De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Portfolio’s voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 2011 Bea Edlinger & Willibrord Huisman IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Portfolio’s voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 2011 Bea Edlinger & Willibrord Huisman IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn."— Transcript van de presentatie:

1 Portfolio’s voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 2011 Bea Edlinger & Willibrord Huisman IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn niet zelfstandig begrijpelijk, maar bedoeld als illustraties bij een mondelinge presentatie; veelal zijn ook de kleurweergave en de animatie essentieel. Indien u deze dia's zelfstandig wilt bestuderen of hergebruiken, neem dan contact op: wwww.ru.nl/iowo/willibrordhuisman Indien u deze PPT wilt afdrukken, kies dan Bestand – Afdrukken – Afdrukken: Notitiepagina's Daardoor worden de notities bij de dia's afgedrukt

2 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20112 Portfolio’s voor academische ontwikkeling 0.Programma 1.Doel & vraagstelling 2.Portfolio bachelor Biologie: hoe ziet het eruit? 3.Online demonstratie van het portfolio Biologie 4.Wat vinden we ervan? 6.Vragen en discussie

3 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20113 Doel & vraagstelling Meer zicht op: het óf, het hoe, en het waarom van een ontwikkelings- en beoordelingsportfolio de ervaringen, wensen en tips van betrokkenen (die ermee werken) Vragen / zorgen Waar hebben we het over? Hoe gaat het in de praktijk? Wanneer is het academisch? Bevordert het studiesucces?

4 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20114 Presentatieportfolio: –Overtuigend laten zien wat je goed kunt –Sollicitaties –Verkoop

5 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20115 Beoordelingsportfolio: –Laten zien wat je goed kunt en wat je niet goed kunt –In relatie tot wat je zou moeten kunnen –Voor beoordeling

6 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20116 Ontwikkelingsportfolio: –Bijhouden hoe je je ontwikkelt –In relatie tot wat je zou willen kunnen –Begeleiding, coaching, intervisie

7 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20117 Terugkoppeling

8 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20118 Portfolio – checklist of …

9 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 20119 … zeepkist?

10 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 201110 Portfolio bachelor Biologie: aanleiding en doel Meer verantwoord gebruik van het portfolio Gebruiken in de studiebegeleiding (bachelorrendement) Ontwikkelen van de academische attitude –bijbehorende eindterm: “De bachelor reflecteert kritisch op het eigen persoonlijk handelen en de daaruit voortvloeiende resultaten/effecten, verantwoordt gemaakte keuzen, en stuurt zelfstandig de eigen competentieontwikkeling en het bijbehorende leerproces” 3 EC

11 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 201111 Portfolio bachelor Biologie: voorwaarden Portfolio ingebed in curriculum Draagvlak onder docenten (ba-team) Rollen, taken en bevoegdheden helder Begeleiding vanuit opleiding Beoordeling aan het einde van de bachelor Procedures efficiënt, beschreven en bekend Digitaal portfolio: goed werkend systeem

12 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 201112 Portfolio bachelor Biologie Ontwikkelen van de academische attitude: B1B2B3 Studievaardigheden Academische vaardigheden Zelfsturing Keuzes binnen de bachelor Keuze voor vervolg Voorkeuren Studievoortgang

13 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 201113 Portfolio bachelor Biologie: geconcretiseerd B3 Portfolio- opdrachten bachelor 3 Gesprek 4 met begeleider ba-scriptie Eindbeoordeling door andere scriptie- begeleider Feedback door begeleider ba-scriptie Ba-scriptie B2 Portfolio- opdrachten bachelor 2 Gesprek 3 met begeleider ba-werkstuk Voorlopige beoordeling door begeleider ba- werkstuk Ba-werkstuk B1 Portfolio- opdrachten semester 2 Portfolio- opdrachten semester 1 Gesprek 2 met tutor Gesprek 1 met tutor Feedback van tutor Practicum- verslagen

14 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 201114 Portfolio bachelor Biologie: ingezoomd B1 B1 Portfolio- opdrachten semester 2 Terugblik op het eerste jaar en vooruitblik op het tweede jaar Overzicht studieresultaten Sterkte-zwakte analyse van – zes studievoortgangcompetenties – twee academische vaardigheden Tekst over eigen academische ontwikkeling Ingevuld evaluatieformulier propedeuse (studentdeel) Portfolio- opdrachten semester 1 Terugblik op de start van de studie Overzicht studieresultaten Sterkte-zwakte analyse van – drie studievoortgangcompetenties Tekst over eigen academische ontwikkeling Ingevuld evaluatieformulier (studentdeel)

15 Portfolio's voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 201115 U ontvangt een mail met verwijzingen naar: Academische criteria van de Technische Universiteit Eindhoven en de Radboud Universiteit http://www.jointquality.nl/content/descriptors/ACNLweb.pdf Verslag van het vorige IOWO-seminar over portfolio's http://www.ru.nl/iowo/actueel/2009portfoliosverkend http://www.ru.nl/iowo/actueel/2009portfoliosverkend Meer over onderlinge terugkoppeling http://www.ru.nl/iowo/actueel/2009peerfeedback IOWO's docentadviespunt http://www.ru.nl/iowo/docentadviespunt http://www.ru.nl/iowo/docentadviespunt Bea Edlinger en Willibrord Huisman, IOWO http://www.ru.nl/iowo/BeaEdlinger http://www.ru.nl/iowo/WillibrordHuisman http://www.ru.nl/iowo/BeaEdlinger http://www.ru.nl/iowo/WillibrordHuisman


Download ppt "Portfolio’s voor academische ontwikkeling RU-seminar 21 april 2011 Bea Edlinger & Willibrord Huisman IOWO Tekeningen Eva Huisman De dia’s in deze PPT zijn."

Verwante presentaties


Ads door Google