De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Groene Leertraject Het Groene Leertraject 17-12-2007 informatie --- RUGGENGRAAT --- Ruggengraat: uitkomsten & betekenis voor Groen onderwijs GKC-project.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Groene Leertraject Het Groene Leertraject 17-12-2007 informatie --- RUGGENGRAAT --- Ruggengraat: uitkomsten & betekenis voor Groen onderwijs GKC-project."— Transcript van de presentatie:

1 Het Groene Leertraject Het Groene Leertraject 17-12-2007 informatie --- RUGGENGRAAT --- Ruggengraat: uitkomsten & betekenis voor Groen onderwijs GKC-project Ruggengraat In het project Ruggengraat van de Groene Kennis Coöperatie zijn een aantal groene scholen bezig met het definiëren van de éne taal, waarmee de vorderingen van studenten in de onderwijskolom VMBO-MBO- HBO-WO helder en eenduidig beschreven kunnen worden in termen van competenties. Met deze ene taal wil men de groei en ontwikkeling van studenten inzichtelijk en bespreekbaar maken. GKC-project Ruggengraat competenties in de groene onderwijskolom Welkom

2 Projectteam en wervel-trekkers GKC-projectteam Voorzitter: Frank de Jong (Stoas Hogeschool & CAH) Ruggengraat met 4 wervels: –VMBO-wervel –MBO-wervel –HBO-wervel –WO-wervel

3 MBO HBO WUR VMBO MBO WUR Van lossen onderwijslagen Naar Leerstroken HBO MBO VMBO Van een toren van Babylon met veel spraakverwarring Naar één duidelijke taal Doelstelling

4 Ruggengraat is géén Python Minimale lengte 1,20 m Het is meetlat voor een waardering van de competenties van mensen in een onderwijsniveaulaag Dus géén beoordeling op basis van een standaard

5 Criteria (4): A specten (11): Verantwoordelijkheid-rol -verantwoordelijkheid -zelfstandigheid Reikwijdte-publiek -tijdhorizon Complexiteit-werk -procedures -kennis & inzicht Transfer-context -verandervermogen -bereik bepalen niveau competenties Criteria & Aspecten bepalen niveau competenties

6 Ruggengraat is géén éénvormigheid van onderwijs maar referentiekader

7 BB Ik kan duidelijk uitleggen wat ik bedoel KB Ik kan bij een presentatie voor een groep duidelijke de kern van de zaak overbrengen en ik kan vragen over het onderwerp passend beantwoorden TGL Ik kan een presentatie afstemmen op de groep waar ik voor sta en ik kan daarbij inspelen op de reacties uit het publiek Referentie competentie ‘Presenteren’

8 STAND VAN ZAKEN: RUGGENGRAAT 1: Voor MBO zijn de 25 SHL-competenties uitgewerkt (2e landelijke redactie) - voor elk MBO niveau (1 t/m 4) - een vaste set niveau-indicaties & referentiekader - per competentie het eigen MBO-streefniveau 2:Voor VMBO is de set van 18 SHL competenties opgeleverd (2e landelijke redactie) - voor 3 + 1 VMBO leerwegen - een vaste set niveau-indicaties & referentiekader (onderlegger) - per competentie het eigen VMBO-streefniveau 3: Voor HBO/WO is een drietal pilots opgepakt - namelijk voor AD, Bachelor en Master - de vaste set niveau-indicaties & referentiekader - het streefniveau voor 25 SHL-competenties uitgewerkt

9 Groen Kennisnet: Livelink Pad: Leren  docenten  landelijke samenwerkingsprojecten  05 Ruggengraat GKC-project Ruggengraat Informatie over Ruggengraat

10 Algemeen contactadres GKC-project Ruggengraat: Dr. Frank P.C.M. de Jong Stoas Hogeschool, Hoofdkantoor Aeres groep Postbus 245, 6710 BE Ede T: 0318-675611 E: fdj@stoashogeschool.nl GKC-project Ruggengraat Adres

11 infomap Inhoud: ► de ‘ Ruggengraat ’ ►referentieniveaus SHL-competenties uitgewerkt voor 3 + 1 vmbo-niveaus

12 vragen ► drs. Cees de Jong managing consultant BVE Groen CPS secretaris Vereniging Buitengewoon Groen ►E: c.dejong@cps.nlc.dejong@cps.nl M: 06-21247948

13 SHL-competenties (1) A: beslissen & activiteiten initiëren B: aansturen C: begeleiden D: aandacht & begrip tonen E: samenwerken & overleggen F: ethisch & integer handelen G: relaties bouwen & netwerken H: overtuigen & beïnvloeden I: presenteren J: formuleren & rapporteren K:vakdeskundigheid toepassen L: materialen & middelen inzetten

14 SHL-competenties (2) M: analyseren N: onderzoeken O:creëren & innoveren P: leren Q: plannen & organiseren R: richten op behoeften & verwachtingen ‘klant’ S: kwaliteit leveren T: instructies & procedures opvolgen U:omgaan met verandering en aanpassen V: met druk & tegenslag omgaan W: gedrevenheid & ambitie tonen X: ondernemend & commercieel handelen Y: bedrijfsmatig handelen

15 HOOGTE HOOGTE niveau waarop of complexiteit waarin leerlingen competentie moeten kunnen toepassen BREEDTE BREEDTE mate van ontwikkeling van de competentie per component DE COMPENTENTIE-MAAT DIEPTE DIEPTE componenten die tot het competentie- bereik van de leerling gerekend worden


Download ppt "Het Groene Leertraject Het Groene Leertraject 17-12-2007 informatie --- RUGGENGRAAT --- Ruggengraat: uitkomsten & betekenis voor Groen onderwijs GKC-project."

Verwante presentaties


Ads door Google