De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Openbare verlichting op aanvraag Ries van der Borst Projectmedewerker 2 maart 2010, afdeling Wegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Openbare verlichting op aanvraag Ries van der Borst Projectmedewerker 2 maart 2010, afdeling Wegen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Openbare verlichting op aanvraag Ries van der Borst Projectmedewerker 2 maart 2010, afdeling Wegen

2 Inhoud De locaties De aanleiding / uitgangspunten Organisatie van het Project N237 Beleidsdoelstelling. Functionele werking Kosten. Samenvatting Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

3 3 OVL op aanvraag Lengte wegvak ca. 2100 meter OVL op aanvraag Locaties : 1. N415 (Hoge Vuursche – Baarn) 2. N234 en N238 Den Dolder 3. N234 Bilthoven 4. N226 Maarsbergen 5. N237Amersfoortse weg (N237) te Zeist tussen kruispunten met Utrechtseweg en Panweg

4 4 Aanleiding Reconsructie N237 tussen kruispunten Utrechtseweg en Panweg te Zeist Van Stroomweg (oude rijksweg) naar Gebiesontsluitingsweg Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

5 5 Nieuwe situatie Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen Oude situatie hoofdrijbaan N237

6 6 Uitgangspunten Veilige en Duurzame inrichting Bevorderen acceptatie max. snelheid. (80 km/h) Handhaven veiligheid fietsverkeer Verbeteren ecologische waarden Terugdringen lichthinder. Laat het Donker, donker. Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

7 7 Organisatie Reconstructie Uitgangspunten vastgesteld door Overleg: Gemeenten De Bilt en Zeist Belanghebbenden o.a. politie en RWS, Inspraak Informatie aanwonenden en weggebruikers via Inloopavonden Nieuwsbrieven en Regionale pers Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

8 8 Duurzaam en verantwoord verlichten : GS Besluit 2007 Openbare Verlichting OP MAAT voor alle type wegen en paden Rekening houden met : milieueisen en –wensen o.a. terugdringen lichthinder en - vervuiling Energie besparing en terugdringen CO2 uitstoot. Waarborgen VERKEERS- en SOCIALE VEILIGHEID

9 9 Afweging Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen Verkeers- veiligheid in het geding Sociale veiligheid in het geding Geen Verlichting Nee Ja Alleen Geleiding: 1. (Actieve) Markering Detectie: 2 Verlichting op aanvraag 3 Dynamische dimbare verlichting 4 Statisch dimbare verlichting 5 Conventionele verlichting Ja 2 Verlichting op aanvraag 3 Dynamische dimbare verlichting 4 Statisch dimbare verlichting 5 Conventionele verlichting

10 10 Functionele werking Wegvakindeling Inmeldpunt Uitmeldpunt Maximum verlichtingstijd Garantieverlichtingstijd Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

11 11 Wegvakindeling Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen 100 m. Uit 1 Uit 2Uit 3 In 1 In 2 In 3 Uit 1 In 1In 2 Uit 2 Wegvak 1 Wegvak 2 Wegvak 3 enzovoort 300 m. < = Lengte < = 750 m. Rekening houden met Snelheid Bromfietsers Fietsers Voetgangers Radar

12 12 Inmeldpunt Een inmelding moet op dusdanige afstand geschieden dat de verlichting 8 seconde aan is voordat de gebruiker het wegvak binnentreedt. Hiervoor gaan we uit van de bromfietser snelheid: 12,5 m/s. het inmeldingspunt ligt derhalve op 8 x 12,5 = 100 meter voor een wegvak Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

13 13 Uitmeldpunt Het uitmeldpunt ligt meestal op dezelfde locatie als het inmeldpunt, n.l. het uitmeldpunt is het inmeldpunt voor verkeer in tegengestelde richting. Nadat dat alle gebruikers het wegvak hebben verlaten wordt de verlichting gedoofd als de laatste gebruiker 100 meter van het wegvak is verwijderd en De garantie verlichtingstijd is verstreken. Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

14 14 Maximale verlichtingstijd Verlichtingstijd welke de maximale verlichtingstijd bewaakt i.v.m. eventueel uitblijven van uitmeldingen Deze verlichtingstijd wordt ingesteld op de maximale reistijd van de langzaamste gebruiker van het inmeldpunt tot het uitmeldpunt. Voorbeeld: Langzaamste gebruiker is meestal de voetganger. Snelheid: 1 m/seconde lengte wegvak 750 meter, inmeldpunt 100 meter voor het betreffende wegvak, uitmeldpunt 100 meter voorbij het betreffende wegvak: De maximale verlichtingstijd = (100+750+100):1= 950 sec Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

15 15 Garantie verlichtingstijd Verlichtingstijd welke de minimale verlichtingstijd bewaakt i.v.m. eventuele onterechte uitmeldingen, gebaseerd op de hoofdgebruiker van het wegvak. Voorbeeld: Fietspad, Snelheid fietser: 5 m/seconde lengte 750 meter, inmeldpunt 100 meter voor het betreffende wegvak, uitmeldpunt 100 meter voorbij het betreffende wegvak: De garantie verlichtingstijd = (100+750+100):5= 190 sec Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

16 16 Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen Impressie Besturingskast

17 17 Impressie Verlichting Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

18 18 Kosten Verlichting op aanvraag N237 Installatie ca. € 153.500,- Verwijderen / afvoeren lichtmasten langs hoofdrijbaan 105 st. á ca € 300,- € 34.500,- Voorbereiding en directie ca. € 30.000,- Totaal € 218.000,- Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

19 19 Eisen en Aandachtspunten Geldende normen en richtlijnen Alleen toepassen als er gedurende langere perioden tijdens avond / nacht weinig verkeer is. Welke weggebruikers maken gebruik van het wegvak: Fietsers, Bromfietsers en / of voetgangers? Welke eisen stelt de wegbeheerder aan de bewaking en monitoring van de installatie Bij combinatienetten moet ook de ondergrondse infrastructuur worden vervangen. De kosten lopen dan flink op (ca. € 35,- / m.) Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

20 20 Samenvatting Verlichting op aanvraag Energiebesparing (N237: > 90%) Geen lichthinder / - vervuiling als er geen verkeer is. Voorbeeldfunctie Producten zijn nog niet uitontwikkeld Leren van elkaars ervaringen. Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

21 21 Vragen? Provincie Utrecht – Openbare verlichting op Aanvraag. 2 maart 2010, afdeling Wegen

22 22 Bedankt voor uw aandacht. Ries van der Borst 2 maart 2010, afdeling Wegen


Download ppt "1 Openbare verlichting op aanvraag Ries van der Borst Projectmedewerker 2 maart 2010, afdeling Wegen."

Verwante presentaties


Ads door Google