De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidaspecten Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2 Jelle Hoeksma Jan Ruitenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidaspecten Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2 Jelle Hoeksma Jan Ruitenberg."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidaspecten Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2 Jelle Hoeksma Jan Ruitenberg

2 Opbouw presentatie Veiligheidsaanpak Werkgroep Inrichting Tunnels Enkele resultaten

3 Veiligheidsaanpak Veiligheidsfilosofie STV: A.Normen, Richtlijnen en uitgangspunten B.Veiligheidsbeschouwingen C.Basismaatregelen D.Aanvullende maatregelen E.Veiligheidsorganisatie

4 A: Normen, richtlijnen, uitgangspunten Wet en regelgeving: Beleidsnota deel A: eisen aan proces (vastgesteld) 2.Beleidsnota deel B: concrete veiligheidseisen (in ontwikkeling) Tezamen basis voor Tunnelwet

5 A: Normen, richtlijnen, uitgangspunten Veiligheidsdoelen/veiligheidseisen: –Tunnelgebruik en omgeving –Verkeersafwikkeling –Incidentafhandeling –Zelfredding –Hulpverlening –Instandhouding Doelen vertaalt in toetsbare eisen

6 B: Veiligheidsbeschouwingen Kwantitatieve risicoanalyse - interne veiligheid (weggebruikers) - externe veiligheid (omwonenden) Scenarioanalyse - vergelijking 4 varianten Keuze variant: op hoofdrijbanen open delen; dichte wand tussen rijbanen

7 C: Basismaatregelen Voorstel maatregelen op basis van VRC Overleg groep o.l.v. projectbureau LR - TNO rapport inventarisatie eisen/wensen (4 var.) Werkgroep Veiligheid LR - rapport veiligheidsvoorzieningen Werkgroep Inrichting Tunnels (WIT) - invulling open punten

8 D: Aanvullende maatregelen Vluchtstroken Voorkomen filevorming in tunnel Automatische blusvoorziening

9 E: Veiligheidsorganisatie Veiligheidsbeheersysteem: Verkeersmanagement Incidentmanagement Instandhouding (inspectie, onderhoud) Opleiding en oefening

10 WIT: Doelstelling Voorkomen van vertraging bij aanvragen van Bouwvergunning Duidelijkheid voor contract (PvE) Daarom eenduidige afspraken t.a.v. maatregelen en voorzieningen

11 WIT: Samenstelling werkgroep OHD: politie, brandweer, GGD Opdrachtgever – Directie Utrecht Ontwerpers (civiel, EM) Beheerder Verkeerscentrale Oudenrijn

12 WIT: Werkwijze Werkgroep onder voorzitterschap van RWS Bouwdienst – maandelijks overleg Vroegtijdig pre-advies van B&W Utrecht ingewonnen

13 Analyse verkeersstromen bij onderhoudwerkzaamheden en calamiteiten inventarisatie voorzieningen (CADO’s / VEVA’s) opstellen onderhouds- en calamiteitenplannen / draaiboeken omleidingroutes

14 Integriteit constructie bij brand Bij brand: Constructie mag niet progressief bezwijken (in langs- en dwarsrichting) Prestatie-eis: na 1 uur RWS brandkromme max. 450ºC t.p.v. wapening Aantonen met brandproef

15 Ventilatie hoofdrijbanen T.a.v. tunneldelen van ca. 400m. 250m 500m  afweging Advies TNO en TEC Advies STV: wel mechanische ventilatie - meerkosten relatief beperkt (ventilatoren) - A2 is belangrijke verkeersader - eenduidig voor hulpdiensten

16 Ventilatie hoofdrijbanen

17 Beschouwing vluchtproces Vluchtrichting : –In bovenstroomse richting: eenduidigheid –Vluchtkanaal volledig doorgaand (pompenkamer verdiept) –Langs brand vluchten –Geen rook bij uitgang

18 Vluchtsimulatie Middels simulatie nagaan of vluchtweg voldoende capaciteit bezit –Wachttijden bij de vluchtdeur? –Effect van lokale vernauwing aan eind van vluchtkanaal (noordzijde) –Gevoeligheidsanalyse van variabelen

19 100 mtr75 mtr100 mtr 75 mtr Lay out: model Screen-shot van model:

20 Rookverspreiding tunnelportalen Maatregelen bij calamiteiten Ventilatieregime Andere voorzieningen (bv rookmuur)

21 FILMPJE OPSTARTEN 20 sec ROOKPROEF


Download ppt "Veiligheidaspecten Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2 Jelle Hoeksma Jan Ruitenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google