De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2"— Transcript van de presentatie:

1 Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2
Veiligheidaspecten Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2 Jelle Hoeksma Jan Ruitenberg

2 Opbouw presentatie Veiligheidsaanpak Werkgroep Inrichting Tunnels
Enkele resultaten

3 Veiligheidsaanpak Veiligheidsfilosofie STV:
Normen, Richtlijnen en uitgangspunten Veiligheidsbeschouwingen Basismaatregelen Aanvullende maatregelen Veiligheidsorganisatie

4 A: Normen, richtlijnen, uitgangspunten
Wet en regelgeving: Beleidsnota deel A: eisen aan proces (vastgesteld) Beleidsnota deel B: concrete veiligheidseisen (in ontwikkeling) Tezamen basis voor Tunnelwet

5 A: Normen, richtlijnen, uitgangspunten
Veiligheidsdoelen/veiligheidseisen: Tunnelgebruik en omgeving Verkeersafwikkeling Incidentafhandeling Zelfredding Hulpverlening Instandhouding Doelen vertaalt in toetsbare eisen

6 B: Veiligheidsbeschouwingen
Kwantitatieve risicoanalyse - interne veiligheid (weggebruikers) - externe veiligheid (omwonenden) Scenarioanalyse - vergelijking 4 varianten Keuze variant: op hoofdrijbanen open delen; dichte wand tussen rijbanen

7 C: Basismaatregelen Voorstel maatregelen op basis van VRC
Overleg groep o.l.v. projectbureau LR - TNO rapport inventarisatie eisen/wensen (4 var.) Werkgroep Veiligheid LR - rapport veiligheidsvoorzieningen Werkgroep Inrichting Tunnels (WIT) - invulling open punten

8 D: Aanvullende maatregelen
Vluchtstroken Voorkomen filevorming in tunnel Automatische blusvoorziening

9 E: Veiligheidsorganisatie
Veiligheidsbeheersysteem: Verkeersmanagement Incidentmanagement Instandhouding (inspectie, onderhoud) Opleiding en oefening

10 WIT: Doelstelling Voorkomen van vertraging bij aanvragen van Bouwvergunning Duidelijkheid voor contract (PvE) Daarom eenduidige afspraken t.a.v. maatregelen en voorzieningen

11 WIT: Samenstelling werkgroep
OHD: politie, brandweer, GGD Opdrachtgever – Directie Utrecht Ontwerpers (civiel, EM) Beheerder Verkeerscentrale Oudenrijn

12 WIT: Werkwijze Werkgroep onder voorzitterschap van RWS Bouwdienst – maandelijks overleg Vroegtijdig pre-advies van B&W Utrecht ingewonnen

13 Analyse verkeersstromen bij onderhoudwerkzaamheden en calamiteiten
inventarisatie voorzieningen (CADO’s / VEVA’s) opstellen onderhouds- en calamiteitenplannen / draaiboeken omleidingroutes

14 Integriteit constructie bij brand
Constructie mag niet progressief bezwijken (in langs- en dwarsrichting) Prestatie-eis: na 1 uur RWS brandkromme max. 450ºC t.p.v. wapening Aantonen met brandproef

15 Ventilatie hoofdrijbanen
T.a.v. tunneldelen van ca. 400m. 250m< tunnel > 500m  afweging Advies TNO en TEC Advies STV: wel mechanische ventilatie - meerkosten relatief beperkt (ventilatoren) - A2 is belangrijke verkeersader - eenduidig voor hulpdiensten

16 Ventilatie hoofdrijbanen

17 Beschouwing vluchtproces
Vluchtrichting : In bovenstroomse richting: eenduidigheid Vluchtkanaal volledig doorgaand (pompenkamer verdiept) Langs brand vluchten Geen rook bij uitgang

18 Vluchtsimulatie Middels simulatie nagaan of vluchtweg voldoende capaciteit bezit Wachttijden bij de vluchtdeur? Effect van lokale vernauwing aan eind van vluchtkanaal (noordzijde) Gevoeligheidsanalyse van variabelen

19 Screen-shot van model:
Lay out: model 75 mtr 100 mtr 100 mtr 100 mtr 100 mtr 100 mtr 75 mtr Screen-shot van model:

20 Rookverspreiding tunnelportalen
Maatregelen bij calamiteiten Ventilatieregime Andere voorzieningen (bv rookmuur)

21 FILMPJE OPSTARTEN 20 sec ROOKPROEF


Download ppt "Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2"

Verwante presentaties


Ads door Google