De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplanontwikkeling VM2 Rob Duijker Marjolein Haandrikman Martha Haverkamp Liesbeth Pennewaard Jan van Rooijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplanontwikkeling VM2 Rob Duijker Marjolein Haandrikman Martha Haverkamp Liesbeth Pennewaard Jan van Rooijen."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplanontwikkeling VM2 Rob Duijker Marjolein Haandrikman Martha Haverkamp Liesbeth Pennewaard Jan van Rooijen

2 Inleiding Het experiment VM2 biedt de kans om een nieuw programma te ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling moeten op een aantal punten beslissingen genomen worden. Deze presentatie biedt bij die punten een aantal vragen die kunnen helpen bij de ontwikkeling. Bij de meeste dia’s is op de notitiepagina extra informatie gegeven. Bij de presentatie horen ook: - Werkblad leerplan VM2.doc - Overzicht competenties MBO.doc

3 De ontwikkeling van een leerplan

4 Curriculair spinnenweb visie leerdoelen leerinhouden leeractiviteiten docentrollen bronnen en materialen groeperingsvorm leeromgeving tijd toetsing -waartoe leren ze? -voor welk doel leren ze? -wat leren ze? -hoe leren ze? -hoe faciliteert de docent het proces? -welke middelen en materialen gebruiken ze? -met wie leren ze? -waar leren ze? -wanneer leren ze? -hoe wordt het geleerde beoordeeld?

5 Op weg naar een samenhangend leerplan SLO heeft een werkblad ontwikkeld met een overzicht van alle elementen van het leerplan, met daarbij per element een aantal relevante vragen. U kunt het werkblad gebruiken om de verschillende onderdelen van het leerplan in samenhang te bekijken. Bijvoorbeeld door er met uw team enkele elementen uit te kiezen en die alvast verder uit te werken. De elementen van het leerplan worden in deze presentatie kort benoemd.

6 Uw visie op VM2 Waarom is voor VM2 gekozen? Wat is voor u de meerwaarde van het VM2 traject? Wat wilt u met VM2 bereiken bij een deelnemer? Wat vindt u belangrijk? Welke accenten worden gelegd? Hoe wordt de opleiding opgebouwd? Zijn er fasen te onderscheiden?

7 Leerdoelen Welke doelen staan centraal in het VM2 traject met betrekking tot doorstroming? Denk ook aan: -Ontwikkeling als beroepsbeoefenaar; -Doorstroom naar niveau 3 (avo); -Oriëntatie (Wat past bij mij? Wat wil ik?); -Ontwikkeling als burger.

8 Leerinhouden kwalificatiedossier beschrijving van het beroep Kerntaak Werkproces enkele MBO competenties Functioneren als burger

9 Opbouw competenties* Factor (8) Competentie (25) Component (120) Gedragsankers (enkele honderden) ondersteunen en samenwerken aandacht en begrip tonen samenwerken en overleggen ethisch en integer handelen interesse tonen luisteren anderen steunen * De factoren, competenties, componenten en gedragsankers zijn vastgesteld door SHL.

10 De 8 factoren 1. Leiden en beslissen 2. Ondersteunen en samenwerken 3. Interacteren, beïnvloeden, presenteren 4. Analyseren en interpreteren 5. Creëren en leren 6. Organiseren en uitvoeren 7. Aanpassen en aankunnen 8. Ondernemen en presteren

11 Inhouden: Mini Big Five (Scores 1 -20) Emotioneel onbekommerd (Emotional stability) Deze schaal heeft betrekking op emotionele stabiliteit. Je scoorde 16 op deze schaal. Hoogscorers maken zich niet snel zorgen. Laagscorers zullen sneller boos, ongerust of uitgelaten zijn. Onbaatzuchtigheid (Agreeableness) Deze schaal heeft betrekking op inschikkelijkheid. Je scoorde 16 op deze schaal. Hoogscorers staan meer open voor de belangen en wensen van anderen. Laagscorers gaan meer uit van hun eigen belang. Gewetensvolheid (Conscientiousness) Deze schaal heeft betrekking op doelgerichtheid. Je scoorde 15 op deze schaal. Hoogscorers hebben een sterke ‘drive’ om zaken op orde, geregeld te hebben. Laagscorers hebben een meer flexibele houding en kunnen beter tegen chaos. Extravertheid (Extraversion) Deze schaal heeft betrekking op het nodig hebben van sociale prikkels. Je scoorde 14 op deze schaal. Hoogscorers zijn op zoek naar gezelligheid en treden graag op de voorgrond. Laagscorers treden minder snel op de voorgrond. Openheid (Openess voor new experience) Deze schaal heeft betrekking op originaliteit en intellectualiteit. Je scoorde 14 op deze schaal. Hoogscorers treden graag buiten de betreden paden en zitten vol ideeën. Laagscorers hebben een meer praktische instelling.

12 Inhouden: 25 competenties Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Aandacht en begrip Samenwerken en Ethisch en integer handelen Relaties bouwen en netwerken Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Materialen en middelen inzetten Analyseren Onderzoeken Creëren en innoveren Leren Plannen en organiseren Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten Kwaliteit leveren Instructies en procedures volgen Omgaan met verandering en aanpassen Met druk en tegenslag omgaan Gedrevenheid en ambitie tonen Ondernemend en commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen

13 Leerinhouden Wat is een logische fasering voor de ontwikkeling van de kerntaken en competenties uit het kwalificatiedossier? Denk aan: -Beroepsgericht -Rekenen / exact -Talen -Burgerschap

14 Leeractiviteiten Welke leeractiviteiten zijn passend in de verschillende fasen van de opleiding? –pedagogisch –didactisch

15 Rol van de docent Wat moet de docent doen in het begeleiden van leeractiviteiten? Welke rollen vervult de docent? Denk bijvoorbeeld aan: studiebegeleider, loopbaanbegeleider, vakdocent... Hoe bouwt u deze rollen op gedurende de verschillende fasen? Wat is uw rol in het onderhouden van overige contacten? (Ouders, praktijkopleiders...)

16 Bronnen en materialen Welke materialen zijn hierbij bruikbaar? Hoe komt u aan bruikbare materialen ? –Verzamelen –Selecteren –Aanpassen –Gebruiken –Zelf maken welk format wie gaat het maken wie geeft feedback

17 Leeromgeving Waar wordt geleerd? Welke leeromgevingen zijn er en hoe worden deze benut? Wat is de rol van de stage in het leerproces? Verandert dit gedurende de opleiding?

18 Beoordeling in het mbo Onderscheid tussen formatieve beoordeling (gericht op begeleiding) en summatieve beoordeling (gericht op kwalificering). Summatieve beoordeling op basis van kerntaken, werkprocessen, competenties: het daadwerkelijke handelen in de praktijk. Aanpak en invulling verschilt per ROC Veel gehanteerd: proeve van bekwaamheid en portfolio.

19 begeleiden procesproduct beoordelen Self- en peerassessment coaching reflectieverslag intervisie POP Self- en peerassessment voortgangstoets oefentoetsen persoonlijkheidstoets leerstijlentoets Assessmentprocedure beoordelingsgesprek vervolgcontract Toetsvormen kennistoets casustoets simulatie meesterproef presentatie Toetsvormen


Download ppt "Leerplanontwikkeling VM2 Rob Duijker Marjolein Haandrikman Martha Haverkamp Liesbeth Pennewaard Jan van Rooijen."

Verwante presentaties


Ads door Google