De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 105-07-2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 105-07-2004."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 105-07-2004

2 Integrale veiligheidsfilosofie A.Uitgangspunten, normen, randvoorwaarden B.Veiligheidsbeschouwingen Kwantitatieve risicoanalyse Scenarioanalyse C.Basismaatregelen (VRC) D.Aanvullende maatregelen en hun effectiviteit E.Veiligheidsorganisatie 205-07-2004

3 C. Basismaatregelen (VRC) 3 Richtlijnen voor: Lange gesloten constructies: tunnels Korte gesloten constructies Gedeeltelijk gesloten constructies Zijwaarts gesloten constructies 05-07-2004

4 4 Alignement (ROA, zichtlengte) Dwarsprofiel (hoogte, breedte, objectafstanden) Langshelling < 4,5% Hst 4: verkeerskundig 05-07-2004

5 5 Afhankelijk van onderbrekingsinterval netaansluiting (enkele of dubbele of 2 gescheiden netten) voor kritische onderdelen (detectie, bediening, signalering, deel verlichting) met: no-break + noodstroom; no-break + beperkte noodstroom; alleen no-break. Hst 5: energie 05-07-2004

6 6 Hst 6: verlichting: NSVV aanbeveling 05-07-2004

7 7 Hst 6: verlichting 05-07-2004

8 8 Wegdek: geen ZOAB, dwarshelling min. 2%, sleuven in belijning Riolering: capaciteit, inlaatopeningen, ingang naar kelders Waterkelder: berging, scheiding van overige ruimten, watersloten, afvoer Pompinstallaties: min 2 pompen, EX uitvoering Hst 7: afvoersysteem 05-07-2004

9 9 Niet snel instorten (Bouwbesluit) Economische afweging: bij tunnels onder waterwegen is hittewerende bekleding kosteneffectief Maatregelen: hittewerende bekleding, koelen, dubbele wand, polipropyleenvezels, staalvezels Hst 8: bescherming tegen brand 05-07-2004

10 10 lokale systemen voor besturing/bediening detectie comm. alg.bedr. cond. hulpverl. zelfredz. verkeersm. centrale systemen voor bediening operator comm.ext. Hst 9: bediening / bewaking 05-07-2004

11 11 Hst 9: bediening / bewaking 05-07-2004

12 12 Hst 10: verkeersdetectie en verkeersregeling 05-07-2004 Verkeersinstallatie nodig: Tunnels zonder vluchtstrook Indien nodig voor onderhoud Indien vluchten naar andere buis Indien dit uit risicoanalyse blijkt

13 1305-07-2004 Hst 11: vluchten

14 14 ventilator Verdrijven luchtverontreiniging van het verkeer Afvoeren van rook in gewenste richting Gedeeltelijk omkeerbaar Tunnels < 250m geen mechanische ventilatie Tunnels > 500m altijd ventilatievoorzieningen Toelaatbare faalkans systeem afhankelijk van brandgrootte Zichtmeting toepassen (niet meer CO meting) Hst 12: ventilatie 05-07-2004

15 1505-07-2004 De lengte van de "rooktong" is afhankelijk van de ventilatiesnelheid (in dit voorbeeld een lage ventilatiesnelheid = een lange tong)

16 16 Hst 13: Communicatie 05-07-2004 CCTV LS/HF operator TEL brandweer weggebruiker Calamiteitenknop Evacuatieknop

17 17 Hst 14: detectie 05-07-2004 SOS/SDS CCTV operator INTERCOM snelheidsbeperking afkruisen

18 1805-07-2004 Hst 15: brandbestrijding

19 1905-07-2004 Centrale ligging Buiten de verkeersruimte Functiebehoud hoofdtracé onder alle omstandigheden (brand) Goed bereikbaar Eenvoudig te inspecteren Geschikt om kabels/leidingen toe te voegen of te verwijderen Redundante verbindingen in gescheiden tracés onderbrengen Hst 16: kabels en leidingen

20 20 Hst 16: kabels en leidingen 05-07-2004

21 2105-07-2004 Hst 17: Hulppost

22 22 Hst 18: Hulpverlening 05-07-2004 Bereikbaarheid voor hulpdiensten In vroeg stadium overleg Bij bediende tunnels calamiteiten bestrijdingsplan

23 23 Hst 19: Beleving 05-07-2004 Aandachtspunten zoals: wegbeeld kleurstelling overgang wegdek-wand en buiten-binnen heldere signalering akoestiek (spraakverstaanbaarheid)

24 24 Hst 20: Beheer en onderhoud 05-07-2004 Aandachtspunten en overwegingen t.a.v onderhoud beperk onderhoud in verkeersruimte leg gegevens vast in onderhoudshandboek waar mogelijk bij onderhoud omleidingroute instellen

25 25 Hst 21: Compenserende maatregelen bij falen van tunnelinstallaties 05-07-2004 Welke compenserende maatregelen kunnen worden getroffen bij het geheel of gedeeltelijk falen van tunnelinstallaties

26 Meer weten ???? WWW.TUNNELSAFETY.NL 2605-07-2004


Download ppt "Veiligheidsrichtlijnen deel C (VRC) Jelle Hoeksma Steunpunt Tunnelveiligheid 105-07-2004."

Verwante presentaties


Ads door Google