De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 1 05-07-2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 1 05-07-2004."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid
1

2 Integrale veiligheidsfilosofie
Uitgangspunten, normen, randvoorwaarden Veiligheidsbeschouwingen Kwantitatieve risicoanalyse Scenarioanalyse Basismaatregelen (VRC) Aanvullende maatregelen en hun effectiviteit Veiligheidsorganisatie 2

3 C. Basismaatregelen (VRC)
Richtlijnen voor: Lange gesloten constructies: tunnels Korte gesloten constructies Gedeeltelijk gesloten constructies Zijwaarts gesloten constructies 3

4 Hst 4: verkeerskundig Alignement (ROA, zichtlengte)
Dwarsprofiel (hoogte, breedte, objectafstanden) Langshelling < 4,5% 4

5 Hst 5: energie Afhankelijk van onderbrekingsinterval netaansluiting (enkele of dubbele of 2 gescheiden netten) voor kritische onderdelen (detectie, bediening, signalering, deel verlichting) met: no-break + noodstroom; no-break + beperkte noodstroom; alleen no-break. 5

6 Hst 6: verlichting: NSVV aanbeveling

7 Hst 6: verlichting 7

8 Hst 7: afvoersysteem Wegdek: geen ZOAB, dwarshelling min. 2%, sleuven in belijning Riolering: capaciteit, inlaatopeningen, ingang naar kelders Waterkelder: berging, scheiding van overige ruimten, watersloten, afvoer Pompinstallaties: min 2 pompen, EX uitvoering 8

9 Hst 8: bescherming tegen brand
Niet snel instorten (Bouwbesluit) Economische afweging: bij tunnels onder waterwegen is hittewerende bekleding kosteneffectief Maatregelen: hittewerende bekleding, koelen, dubbele wand, polipropyleenvezels, staalvezels 9

10 centrale systemen voor
Hst 9: bediening / bewaking lokale systemen voor besturing/bediening detectie comm. alg.bedr. cond. hulpverl. zelfredz. verkeersm. centrale systemen voor bediening operator comm.ext. 10

11 Hst 9: bediening / bewaking
11

12 Hst 10: verkeersdetectie en verkeersregeling
Verkeersinstallatie nodig: Tunnels zonder vluchtstrook Indien nodig voor onderhoud Indien vluchten naar andere buis Indien dit uit risicoanalyse blijkt 12

13 Hst 11: vluchten 13

14 Hst 12: ventilatie Verdrijven luchtverontreiniging van het verkeer
Afvoeren van rook in gewenste richting Gedeeltelijk omkeerbaar Tunnels < 250m geen mechanische ventilatie Tunnels > 500m altijd ventilatievoorzieningen Toelaatbare faalkans systeem afhankelijk van brandgrootte Zichtmeting toepassen (niet meer CO meting) ventilator 14

15 De lengte van de "rooktong" is afhankelijk van de ventilatiesnelheid
(in dit voorbeeld een lage ventilatiesnelheid = een lange tong) 15

16 Hst 13: Communicatie CCTV LS/HF operator TEL brandweer weggebruiker
Calamiteitenknop Evacuatieknop 16

17 Hst 14: detectie SOS/SDS snelheidsbeperking operator CCTV afkruisen
INTERCOM snelheidsbeperking afkruisen 17

18 Hst 15: brandbestrijding
18

19 Hst 16: kabels en leidingen
Centrale ligging Buiten de verkeersruimte Functiebehoud hoofdtracé onder alle omstandigheden (brand) Goed bereikbaar Eenvoudig te inspecteren Geschikt om kabels/leidingen toe te voegen of te verwijderen Redundante verbindingen in gescheiden tracés onderbrengen 19

20 Hst 16: kabels en leidingen
20

21 Hst 17: Hulppost 21

22 Hst 18: Hulpverlening Bereikbaarheid voor hulpdiensten
In vroeg stadium overleg Bij bediende tunnels calamiteiten bestrijdingsplan 22

23 Hst 19: Beleving Aandachtspunten zoals: wegbeeld kleurstelling
overgang wegdek-wand en buiten-binnen heldere signalering akoestiek (spraakverstaanbaarheid) 23

24 Hst 20: Beheer en onderhoud
Aandachtspunten en overwegingen t.a.v onderhoud beperk onderhoud in verkeersruimte leg gegevens vast in onderhoudshandboek waar mogelijk bij onderhoud omleidingroute instellen 24

25 Hst 21: Compenserende maatregelen bij falen van tunnelinstallaties
Welke compenserende maatregelen kunnen worden getroffen bij het geheel of gedeeltelijk falen van tunnelinstallaties 25

26 Meer weten ???? 26


Download ppt "Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 1 05-07-2004."

Verwante presentaties


Ads door Google