeg?

5 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20095 Portfolio volgens Bartjens

6 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20096 Presentatieportfolio: –Overtuigend laten zien wat je goed kunt* –Sollicitaties

7 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20097 Beoordelingsportfolio: –Laten zien wat je goed kunt en wat je niet goed kunt –In relatie tot wat je zou moeten* kunnen –Jaargesprekken met beoordelaar of toetscommissie

8 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20098 Ontwikkelingsportfolio: –Bijhouden hoe je je ontwikkelt –In relatie tot wat je zou willen kunnen –Begeleiding, coaching, intervisie

9 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 20099 Onderlinge terugkoppeling

10 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200910 Papier, digitaal, online Papier Digitaal Niet: of Digitaal Maar: Papier Digitaal Online Papier of Digitaal Online of

11 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200911 Dossier vs. portfolio Dossier: –wordt door anderen aangelegd over jou Portfolio: –leg je aan over jezelf

12 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200912 Dossier

13 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200913 Portfolio met extern dossier

14 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200914 Portfolio met eigen materiaal plus extern dossier

15 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200915 Portfolio zonder structuur

16 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200916 Portfolio – checklist of …

17 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200917 … zeepkist?

18 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200918 A: overige aspecten Eigenaarschap copyright, privacy, veiligheid, plagiaat, fraude Rollen, taken, bevoegdheden met name: is de begeleider wel iemand anders dan de beoordelaar? Doelen heeft het portfolio een doel of is het een middel in doelgericht onderwijs Belang, waardering, beoordeling uitgedrukt in ECTS of ergens als verplichting ondergeschoven Duurzaamheid hoe lang is een (digitaal) portfolio houdbaar; is het meeneembaar Verwachtingen en voorlichting expliciet naar alle rollen; scholing van begeleiders en beoordelaars Efficiëntie voorkom ruis & gehannes door goed te ontwerpen en voor te lichten

19 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200919 Portfolio-initiatieven op de RU, 1 In het voorjaar 2009 voert IOWO een korte inventarisatie uit van initiatieven met studentportfolio's aan de RU. Gé Ophelders en Oliva Peeters verzamelen 25 namen van personen die (wellicht) iets doen met portfolio's. Zij voeren gesprekken met hen (of gaan dat nog doen) en vragen materiaal en documentatie op. Over de wijze van rapportage en eventueel publicatie van de portfoliogebruiksvoorbeelden moet nog een besluit genomen worden. De volgende twee dia's geven een voorlopige samenvatting.

20 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200920 Portfolio-initiatieven op de RU, 2 Tandheelkunde: grootse plannen, start nu, BB *Biomed. wet.: rapportagevaardigheden, blokboek Geneeskunde & VOHA: ver ontwikkeld; ba  ma  vervolgopl. *Bedrijfscomm. Letteren: (groeps)opdracht; fb; reflectie Natuurkunde: verzamelmap acad. vaard. over hele opleiding (2009) Endocrinologie: bouw van persoonlijke syllabus Mol. Levenswet.: acad. vaardigheden, ELGG Rel.wet.: starten zodra er een centraal portfoliosysteem is Onderwijskunde: beoordeling stage Pedagogiek: st schrijven 'portfoliodocument' over hun stage ILS: ontw + beoord; studenten onderling; flexibel gebruik Inf & inf: open portfolio geïntegreerd in werkplaats (Gé Ophelders)

21 Portfolio's, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 200921 Portfolio-initiatieven op de RU, eerste conclusies De projecten zijn lastig te vinden Met "portfolio" wordt van alles bedoeld ILS en Geneeskunde zijn koplopers Andere initiatieven komen veelal van docenten Meestal papier, soms deels digitaal (ELGG, mediawiki, BB) Vaak geen duidelijke documentatie en instructies Rollenkwestie vaak troebel Weinig ondersteuning van betrokken docenten Veel klachten over tijdbesteding Er wordt wel geëvalueerd en bijgesteld


Download ppt "Portfolio’s, wat moet je ermee? RU-seminar 9 juni 2009 Willibrord Huisman & Gé Ophelders, IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn niet zelfstandig."

Verwante presentaties


Ads door Google